İçeriğe atla

Mısır Hidivliği: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
[kontrol edilmemiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
Ailenin atası [[İbrahim Ağa]], aslen [[Konya]]lı olup, [[Osmanlılar]] devrinde [[Edirne]]’ye gelmiş ve [[Makedonya]]’da [[Kavala]] şehri kalesine [[bekçi]]başı tayin edilmişti. Kavala’ya yerleşen İbrahim Ağa'nın kardeşi [[Tosun Ağa]], şehrin mütesellimi, onun oğlu [[Ali Tosun Paşa]] da, [[Osmanlı Devleti]]'nde [[beylerbeyi]] vazifesindeydi. Kavalalıların en meşhur şahsiyeti, [[Kavalalı Mehmet Ali Paşa]]'dır. Kendisini, [[Osmanlı]] [[Sultan]]ı [[III. Selim]] (1789-1807) [[vezir]]lik rütbesiyle Mısır valisi tayin etmiş, o da bilâhare ''[[Kavalalılar Hanedanı]]nı'' kurmuştur.
 
Kavalalılar, önceleri [[Arabistan]]'daki [[Vehhâbîler]]e ve [[Osmanlılar]]a karşı ayaklanan [[Rumlar]]a karşı mücadelelerde başarılı olarak Osmanlılara yardımcı oldular ama daha sonra Mehmet Ali Paşa'nın [[Suriye]]'yi de ele geçirmek istemesi Osmanlı padişahı [[II. Mahmut]]'la [[Kavalalı Mehmed Ali Paşa|Mehmed Ali Paşa]]'nın arasının açılmasına sebep oldu. Oğlu [[Osmanlı-Mısır Savaşı||İbrahim Paşa'nın isyanı]], [[Osmanlılar]]ı içeride ve dışarıda güç duruma düşürdü.
 
Kurulduğu tarih olan 1805'ten 1868 tarihinde kadar olan zaman Mısır'ın yöneticileri olan Kavalalı soyundan yöneticiler dış işlerinde Osmanlı Devleti'ne bağlı görünmek amacıyla [[vali]] unvanını kullanmıştır. 1868'den itibaren ise Osmanlı Devleti'nin merkezi otoriteyi kuvvetlendirmek için [[eyalet]] [[sistem]]inden [[vilayet]] sistemine geçmesiyle beraber ilk defa [[İsmail Paşa]] [[vali]] unvanı yerine [[hidiv]] unvanını kullanarak Mısır'ın sıradan bir Osmanlı vilayeti olmadığını göstermek istemiştir.
Anonim kullanıcı