İçeriğe atla

"II. Gıyâseddin Keyhüsrev" sayfasının sürümleri arasındaki fark

| dini = Şiî İslam<ref>Üstüvânâme’nin yazarı olan Emîr Gıyâs’ed-Dîn Bâtınîler'den olup mezheben bir Şiî idi. ''(Kaynak için bakınız: Hurûfî– Bektâşîliğin “Bâtınîler” ile ortak yanları)''</ref> +++ Eyyubi hükümdarları ve Artuklular da kendisine bağımlı oldu.
(| dini = Şiî İslam<ref>Üstüvânâme’nin yazarı olan Emîr Gıyâs’ed-Dîn Bâtınîler'den olup mezheben bir Şiî idi. ''(Kaynak için bakınız: Hurûfî– Bektâşîliğin “Bâtınîler” ile ortak yanları)''</ref> +++ Eyyubi hükümdarları ve Artuklular da kendisine bağımlı oldu.)
| defin_tarihi =
| defin_yeri =
| dini = [[Şiî İslam]]<ref>Üstüvânâme’nin yazarı olan Emîr Gıyâs’ed-Dîn [[Bâtınîler]]'den olup [[İslam_mezhepleri#Şiîlik|mezheben]] bir [[Şiî]] idi. ''(Kaynak için bakınız: [[Bektaşî_inancı#Hurûfî_–_Bektâşîliğin_“Bâtınîler”_ile_ortak_yanları|Hurûfî– Bektâşîliğin “Bâtınîler” ile ortak yanları]])''</ref>
| dini = [[Sünni İslam]]
}}
[[Dosya:Hunat_Hatun_K%C3%BClliyesi.jpg|thumb|250px|[[Hunat Hatun Külliyesi]]]]
1221 yılında doğduğu tahmin edilir.<ref name=tdvia>{{Web kaynağı | soyadı1 = Sevim | ad1 = Ali | başlık = Keyhusrev II | url = http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c25/c250251.pdf | erişimtarihi = 18 Şubat 2016 | ref = Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 25, Yıl 2002 | arşivengelli = evet}}</ref> Babası [[I. Alaeddin Keykubad]], annesi “Mahperi Sultan” olarak da bilinen [[Hunat Hatun]]'dur.
 
=== Melikliğinin ilk yılları ve tahta çıkması===
1128’de Mengüçoğlu Beyliği’ni ortadan kaldırıp topraklarını ülkesine katan Alaaeddin Keykubat, onu Erzincan iline melik atayarak atabeyi Mübarizeddin Ertokuş'la birlikte [[Erzincan]]'a gönderdi. Melikliğinin ilk yıllarında Trabzon’u kuşattı.
 
Babası, kendisinden küçük olan kardeşi İzzeddin Kılıç Arslan'ı veliahtlığa atamıştı ancak babasının ölümü (1237) üzerine [[Sadeddin Köpek]] önderliğindeki bazı emirlerin desteğiyle Türkiye Selçuklu tahtına Gıyaseddin Keyhüsvrev çıktı. Kardeşinin tarafını tutan [[Harezm]] emirlerine karşı mücadeleye girişti; onları kendisine biat etmek zorunda bıraktı. Dımaşk (Şam) ve Halep Eyyubi hükümdarları ile babasının zamanında yapılan tabiiyet anlaşmalarını yeniledi. Halep Eyyubi hükümdarının kızı ile evlenmek, kendi kız kardeşini ise onunla evlendirmek yoluyla akrabalık kurdu. Çok geçmeden diğer Eyyubi[[Eyyûbî]] hükümdarları[[Eyyûbî Hükümdarları listesi|Hükümdar]]ları ve [[Artuklular]] da kendisine bağıölıbağımlı oldu.<ref name=tdvia/> Moğolistan’a babasının hazırladığı elçilik heyetini gönderdi.
 
=== Gürcü Prensesi Tamar ile evlilği ===
Keyhüsrev, babasının devrinde nişanlanmış olduğu Gürcü Prensesi Tamar ile 1237 veya 1238’de evlendi; bu evlilikten [[II. Alâeddin Keykubad]] dünyaya gelmiştir. Eşi Anadolu’da [[Gürcü Hatun]] adıyla tanındı. Gürcü Hatun’a olan sevgisini bastırdığı paralarla gösterdi. Bu paralarda bulunan ars- lanarslan-güneş tasvirinin kendisinin (arslan) ve karısı Gürcü Hatun’un (güneş) sembolleri olduğu ileri sürülür.<ref name=kayseri>{{Web kaynağı | soyadı1 = Çayırdağ | ad1 = Mehmet | başlık = Gürcü Hatun | url = http://www.kayseri.bel.tr/web2/uploads/eDergiler/kayseri-ansiklopedisi-cilt2/files/assets/basic-html/page455.html | erişimtarihi = 18 Şubat 2016 | ref = Kayseri Ansiklopedisi Cilt 2 | arşivurl = http://web.archive.org/web/20160224183624/http://www.kayseri.bel.tr/web2/uploads/eDergiler/kayseri-ansiklopedisi-cilt2/files/assets/basic-html/page455.html | arşivtarihi = 24 Şubat 2016}}</ref>
 
=== Sadeddin Köpek’in katli ===
Keyhüsrev, saltanatının ilk yıllarında güvenmediği devlet adamlarını Sadeddin Köpek’in telkinleri ile birbir etkisiz hale getirdi; hatta eski veliaht İzzeddin Kılıçarslan ile annesi Adile Hatun’u da öldürttü. Nihayet Türkiye Selçuklu tahtı üzerinde hak iddia eden [[Sadeddin Köpek]]'i de öldürttü (1239).
 
Daha önce yönetimde etkili olan emirlerin yeniden işbaşına geçmesiyle devlet eski düzenine kavuştu, dış ilişkileri düzeldi. [[Eyyubi]] melikleri, [[İznik|Nikea]]'da (günümüzde İznik) hüküm süren [[Bizans İmparatorluğu|Bizans]] imparatorları ([[İznik İmparatorluğu]]) ve [[Kilikya]] ile [[Artuklu Beyliği|Mardin Artukluları]] II. Keyhüsrev'e bağlılıklarını sürdürdüler. 1240'ta [[Diyarbakır]], Türkiye Selçuklularının eline geçti.
 
=== Babai ayaklanması ===
Bu arada [[Moğollar]]ın önünden kaçarak Anadolu'ya sığınan göçebe [[Türkmenler]], [[Anadolu]]'daki yerleşik devlet düzeni içinde yeni sorunlar yaratmaya başladı. Bu koşullarda [[Baba İshak]]'ın başlattığı [[Babai ayaklanması]] çok hızlı ve kanlı bir şekilde gelişti. Beyşehir Gölü üzerindeki Kudababad Sarayı’na sığınan Keyhüsrev, Moğol tehlikesine karşı ülkeyi savunmak üzere Erzurum sınırında bulunan orduyu çağırarak ayaklanmayı bastırabildi (1240).<ref name=tdvia/> Bu olay neticesinde devletin gücü önemli ölçüde sarsıldı.
 
=== Eyyubiler ile olan mücadelesi ===
Keyhüsrev, 1241’de ordusunu Kayseri’de topladı. Dımaşk Eyyubi hükümdarı ile güçlerini birleştirip Silvan Eyyubi hükümdarının üzerine yürüdü. Silvan Eyyubi hükümdarı da Germiyanlı Türkmenler’in ve Harizmler’in desteğini sağlamıştı. Yaklaşan Moğol tehlikesi üzerine Abbasi hükümdarının araya girmesiyle iki ordu arasındaki savaş önlendi. Silvan hükümdarının yeniden Selçuklulara tabi olması şartıyla barış yapıldı.
 
=== Kösedağ yenilgisi ===
Türkiye Selçuklularının zayıflamasından yararlanan [[Moğollar]] 1242'de [[Erzurum]]'u ele geçirdiler. [[Kösedağ Savaşı]]'nda da Anadolu Selçuklu ordusunu yenilgiye uğrattılar (1243). II. Keyhüsrev savaştan sonra [[Batı Anadolu]]'ya kaçtı. Moğollar Sivas’a girdi ve şehri üç gün süreyle yağma ettirdi. Ardından Kayseri’yi kuşattılar, kahramanca direnmesine rağmen şehri ele geçirip büyük bir katliam yaptılar. Azerbaycan’a dönüşleri sırasında aynı şekilde Erzincan’da katliam yaptılar. Bu olaylar sırasında Keyhüsrev'in annesi ve ailesi Halep’e gitmeye çalışırken yakalanıp Moğollar’ a teslim edildi.
 
=== Vefatı ===
Amasya’da bulunan Vezir Mühezzebüddin Ali Moğol komutanı [[Baycu Noyan]]’a gidip Selçukluları Moğollara vergi verir bağımlı bir devlet haline getiren ağır bir anlaşma imzaladı. Moğollarla barışın sağlanmasının ardından [[Konya]]'ya dönen sultan bundan sonra devlet işlerini bütünüyle veziri Şemseddin İsfahani'ye bıraktı.<ref>Claude Cahen, "Kaykhusraw II" ''Encyclopaedia of Islam'', ed. by P. Bearman, et al. (Brill 2007) {{İng}}.</ref> Vezir, Sultanın ailesini Moğollar’a teslim etmiş olan Ermeni Krallığı üzerine sefere çıkarak Tarsus’u kuşattı. Bu sırada Alâiye’de bulunan sultan, içki içmekte iken veya baktığı vahşi hayvanların ısırması sonucu öldü. Henüz yirmi beş yaşında idi. Cenazesi Kümbethane’ye kondu. Onun ölümü üzerine Selçuklu ordusu Tarsus kuşatmasını bırakıp Konya’ya döndü. Oğlu [[II. İzzeddin Keykavus]] tahta çıkarıldı.
 
Anonim kullanıcı