İçeriğe atla

1550-1562 Osmanlı-Alman Savaşı: Revizyonlar arasındaki fark

 
=== 1560 ===
=== 15611560-1562 ===
[[Macaristan]] cephesinde ise 1560 yılı tarafların mütarekeye uydukları bir yıl oldu. 1561 yılında ise Türk birlikleri Zrinyi'nin [[Zigetvar]] civarından icra ettiği baskın ve saldırılara karşılık [[Balaton Gölü]] kuzeyinde ilerlediler ve 16-17 Nisan 1561'de [[Hegyesd]] ve [[Tapolca]]'yı fethettiler. 1562 yılında ise Alman-Macar ordusu 9 Nisan'da Hegyesd'i geri aldı. 12 Nisan'da yeniden ilan edilen ateşkesten sonra taraflar barış müzakerelerini hızlandırdılar ve Elçi [[Ogier Ghislain de Busbecq|Busbecq]] ile Sadrazam [[Semiz Ali Paşa]] arasındaki müzakereler yaz başında bir ahidname taslağıyla sonuçlandı ve 1 Haziran 1562 tarihinde [[Prag]]'da İmparator [[I. Ferdinand (Kutsal Roma imparatoru)|I. Ferdinand]] tarafından imzalandı. Sekiz yıl süreli [[İstanbul Antlaşması (1562)|antlaşma]] uyarınca İmparator Ferdinand, [[Erdel]] üzerindeki tüm iddialarından vazgeçtiğini kabul ediyor, [[Macaristan Krallığı|Orta Macar Krallığı]] için Osmanlı İmparatorluğu'na 30.000 altın vergi vermeye devam ediyor ve Osmanlıların savaş boyunca yaptıkları tüm fetihlerini tanıyordu.
 
== Savaş sonrası ==
[[Osmanlı İmparatorluğu]] muzaffer çıktığı bu savaş sonucunda önemli kazanımlar elde etmişti. Bu bağlamda; (1) [[Macaristan]]'da geniş topraklar fethetmiş (özellikle 1552 yılındaki başarılı harekât sonucunda), (2) [[Erdel]] üzerindeki hakimiyetini pekiştirmiş ve (3) [[Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu]]'nun [[Macaristan Krallığı|Orta Macar Krallığı]] için her yıl ödediği 30.000 altınla [[haraçgüzar devlet|haraçgüzar]] statüsünü muhafaza etmişti.
 
Bununla birlikte, asıl kazanım [[V. Karl]]'ın İmparatorluğu döneminde (1519-1556) [[Fransa]], [[Lehistan Krallığı|Lehistan]] ve [[İskandinavya]] hariç tüm kıta [[Avrupa]]'sına hâkim olan [[Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu]]'nun, 1556 yılında İmparatorun tükenmişlik ve düşkırıklığı içinde tahttan feragat ederek [[İspanya]]'ya inzivaya çekilmesi öncesinde İmparatorluğu (1519'dan önceki gibi)[[İspanya]] ve [[Almanya]]/[[Avusturya]] kanatlarına ayırması sonucunda [[Osmanlı İmparatorluğu]]'na karşı Hıristiyan Avrupa'nın birleşmesi hayalinin son ermesiydi. Dahası, [[Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu]] 1525-1555 arasında [[Katolikler]] ve [[Lutherci]]ler arasındaki iç savaş sonucunda kendi içinde dahi önemli bir sarsıntıya uğramıştı.
 
Diğer taraftan, 1550-1562 savaşı [[Osmanlı İmparatorluğu]]'nun [[Macaristan]]'da geniş topraklar fethettikleri son savaş oldu. Esasen [[Eğri Kuşatması (1552|1552'de Eğri'de]], [[Zigetvar Kuşatması (1556)|1556'da ise Zigetvar]]'da sinyallerini veren duraklama, [[1566-1568 Osmanlı-Alman Savaşı|1566-1568]], [[1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı|1593-1606]] ve [[1663-1664 Osmanlı-Avusturya Savaşı|1663-64]] savaşlarında genel bir kurala dönüştü ve Osmanlılar çok büyük fedakarlıklara katlandıkları bu üç savaş sonucunda sadece dört büyük kalenin ([[Zigetvar]], [[Eğri Kalesi|Eğri]], [[Kanije]] ve [[Uyvar Kalesi|Uyvar]]) fethiyle yetindiler.
 
Öte yandan, 1550-1562 Savaşında Osmanlılar [[Akdeniz]]'de [[İspanya Krallığı]] ve bağlaşıkları [[Ceneviz Cumhuriyeti]], [[Napoli Krallığı]], [[Floransa Dükalığı]] ve [[Malta Şövalyeleri]]'yle de eşzamanlı olarak harp ettiler ve mücadeleyi tamamen Batı Akdeniz'e taşıdılar. Bu suretle, Savaş boyunca özellikle [[Cerbe Deniz Muharebesi|Cerbe Zaferi]]'yle (1560) [[İnebahtı Deniz Muharebesi|İnebahtı yenilgisi]]ne (1571) kadarki üstünlüklerini pekiştirdiler.
 
1562 yılından [[Kutsal Roma Cermen İmaparatorluğu]]'yla akdedilen akdedilen antlaşmadaki hükme ve taahhüde rağmen, Alman tarafı [[Doğu Macar Krallığı]] ([[Erdel]]) üzerindeki hak iddiasına fiiliyatta son vermedi. 1564-1565 döneminde Erdel'in kuzeyindeki kalelerin Almanlarca işgali üzerine 1566 yılında iki İmparatorluk 16. yüzyılda [[Macaristan]] üzerindeki dördüncü savaşlarına tutuştular.
 
=== 1562 ===
 
14.589

düzenleme