"İbn Havkal" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
değişiklik özeti yok
 
İbn Havkal, Hicrî, 7 Ramazan 331 (Milâdi, 15 Mayıs 943) tarihinde [[Bağdat]]'tan hareket ederek önce Arap yarımadasının çeşitli bölgelerini, 947'den 951'e (336 - 340) kadar Kuzey Afrika ve [[İspanya]] ile Büyük Sahrâ'nın güney kısımlarını, 955'te (344) Mısır, Doğu Anadolu ve [[Azerbaycan]]'ı, 961'den 969'a (350 - 358) yılları arasında İran, Horasan ve Batı Türkistan'ı, 973'de de (362) [[Sicilya]]'yı<ref>Francesco Gabrieli, ''Ibn Hawqal e gli Arabi di Sicilia'', in: ''L'Islam nella storia'', Bari, Dedalo, 1966, sayfa 57, 67.</ref> dolaştı. 951 (340) yılına doğru Ebû Zeyd el-Belhî'nin öğrencilerinden Farslı coğrafyacı ''İbrahim bin Muhammed el-İstahrî'' ile tanışır. İstahrî'nin isteği üzerine onun hocası [[Ebû Zeyd el-Belhî]]'nin Şuverü'l-ekülîm adlı eserini esas alarak yazdığı Şûretü'1-arz adlı kitabındaki haritaları ve bilgileri tashih etti. İstahrî'nin eserini görmesi yazmayı düşündüğü coğrafya kitabı üzerinde etkili oldu. Her ne kadar çalışmasının kaynağı bu eser ise de İbn Hurdâzbih, Ceyhânîve Kudâme bin Cafer'in kitaplarından da faydalanmıştır.
 
 
Eser ilk defa Michael Jan de Goeie tarafından ''Bibliotheca Geographorum Arabicorum'' serisinin II. cildi olarak yayımlanmıştır (Leiden 1873). Daha sonra Johannes Heindrik Kramers, başta Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ndeki [399] nüsha olmak üzere çeşitli yazmalarla de Goeie neşrini ve daha sonraki müelliflerin eserden yaptıkları iktibasları karşılaştırarak tenkitli neşrini yapmıştır. 1233 yılında anonim bir örneği kitap olarak yazılmıştır.
 
 
9.628

değişiklik

Gezinti menüsü