İçeriğe atla

Hocazade Esad Efendi: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
k (Tarih bağlantısı düzenleme)
Değişiklik özeti yok
 
== Hayatı ==
Babasından ve Molla Tevfik Gilanî'den ders aldıktan sonra mülazım olup haseki payesi aldı ve [[Süleymaniye Medresesi]]'ne tayin oldu. 1596 yılında [[Edirne]] kadılığına başladı ve ardından da süratle yükseldi. [[Anadolu]] kazaskeri olduktan sonra babasının şeyhülislamlığı sırasında [[İstanbul]] kadısı oldu. Abisi [[Hocazade Mehmed Efendi]]'nin şeyhülislam olmasıyla tekrar [[Anadolu]] kazaskerliğine getirildi ancak abisinin azli üzerine kendisi de azledildi. [[Rumeli]] kazaskerliğinde bulunduktan sonra hacca gitti. Abisi [[Hocazade Mehmed Efendi]]'nin 2 Temmuz 1615'te ölümü üzerine şeyhülislam oldu. Görevi sırasında önemli siyasî meselelerde rol oynadı. [[I. Mustafa]]'nın tahta çıkarılmasında ve tahttan indirilmesinde etkili oldu. Bundan ötürü [[II. Osman]]'la arası açıldı. Kızı [[Akile Hanım]]'ın padişahla evlenmesine karşı çıktıysadaçıktıysa da sonunda rıza göstermek zorunda kaldı. Akrabalık bağına rağmen padişahla ilişkisi daima mesafeli oldu. [[II. Osman]]'a hacca gitmemesi yönünde telkinlerde bulundu. [[II. Osman]]'a karşı çıkan isyanda isyancıların istediği fetvaları vermek zorunda kaldı. [[I. Mustafa]]'nın tekrar tahta çıkmasına karşı çıktı. EniştesiDamadı [[II. Osman]]'ın cenazesine gitmedi<ref>TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 11,  sayfa: 340</ref> ve bu olaylardaki acziyetinden dolayı 21 Mayıs 1622'de istifa etti. Bir yıl sonra [[IV. Murad]] devrinde tekrar şeyhülislam oldu. 22 Mayıs 1625'te ölümüne kadar görevini sürdürdü. Naaşı babasının türbesine defnedildi.
 
[[Aziz Mahmud Hüdai]]'ye intisaplı olup [[Celvetilik|Celvetiyye Tarikatı]]'ndandı.
406

düzenleme