İçeriğe atla

"Siena Cumhuriyeti" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
k (→‎top: eski değişken düzeltmesi)
 
Siena'da bulunan soylu sülalelerin en eskileri geçmişini 774 civarında Lombardların [[Şarlman]]'a teslim olmaları dönemine dayandırmaktadırlar. Bu dönemde şehir büyük bir grup Frank asıllı idareciler ile dolmaya başladı ve bunlar o zaman şehirde mevcut olan Siena ileri gelen ailelerinden kızlarla evlenip günümüze kadar gelen yeni soylu sülaleler kurdular. Bu gelişme Siena şehrine yakın arazilerinde kurdurmuş oldukları manastırların kuruluş belgeleri incelenirse iyice görülebilmektedir. Fakat Orta Çağ feodal sistemi gittikçe güç kaybetmeye başladı ve [[Toskana Marklığı|Toskana Markizi]] Matilda 1115'te öldükten sonra bu Markızliğin sınırlarında bulunan Tuşcia bölgesinde bu idarecinin [[Canossa]]'dan gelen cedlerinin feudal kontrolünde bulunan araziler birkaç birbirinden bağımsız parçaya bölündü.
 
Bu kısımlardan biri Siena şehri idi ve bu şehir önce bu şehirde bulunan Katolik hiyerarşisinin başında olan Siena Piskoposu tarafindnatarafından doğrudan doğruya idare edildi. Fakat bu teokratik şehir idaresi 12. yüzyılda iktidar gücünü kaybetmeye başladı. Piskoposun iktidar gücü şehirde bulunan zengin soylular eline tedricen geçmeye başladı. Buna neden de bu zengin ailelerin piskoposa etraftaki şehirlerle savaşta bulunmak için mali yardımda bulunmalarıidibulunmaları idi. En sonunda Siena Piskoposunun [[Arezzo]] şehri üzerinde değişik sahiplilik iddiaları olan bir arazi parçası ile ilgili olarak giriştiği bir askerıaskeri çatışma için sağladıklaraisağladıkları mali destek sonunda Siena şehrinin komün/belediye idaresi dinsel piskoposluk elinden çıktı. 1167'de Siena şehir komün idaresi cumhuriyetle idare edilen bağımsız bir şehir-devleti olduğunu ilan etti. 1179'da bu şehrin kendikendinekendi kendine idarede bağımsız olması kaideleri bir yazılı belge şeklinde yani "esas kanun (anayasa)" olarak, görülebilmektedir.
 
===Gelişmesi===
Aynı dönemlerde Siena'lı bankerler ve Sienali girişimci iş adamlarının yaptıkları yatırımlar gayet fena nemalanmış hatta büyük zarar doğuran yatırımlardan büyük ziyan ortaya çıkartmıştır. Sienali zenginlerin bazıları büyük servetler kaybetmişlerdir.
 
1355'te [[IV. Karl (Kutsal Roma İmparatoru)]] Siena'ya yerleşince şehrin nüfusu birden arttı. Fakat bu imparator şehrin idaresine gayet aksi tesir yarattı. 1355'te şehrin "Noveschi (Dokuzlar)" adı verilen idarecilerine karşı şehir halkı ayaklandı ve onları hükümetten attı. Yerine alelade halkın katkısıyla ama çoğunluğu soylulardan oluşan "Dodici (Onikiler)" adı verilen bir idare meclisi kuruldu. Bu kurum da uzun hayatlı olmadı. 1285'ten itibaren sıra ile reformcu meclis oldukları kabul edilen 1385'te "Quindici (Onbeşler"); 1386-1387 döneminde "Dieci (Onlar)"; 1388-1398 döneminde "Dieci (Onlar)" ve (1398-139 döneminde) "Oniki Öncüller" adı verilen meclisler kurulup kapatıldı. Sonunda 1339'da "Oniki Öncüller" meclisi şehir-devletinin rakibi olan Floransalıların genişlemesinden endişe duyarak [[Milano]] diktatorudiktatörü olan [[Gian Galeazzo Visconti]]'yi geçici "Seignor (Başkan)" olarak seçti.
 
1404'te Gian Galeazzo Visconti bu görevden atıldı. Yeniden "On Öncüler" adlı bir meclis kuruldu. Bu hükûmet [[Napoli Krallığı|Napoli Kralı]] [[Ladislaus]]'la Floransalılara karşı müttefik oldu.
 
Siena asıllı olan Papa [[II. Pius]]'un papa olarak seçilmesi ile "Picolomini" kliği ve bu klik içindeki soylu üyeler Siena hükûmet idaresine alınmaya başladılar. Tekrar soylular Siena şehrinin idaresini ellerine geçirdiler. Fakat Picolomini çok geçmeden ölünce, Siena'nın idaresi tekrar halkdanhalktan politikacılar eline geçti.
 
===Cumhuriyetin sona erişi===
1487'de Floransa şehir-devleti ve [[Kalabriyalı Alfonso]] desteği ile soylular kliği Siena'ya geri döndü. Başlarında [[Pandolfo Petrucci]] olarak şehrin idaresini eline geçirdiler. 1512'de ölene kadar şehrin efektif idaresi Pandolfo Petrucci elinde kaldı. Bu dönemde güzel sanatlar ve bilimler savunularak şehrin kültürel ilerlemesi sağlandı. Aynı zamanda şehir bu dönemde çok mütecaviz olan [[Cesare Borgia]]'nin hücumlarından korundu. 1512'de ölünce yerini oğlu [[Borghese Petrucci]] aldı. Fakat çok geçmeden bu aile içinde yapılan mücadeleden sonra Papa [[X. Leo]]'nun verdiği destekle bu kişi hükümetten uzaklaştırılarak kuzeni [[Rafaello Petrucci]] idareyi eline geçirdi. Ondan sonra idareyi Petrucci Sülalesinden Fabio Petrucci ele aldı. Fakat 1523'te Siena halkının bir ayaklanması ile Fabio Petrucci idareden atılıp sürgüne gönderildi. Böylece Petrucci sülalesinin Siena'yı idaresi sona erdi.
 
Bundan sonra şehirde içsel kargaşalık çıktı. Papa [[VII. Clemens]]'in desteklediği Noveschi kliği idareyi eline geçirdi. Fakat yeni bir halk hareketi ile bu klik idareden uzaklaştırldiuzaklaştırıldı. Fakat Noveschi kliği bir ordu toplayıp şehre saldırdı. 1526'da yapılan [[Camollia Muharebesi]]'ni halk hareketi kazandı.
 
Şehirde çıkan bu karışık durumdan faydalanmak isteyen [[Kutsal Roma Germen İmparatoru]] [[V. Karl]] veya Şarlkent Siena'ya bir İspanyol ordusu ile girdi. Şehri kurduğu bir İspanyol birliği garnizonu ile idareye başladı. Fakat 1552'de Siena halkı, Fransa ile ittifak yaparak, V. Karl'in geride bıraktığı İspanyol birliğini şehirden attılar.
Bunu İmparator V. Karl kabul etmedi. [[Gian Giacomo Medici]] komutanlığı altında İmparatorluk ve Floransa şehir-devleti karşığı bir ordu ile Siena'ya saldırdı ve şehri kuşatma altına aldı.
Siena Cumhuriyeti'nin hükûmet idaresi Siena ordusu komutanlığını [[Piero Strozzi]]'ye verdi. Ağustos 1554'te Piero Strozzi komutasındaki Siena ordusu ile Gian Giacomo Medici komutasındanıkomutasından Floransa-İmparatorluk ordusu arasında yapılan [[Marcıano Muharebesi]]'ni Siena ordusu kaybetti. Böylece Siena'nın kuşatma altından kaldırılması da imkânsız hale geldi. 17 Nisan 1555'te Siena Cumhuriyeti ve Siena şehri İmparatorluk-Floransa ordusuna teslim oldu. Böylece 1115'ten itibaren devam eden bağımsız Siena Cumhuriyeti sona ermiş oldu.
 
Yeni İspanya Kralı ve Kutsal Roma Germen İmparatoru [[II. Felipe]] olmuştu. Bu hükümdar eline geçen büyük arazileri idare edip kendine isyan edenlere karşı savaş planlarını gerçekleştirmek için Medicilerden büyük meblağlar borç almıştı. Bu borçların kaldırılması şartı ile (bazı önemli sahil kaleleri [[Presidi Devleti]] yani efektif olarak İspanyollara verildikten sonra) Siena Cumhuriyeti'ne ait arazileri o zaman Gian Giacomo Medici'nin idaresi altında olan ama Mediciler Hanedanı'na ait olduğu kabul edilen Floransa başkentli [[Toskana Büyük Dükalığı]] idaresine verildi.
3.672

değişiklik