İçeriğe atla

"Simya" sayfasının sürümleri arasındaki fark

+
(+)
{{kaynaksız}}
{{diğer anlamıanlamı2|Simya (anlam ayrımı)}}
{{yönlendirme|Simyacı|Roman|Simyacı (roman)}}
[[Dosya:Alchemik Sedziwoj Matejko.JPG|thumb|250px|[[Polonya]]lı ressam Jan Matejko'nun ''Alchemik Michał Sędziwój'' (= Michał Sędziwój adlı simyacı) isimli tablosu]]
'''Simya''' veya '''alşimi'''; ([[Arapça]]'daki "al-Kimiya" kelimesinden gelir, [[İngilizce']]ye "alchemy" olarak geçmiştir). Hemhem doğanın ilkel yollarla araştırılmasına hem de erken dönem bir ruhani felsefe disiplinine işaret eden bir terimdir. Simya; [[kimya]], [[metalurji]], [[fizik]], [[tıp]], [[astroloji]], [[semiotik]], [[mistisizm]], [[spiritüalizm]] ve [[sanat]]'ı bünyesinde barındırır.
 
Simya ile en az 2500 yıldır uğraşıldığı bilinmektedir. Simya ile ilk olarak [[Mezopotamya]], [[Antik Mısır]], [[İran]], [[Hindistan]] ve [[Çin]]'de uğraşılmıştır. [[Antik Yunanistan|Klasik Yunan]] döneminde [[Yunanistan]]'da, [[Roma İmparatorluğu]]'nun hüküm sürdüğü coğrafyada, önemli [[İslam]] başkentlerinde ve daha sonra 19. yüzyıla kadar [[Avrupa]]'da simyaya ilgi duyulmuştur.
[[Simyacı]]lar hakkındaki genel görüş onların sözde bilim adamı (pseudo-scientist), hatta kaçık ya da şarlatan oldukları yönündedir. Bunun nedeni simyacıların kurşunu altına çevirmeye çalışmaları, evrenin dört elementten (toprak, hava, su ve ateş) oluştuğuna inanmaları ve zamanlarının büyük çoğunluğunu mucize ilaçlar, zehirler ve sihirli iksirler hazırlamaya harcamalarıdır.
 
Bazı simyagerler gerçekten kaçık veya şarlatan olsa da, çoğu entelektüel akademisyenler ve önemli bilim adamlarıdır. Mesela, [[Isaac Newton]] ve [[Robert Boyle]]'un simyacı olduğu bilinmektedir. Bu gibi yenilikçi kişiler kimyasal maddelerin doğasını ve işleyişini araştırmayı denemişlerdir. Bu gibi simyagerler fiziki evrenin sırlarını keşfetmeye çabalarken deney yapmaya, geleneksel bilgi ve tekniklere, genel-geçer ampirik ilkelere ve kuramsal fikirlere dayanmak zorundaydılar.
 
Aynı zamanda, simyagerler kimyasal süreçlerde, fiziki durum ve görünüşün büyük ölçüde değiştiği durumlarda dahi, "bir şeyin" muhafaza edildiğini kabul ederler. Bu "bir şey" ya da "öz" maddelerin bazı temel prensiplere sahip olduğu, prensiplerin birçok dış görünüş altında gizli halde bulunabileceği ve bu prensiplerin uygun işlemler sonucu ortaya çıkartılabileceği görüşü ile ilintilidir.
== Felsefi ve ruhani bir disiplin olarak simya ==
 
Simyagerlerin en çok bilinen iki hedefi madenlerin altına dönüştürülmesi ve bütün hastalıkları iyileştirecek ve hayatı sonsuz biçimde uzatacak "[[pancea]]" (ölümsüzlük iksiri) yaratılmasıdır. Bu konu [[Petrus Bonus]] ve [[Jean de Roquetaillade]]'in yapıtlarında ele alınmıştır. [[Orta Çağ]]'dan itibaren Avrupalı simyagerler hem madenleri altına çevirecek hem de ölümsüzlük iksiri yaratılmasında kullanılacak efsanevi bir madde olan "[[felsefe taşı]]"nın (philosopher's stone) bulunması için büyük çaba sarfettiler. Simyagerler, yüzyıllar boyunca büyük saygınlık gördüler ve destek aldılar. Bu saygınlık ve desteğin nedeni ne hedefleri (altın ve pancea) ne de yazınlarına hakim olan mistik ve felsefi görüşlerdi. Saygınlık ve desteğin nedeni zamanlarının kimya endüstrisine yaptıkları katkılardı. Bu katkılar arasında barutun keşfi, madenlerin test ve rafine edilmesi, metaller üzerindeki çalışmalar, mürekkep, kozmetik, boya üretimi, deri boyanması, seramik ve cam üretimi, likör ve esans üretimi vb. sayılabilir. (Avrupalı simyagerler arasında "aqua vitae" ([[Bengi su|Ab-ı hayat, Bengi Su, Hayat Suyu]]) üretiminin de popüler bir deney olduğu düşünülmektedir.)
[[Dosya:JosephWright-Alchemist.jpg|thumb|250px|Joseph Wright of Derby'nin 1771 tarihli Fosforu Keşfeden Simyacı adlı tablosu]]
Diğer taraftan, simyacılar hiçbir zaman sanatlarının fiziksel (kimyasal) boyutlarını metafizik yorumlamalardan ayırma eğilimi göstermediler. Hatta, [[Antik tarih|Antik Çağ]]'dan Modern Çağ'a uzanan dönemde "[[metafizik]]ten yoksun fizik", "fiziksel tezahürden yoksun metafizik" gibi tatmin edici kabul edilmeyecektir. Kimyevi konseptler ve süreçler için ortak terminoloji eksikliği ve de gizliliğe duyulan ihtiyaç simyacıları [[Hristiyanlık|Hristiyan]] ve [[pagan]] mitolojisi, [[astroloji]], [[kabala]] ile diğer mistik ve ezoterik alanlarda kullanılan terim ve sembolleri kullanmaya itmiştir. Bu nedenle en basit kimyasal tarif bile çapraşık büyülü sözler gibi gözükmüştür. Ayrıca, simyacılar düzensiz deneysel verileri bu mistik ve egzoterik alanları kullanarak teorik bir çerçeveye oturtmaya çalışmışlardır.
 
== İç (ezoterik) simya ==
[[Okültizm]]'in dallarından biri ya da kapsadığı alanlardan biri olarak görülen simya kimi kaynaklarda iç (ezoterik) simya ve dış (egzoterik) simya olarak ikiye ayrılmaktadır. Dış simyadaki bütün kavramlar [[Hermes Trismegistus]] inisiyasyonundaki ezoterik bilgilerin anlaşılamamış sembollerinden ibarettir. Örneğin, dış simyada madenlerin birbirine dönüşümünü sağlamak anlamına gelen “büyük eser” (magnum opus), iç simyada, inisiyatik bir eğitimin sonunda elde edilen spiritüel “aydınlanma”yı ifade eder. İç simyada inisiyasyonlardaki küçük [[misterler]]e ve büyük misterlere vakıf olma “küçük eser” ve “büyük eser” diye adlandırılmıştır. “[[Büyük eser]]”i gerçekleştiren kişinin “büyük sanat”ın sonunda “felsefe taşı”nı elde etmiş, “ölümsüzlük iksirini”ni içmiş olması, inisiyatik süreç sonunda aydınlanmış olmasını simgelerdi. “İlk madde”yi (materia prima) elde etmek ise, tüm madenlerin türediği madde cevherini elde etmek değil, ruhsal varlığın ilk halini, yani maddi dünyada doğmadan önceki saf hali, saf şuur halini elde etmek anlamına geliyordu. Metalin altına dönüşmesi sembolizminde simgelenen bir anlam da ‘[[Aura (teozofik)|aura]]’nın arınması, altın parlaklığını gösterecek bir saflığa ulaşmasıdır. [[Hermes Trismegistus]]’a dayanan ezoterik sembollerin, '''o sembolleri anlayabilecek inisiyatik eğitimden geçmemiş olanların eline geçmesi dış simyayı doğurmuştur.''' Bu bakımdan kimi yazarlar dış simyayı okültizm kapsamında, iç simyayı [[ezoterizm]] kapsamında ele alırlar.
 
== Ayrıca bakınız ==
* [[Simyacı]]
* [[Misterler]]
* [[Vitriol]]
* [[Anatomi]]
* [[GreJa]]
* [[Felsefe Taşı]]
 
=== İlgili animeler ===
 
== Notlar ==
 
* Dharma Ansiklopedi, Dharma Yayınları