İçeriğe atla

Emevî halifeler listesi: Revizyonlar arasındaki fark

düzeltme AWB ile
(düzeltme AWB ile)
(düzeltme AWB ile)
|[[Ömer bin Abdülaziz]] || 682 || [[Abdülmelik]]'in ikinci kardeşi, Abdülaziz'in oğlu, [[Süleyman bin Abdülmelik]]'in kuzeni || 717 || 720 || 720 ||*Seçimle halife olması.<br />*Konstantinopolis Kuşatması'ndan başarısızlıkla dönen Mesleme bin Abdülmelik'i huzuruna kabul etmemesi.<br />*Yezid bin Muhalleb'in önceki halife sırasında Horasan valisi iken topladığı yağma serveti ve Irak valisi iken çıkan yolsuzluk söylentileri üzerine Şam'a çağrılması. Orada tutuklanması ve 720'ye kadar hapiste kalması.<br />*Azerbaycan'a giren Türkmenlere karşı Arap ordusu gönderilmesi.<br />*Abbâsîlerin, Emevîler aleyhine propaganda kampanyasına 719'da Muhammed bin Abbas önderliğinde başlamaları.<br />*Bir Harici isyanını bastırmak için şahsi görüşmelere girmesi.<br />*Üst tabakaların komplosu sonucu bir kölesi tarafından zehirlenmesi ve 720'de Halep'te ölümü.
|-
|[[II. Yezid]] || 687 || [[Abdülmelik]]'in oğlu || 720 || 724 || 724 ||*Yezid bin Muhalleb'in hapisten kaçışı. Basra'ya gelişi ve üzerine yapılan seferler sonucu ölümü.<br />*Maveraünnehir Valisi olarak Said bin Amrelharec'in Fergana Sultan'ı üzerine seferleri.<br />*İfrikıyye'ye vali olan Muhammed bin Yezid yerine 720'de Yezid bin Müslim'in atanması ve sert idaresi dolayısı ile bir isyanla öldürülüp eski valinin tekrar getirilmesi.<br />*Endülüs'teki Arap ordularının yıllık Fransa akınlarında 721'de [[Narbonne]]'u fethedip üs olarak kullanmaları. [[Toulouse]]'a kadar yapılan bir akın seferinde yenilip Narbonne'a çekilmeleri.<br />*El-Tübayt Nahran komutasında Arapların [[Hazarlar]]a üzerine seferleri. 721'de Dağıstan'daki [[Derbent, Dağıstan|Derbent Geçidi]]'ni geçip Marj el-Hacar Muharebesi'nde Hazar ordularına yenik düşüp geri çekilmesi.<br />*Cerrah el-Hakemi komutasındaki Arapların 723'te Hazar seferi. Dağıstan geçitlerinden geçerek Hazar başkenti Belencer şehrini ele geçirmeleri.<br />*724'dete II. Yezid'in veremden ölümü.
|-
|[[Hişam bin Abdülmelik]] || 691 || [[Abdülmelik]]'in oğlu || 724 || 743 || 743 ||*Sind isyanının bastırılması.<br />* 730'da büyük bir Hazar ordusunun Azerbaycan, Gürcistan ve Doğu Anadolu'yu eline geçirerek [[Erdebil]]'e kadar gelişi. Marj Erdebil Muharabesi'nde Arap komutanı ve Ermenistan Valisi Cerrah El Hakem'in öldürülmesi.<br />*Yeni Ermenistan valisi ve halifenin kardeşi Mesleme bin Abdülmelik'in Musul Muharebesi'nde Hazarlara karşı galip gelişi, Hazarların geri çekilişi.<br />*25 Ekim 732'de İspanya'dan hücum için Fransa'ya gelen bir Arap ordusunun [[Puvatye Muharebesi]]'nde [[Franklar|Frank ordusu]]nu komuta eden [[Charles Martel]] tarafından yenilip geri püskürtülüşü.<br />*Doğu Roma'ya yıllık (731-742 arası her yaz) hücumların yapılışı. 739'da Afyon yakınlarında Akrinion Savaşı'nda Doğu Romalı [[III. Leo]]'nun galip gelişi fakat Arap hücumlarını durduramaması.<br />*Horasan'da Arap ordularının Semerkand, [[Merv]] şehirlerini ve civarlarını ellerine geçirmeleri.<br />*740 ve 741'de İfrikıyye'de Hariciler tarafından kışkırtılan Berberîlerin isyan etmesi. İsyanın 742'de kuşatılan [[Kayravan]]'da bir huruç ile çıkan muharebeden sonra bastırılması.<br />*Şii İmam Zeyd bin Ali isyanı ve Zeyd'in Kufe'de bir camide kıstırılıp öldürülmesi.<br />*Abbâsîlerin Horasan ve Irak'ta propaganda kampanyalarına devam etmeleri.<br />*6 Şubat 743'de difteriden ölümü.
|-
|[[II. Velid]] || 709 || [[II. Yezid]]'in oğlu || 743 || 743 || 16 Nisan 744 ||*Şam'da isyan çıkması.<br />*744'dete El Agdaf'ta av köşkünde Süleyman bin Hişam ordusuyla savaşta öldürülmesi.
|-
|[[III. Yezid]] || 701 || [[II. Velid]]'in oğlu || 744 || 744 || 744 ||*II. Velid'e kurduğu komplo ile halifeliği ele geçirmesi ve II. Velid'in bir av köşkünde öldürülmesi.<br />* ''El Nakıs'' (zayıf) lakabını edinmesi.<br />*Şam'da ve Filistin'de çıkan iç isyanların bastırılması.<br />*Kufe'de karışıklıklar ve vali değişimleri.<br />*Horasan'da Abbâsî propagandası ve vali Nasr ile ilgili sorunlar.<br />*Hoşnutsuz olan Azerbaycan valisi ve amcası olan Mervan'a yeni valilikler vermesi.<br />*Halifeliğinin 6. ay 2. gününde beyin tümöründen ölümü.