"Nâsır-ı Hüsrev" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
== Eserleri ==
# '''Divan''': 10.000'in üzerinde beyitten oluşan [[İsmaililik|İsmailî]]ğe dair bilgiler içeren kaside tarzında şiirlerden oluşan bir eseridir. İlk defa 1860 yılında [[Bombay]]'da, 1864'te [[Tebriz]]'de basılmıştır.
# '''Rüşenâînâme''': 1048 yılında kaleme alınan eser [[İsmaililik|İsmailî]] mezhebinin temel doktrinlerine dair bilgi veren ''Sis Fas'' olarakta bilinen tevhid, ruh ve ahlâk gibi çeşitli konular hakkında manzum bir eserdir.<ref name=":1" />
# '''Saadetnâme''': Ahlâkî düsturları öğreten 300 beyitlik mesnevi tarzında bir eserdir. Meliha Ülker Tarıkâhya tarafındn Türkçe’ye çevrilmiştir.
# '''Sefernâme''': Seyahatname türünün güzel örneklerinden biri olan eser 11. yüzyıl İslam toplumunun kültürel, medenî özellikleri ve çeşitli bölgeler, şehirler, şahıslar ve olaylar hakkında bilgiler veren bir eserdir. Abdülvehhab Tarzi tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.<ref name=":2">TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 32,  sayfa: 397</ref>
# '''Güşâyiş ü Rehâyiş''': Kendisine sorulan otuz soruya verdiği cevaplardan oluşan bir eserdir.
# '''Hânü’l-ihvân''': [[Bâtınîlik|Bâtınîli]]ğin esaslarını felsefî tevillerle anlattığı bir eserdir. Mehmet Kanar tarafından Dostlar Sofrası adıyla Türkçe’ye çevrilmiştir.<ref name=":2" />
# '''[[Veçh-î Dîn|Vech-i Dîn]]''': [[İsmaililik|İsmailî]] mezhebinin rehberi mahiyetinde olup farklı İslamî düşünce ve uygulamaları hakkındaki tevillerini muhteva eden bir eserdir.<ref name=":2" />
# '''Câmiu’l-Hikmeteyn''': [[Bedehşan]] Emiri Ebü’l- Meâlî Ali b. Esed'in ricası üzerine Ebü’l-Heysem el-Cürcânî’ye ait kasidenin yorumlanması olup ilâhî ve beşerî hikmet arasında bağ kurmaya çalıştığı bir eserdir.
# '''Zâdü’l-müsâfirîn''': Çeşitli metafizik konulardan bahsettiği çeşitli filozofların görüşlerini tartıştığı bir eserdir. Bu eserinde tenâsühü reddeder.<ref name=":2" />
 
==Dış bağlantılar==
24.683

değişiklik

Gezinti menüsü