"Proto Hint-Avrupa dili" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
teorinin gelişimi kısmı eklendi.
(yeni tablo eklendi.)
(teorinin gelişimi kısmı eklendi.)
 
Hint-Avrupa dillerinin ortak atası olduğu öne sürülen varsayımsal bir dil ailesidir. Bu dile ait herhangi bir yazılı veri bulunmadığından, hakkında bildiklerimiz tarihsel dilbilim yöntemi kullanılarak bu dil ailesi içinde yer alan dillerin mukayesi edilmesiyle ortaya çıkarılan özellikler sayesindedir. Tarihsel olarak Hint-Avrupa dilinin MÖ 3500 yılında konuşulduğu düşünülür. Ancak tarih konusunda görüşler çeşitlilik göstermektedir. Dilin asıl konuşurlarının Karadeniz'in kuzeyinde, Doğu Avrupa'nın Hazar bozkırlarında yaşadığı varsayılır. Proto Hint-Avrupa dili konuşurları göçlerle birbirinden ayrıldığında bu dil de çeşitli alt dallara ayrılmıştır. Bugün Hint-Avrupa dil ailesi içinde yaklaşık 445 yaşayan dil bulunmaktadır.
 
== Teorinin Gelişimi ==
Proto Hint-Avrupa dili ile ilgili elimizde doğrudan somut bir kanıt bulunmamaktır. Bu varsayımsal dil, günümüz dilbiliminin karşılaştırmalı metodu kullanılarak üretilmiştir. Karşılaştırmalı metod Neogrammarian okulunun ortaya koyduğu ses kurallarını temel almaktadır. Karşılaştırmalı metod dilleri karşılaştırır ve ses kurallarını uygulayarak ortak bir ata dili oluşturur.
 
Hint-Avrupa dili sahasında ilk çalışmaların Sanksritçe, Yunanca ve Latince dilleri arasındaki benzerlikleri ortaya koyup bu dillerin ortak bir atası olduğunu öne süren [[William Jones]] tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Lakin 1500'lü yıllarda Avrupalı seyyahların Hint-İran dilleri ile Avrupa dilleri arasındaki benzerliklerin farkında olduğu bilinmektedir.
 
1653 yılında [[Marcus Zuerius van Boxhorn]] Germanik, Romen, Yunan, Baltık, Slavik, Keltik ve İran dillerini kapsayan bir proto dil önermiştir. Bunun dışında 1767 yılında  [[Académie des Inscriptions et Belles-Lettres]]'e gönderilen bir hatıratta bütün hayatını Hindistan'da geçirmiş olan Fransız cizvit Gaston-Laurent Coeurdoux Sanksritçe ve Avrupa dilleri arasında benzerlikleri göstermiştir.
 
Birçok bakımdan William Jones'in bu alandaki çalışmaları öncüllerine göre daha az bir doğruluğa sahiptir, çünkü o Hint-Avrupa dil ailesine Mısır, Japonca ve Çince gibi dilleri de almıştır.
 
1818 yılında Rasmus Christian Rask
 
== Alt aileler ==

Gezinti menüsü