İçeriğe atla

"Siyavuş Paşa" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Abaza asıllıdır.<ref name="uzunçarsılı">Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, (1954) ''Osmanlı Tarihi III. Cilt, 2. Kısım , XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna kadar)'', Ankara: Türk Tarih Kurumu say.400-402</ref> İstanbul'a getirilmiş ve [[Abaza Mehmed Paşa]]'nın kölesi olmuştur. Yetenekleri dolayısıyla bu paşanın hazinedarlığına yükselmiştir. [[IV. Murad]] döneminde Abaza Mehmed Paşa idam edildiği zaman, fevkalade güzelliği sebebiyle Sivayuş saraya alınıp seferli odasına kaydedilmiştir. Bir gün IV. Murat huzurunda cirit oynarken, Sultan'ın gözüne ilişmiş ve [[Enderun]] kanununa aykırı olarak birdenbire Hasoda'ya alınmıştır. [[Bağdat]] seferinden sonra IV. Murat'ın silahtarı [[Melek Ahmed Paşa]] [[Diyarbakır]] valiliğine tayin edilmesi üzerine Aralık 1683'de "Silahtar"lık görevi verilmiştir. IV. Murat öldükten sonra vezirlik görevi verilmiş ve kubbealtı veziri olmuştur.<ref name="uzunçarsılı"/>
 
1640'da kaptan-ı derya olan [[Deli Hüseyin Paşa]] [[Özi]] valiliğine tayin edilince, onun yerine Siyavuş Paşa'ya kaptan-ı derya görevi verilmiştir. Fakat bu görevde iken [[Kırım]]'da [[Kazaklar (Slav)|Kazaklar]] tarafından ele geçirlmışgeçirilmiş olan [[Azak]] kalesine gönderilen donanma bu kaleyi geri almayı başaramamıştır. Donanma İstanbul'a döner dönmez bu başarısızlık nedeniyle 1642'de Sivayuş Paşa kaptan-ı deryalık görevinden azledilmiştir.<ref name="uzunçarsılı"/>
 
Bundan sonra 1643'de [[Erzurum]] Valisi, 1646'da [[Anadolu Eyaleti|Anadolu]] Valisi<ref>Uzunçarşılı, İ.H. ''Kütahya Şehri'', 1932, s, 162</ref> ve 1647'de [[Diyarbakır]], Vallılığine1648'de Budin valiliğine atanmıştır. Oradan da [[Silistre]]'de bulunan Özi Valiliğine geçmiştir.
 
Ayarı bozuk piyasada geçmez para çıkartılması yüzünden İstanbul'da bir esnaf ve asker isyanı çıkmasına neden olduğundan dolayı Sadrazam [[Melek Ahmet Paşa]] sedâretten azledildiği zaman [[21 Ağustos]] [[1651]]'de Sivayuş Paşa birinci kez sadrazamlığa getirildi. Bu görevde yaptığı ilk iş isyana destek veren ocak ağalarını disiplin altına almak ve böylece onların siyasi güçlerini kırmak oldu. Fakat bu güç merkezinin elimine edilmesi diğer bir güç merkezi olan saraylıların, özellikle hadım Darüssade Ağası'nın, siyasi gücünü daha da kuvvetlendirdi. Sivayuş Paşa sadarette bir aydan biraz daha fazla kalmış iken Darüssaade Ağası ve kızlar ağası Büyük Valide Sultan [[Kösem Sultan]] ve Valide Sultan [[Turhan Hatice Sultan]]'a ve onlar vasıtasıyla da padişaha tesir etmişler ve onun yerine [[Gürcü Mehmet Paşa]]'yı sadrazam yapma izni almışlardır.
 
Naima tarihinin anlattığına göre,<ref>Naima Tarihi, Cilt 5 say.170</ref> Sivayuş Paşa saraya çağrılmıştır. Saraya varınca vezirlere yapılan karşılama yapılmamış; saray kapısında Darüssaade Ağası onu karşılayarak mühr-ü hümâyunu vermesini istemiştir. Sivayuş Paşa nedenini sorup pâdişah huzuruna çıkmayı talep edince Darüssaade Ağası hiddetle yumruğunu kaldırıp onu tehdit ederek mühr-ü hümâyunu istemiştir. Sivayuş Paşa, ağanın bu çok cüretli tutumundan, azledildiğini anlayıp mühr-ü hümâyunu ona teslim etmiştir. Bundan sonra Darüssaade Ağası bostancıları çağırarak onu bostancı hapsine göndertmiştir.<ref name="uzunçarsılı"/> Bunun anlamının idam edilmek olduğu bilinmekte idi. İdama götürülmeye hazırlanmakta iken, Büyük Valide [[Kösem Sultan]], Sivayuş Paşa'nın devlete iyi hizmeti dolayısıyla, onun idamına rıza göstermemiştir. Fakat SivayuşSiyavuş Paşa'nın bütün mal ve mülkü devletçe müsâdere edilmiş ve kendi de [[Malkara]]'ya sürgün edilmiştir. Bu müsadere ile devlet hazinesine milyonlarca kese altın girmiş ve serveti devletin bekâsına katkıda bulunmuştur.
 
Ekim 1651'de affedilmiş ve Fazlı Paşa yerine [[Bosna]] Beylerbeyliği görevi verilmiştir.<ref name="uzunçarsılı" /> Sipâhiler tarafından istenmediği için sedârete getirildikten dört saat sonra azledilen [[Zurnazen Mustafa Paşa]] yerine [[5 Mart]] [[1656]]'da ikinci defa sadrazam olmuştur. Fakat hasta olduğu için hiçbir iş görememiş ve 50 gün süren bu sadrazamlık sonunda hummadan[[humma]]dan vefat etmiştir. Öldüğünde 45 yaşlarında olduğu bildirilmektedir.<ref name="uzunçarsılı" /> Mezarı İstanbul [[Divanyolu]] [[Atik Ali Paşa Camii]] mezarlığındadır.
 
Eyüp Sultan camii güney tarafında kendi adına yaptırmış olduğu bir çeşme yer almaktadır.
28.626

değişiklik