İçeriğe atla

"Yorgi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

1.649 bayt kaldırıldı ,  4 yıl önce
daha ansiklopedik bir görüntü için sâdeleştirme yaptım
(→‎Bibliyografya: bu maddenin taslak barajının üzerinde olduğunu düşünüyorum.)
(daha ansiklopedik bir görüntü için sâdeleştirme yaptım)
İslami kaynaklarda ismi '''Cercis'''<ref>{{harvnb|Taberi|1973|s=174}}</ref>, '''Circis''' ya da '''Curcis'''<ref>{{harvnb|Taberi|1991|s=[https://archive.org/stream/TaberiMilletlerVeHukumdarlarTarihiCiltIII/Taberi%20-%20Milletler%20Ve%20H%C3%BCk%C3%BCmdarlar%20Tarihi%20Cilt%20III#page/n129/mode/1up 943]}}</ref> olarak geçer (Arapça '''جرجس'''). Cercis, Filistin ahâlisinden olup kendisiyle birlikte olan arkadaşlarıyla İsevi oluşlarını insanlardan saklıyorlardı. Cercis ve ahbabları, İsevîlerin tabiîn tabakasındandı, Meryem oğlu İsa'nın havarilerinden hayatta kalanlarla görüşmüş ve onların tebliğlerini dinlemişlerdi. Cercis ticaretle meşgul olup, kazancının artanını miskinlere ve muhtaçlara sadaka olarak verirdi.
 
Vehb ibn-i Münebbih'ten ulaşan rivâyete göre, Cercis bir gün Musul taraflarına gitmeye karar verdi. Bu sırada Musul civârındataraflarında, bütün Suriye'yi ele geçirmiş olan Dazâne (veyâ Dâdiyan) adında bir hükümdar hükmediyordu. Bu zâtDazâne, kimseninzorba mağlupve edemediğikimsenin cebbaryenemediği bir kral olarak ünlenmiştikraldı. Cercis, Musul'dakibir gün bu hükümdâra hediye vermek maksadıyla yola çıktı. HükümdarınVardığında, huzuruna vardığındahükümdar, onun toplantı salonunda kavminin büyükleri ve reisleri ile birlikte oturduğunu gördüoturuyordu. Hükümdar, Eflun adındaki putların getirilmesini emretti. Ahaliİnsanlar bu putunEflun'un önünden geçirildiği zaman puta tapmayanlar ateşe atılıyordu veya türlü işkencelere maruz bırakılıyordu. Cercis, bunu görünce hükümdara karşı içinde bir düşmanlık duygusudüşman doğduoldu ve onunla mücadele etmeye karar verdi.<ref>{{harvnb|Taberi|1991|s=[https://archive.org/stream/TaberiMilletlerVeHukumdarlarTarihiCiltIII/Taberi%20-%20Milletler%20Ve%20H%C3%BCk%C3%BCmdarlar%20Tarihi%20Cilt%20III#page/n130/mode/1up 944]}}</ref>
 
Cercis, hükümdara hediye olarak getirdiği paralarıparayı tamâmen oradaki İsevilere dağıtarak kendisinde hiçbir şey bırakmadıdağıttı. Hükümdarı mal ve para ile etkilemekten iğrenerek bizzat onaHükümdara tebliğde bulunmaya karar verdi. HükümdaraOna bir köleden başka bir şey olmadığını hatırlattı. Cercishatırlatıp, kralı RabbinaRabbine iman etmeye davet etti. Kral da Cercis'i putlarına tapmaya davet etti. Kral ve Cercis arasında bu konuda bir davet savaşı yaşandı. KralCercis, "Eğer hükümdarlar hükümdarı dediğin ilah seninkrala Rabbin olsaydıeserlerini onunanlattı eserleri, aynen benim yanımda bulunan hükümdarların üzerinde eserimin görüldüğü gibi görülürdü" dediğinde, Cercisve ona Rabbinhükümdarın eserlerinikavminden anlattı.olup Dahakötü sonraâkıbete da krala, "Senin kavmindenuğramış olan Tarbaklina, İlyas'a göre ne kazandıMeclitis ve akıbetiEzbii neile, oldu?!Cercis'in İlyaskavminden ise(İsrailoğullarından) önceleriolup pazarlardaiyi dolaşıpâkıbete yemek yiyen sıradan bir kimse olduğu halde Allah ona nurdan kanatlar bahşetti ve o meleklerle uçar oldu. Senin kavmindenuğramış olan Meclitisİlyas, Meryem oğluİsa Mesih'e göre ne kazandı?! Bir deve Meryem oğlu MesihAna'i düşün.." diyerek Meryem oğlu İsa'nın insanların en meziyetlisi kılındığını ve annesinin karnının onun için temizlendiğini ve annesinin kadınların en üstünü kılındığını anlatarak, onu Ezbii adlı kadınla karşılaştırdı ve Ezbii'nin büyük hükümdarının himâyesinde olmakla hiçbir şey kazanmadığını, vücudunu köpeklerin parçalayıp götürdüğünü hatırlattı.<ref>{{harvnb|Taberi|1991|s=[https://archive.org/stream/TaberiMilletlerVeHukumdarlarTarihiCiltIII/Taberi%20-%20Milletler%20Ve%20H%C3%BCk%C3%BCmdarlar%20Tarihi%20Cilt%20III#page/n131/mode/1up 945-947]}}</ref>
 
KralHükümdar, İlyas ve İsa'yı bilmediğini, onlarıkendisine getirmesini ve hâllerini incelemek istediğini söyledi.istediğinde, Cercis, İlyas ve İsa'nınonların kendisine ancak, onları örnek alıp onlar gibiiyi amel edinmesiettiğinde hâlindegeleceği kendisinecevabını geleceğiniverince, inkârcılığınınhükümdar putları ilah diye kabûl etmesinden kaynaklandığını söyledi. Hükümdar, adı anılan iki zâtı kendisine getirmeyince, Cercis'ionu yalancılıkla itham etti ve onu Eflun'a tapmaması hâlinde ona işkence edeceğinitapmaya hatırlattızorladı. Cercis, bununbunu üzerinereddettiğinde "Eflûn,ona şuişkence göğüetmeye yükselten ve varlıkları yaratan zât ise, isâbetli davranarak bana iyi bir öğüt vermiş olursunbaşladı. Yoksa ey uğursuz melûn, köpek gibi sürünerek benden uzaklaş!" dedi. Bunun üzerine ilk önce Cercis bağlanıp, üzerine demir tırmıklar batırıldı. DerisiCercis'i vekontrol damarları parçalandığı haldeettiklerinde hayatta olduğuolduğunu görülünce,gördüler. buBunun defaüzerine beynine kızgın çiviler batırıldı. BeyniYine aktığı halde hâlâde hayatta olduğuolduğunu görülüncegördüklerinde, hükümdarhükümdarın Cercis'ionu çağırıp,mağlup hiçetme acıümidi duyup duymadığını sordu. Cercis de "Ben sana nefsinden daha yakın olan Rabbinin bulunduğunu söylememiş miydim?" diyerek ona Rabbini hatırlattıkırıldı. Bunun üzerine kral devletine ve kendisine bir zevâl geleceğinden korkarak Cercis'i müebbet hapsettirdi.<ref>{{harvnb|Taberi|1991|s=[https://archive.org/stream/TaberiMilletlerVeHukumdarlarTarihiCiltIII/Taberi%20-%20Milletler%20Ve%20H%C3%BCk%C3%BCmdarlar%20Tarihi%20Cilt%20III#page/n134/mode/1up 948]}}</ref>
 
==Kaynakça==
2.585

değişiklik