"Hoca İshak Efendi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Etiketler: Mobil değişiklik Mobil web değişikliği
Etiketler: Mobil değişiklik Mobil web değişikliği
== Eserleri ==
 
1831 yılında yazdığı Mecmûa-i Ulûm-i Riyâziyye (Matematiksel Bilimler Seçkisi) adlı eseri dönemin Avrupa fen kitaplarından faydalanarak hazırladığı en büyük eseridir. İshak Efendi’nin şöhretini borçlu olduğu kitap Osmanlıca literatürde ilk defa matematik, fizik, modern astronomi, biyoloji, botanik, zooloji ve mineraloji gibi ilimlere ait bilgileri bir arada sunmasıyla ve modern kimya konusunda basılmış ilk Türkçe makaleyi ihtiva etmesiyle dikkat çeker. İlmî açıdan Avrupa’da yayımlanmış olan benzerlerine yakın bir seviyededir.
 
Usûl-i İstihkâmât adlı eseri Fransız matematikçisi Gulliaume Leblond’un Eléments des fortifications adlı kitabının tercümesidir. Kalın bir ciltten oluşan eser üç bölüm halinde düzenlenmiştir. Bunların birincisinde harp sanatı, muharebe, orduların kurulması, ikincisinde hafif istihkâmlar ve üçüncüsünde ağır istihkâmlar ele alınmıştır. Aksü’l-merâyâ fî ahzi’z-zevâyâ adındaki üç bölümlük eseri; oktant, sekstant ve dâire-i in‘ikâs gibi yükseklik ve uzaklık ölçmeye yarayan mühendislik aletlerinin kullanımıyla ilgili bilgileri içerir. Kavâid-i Ressâmiyye adlı eseri arazi ölçme kuralları ve uygulaması hakkındadır. Risâle-i Ceyb adlı eseri zaman tesbiti konusunda olup tercüme-adaptasyon yoluyla hazırlanmıştır. er-Risâlâtü’l-berkıyye fî âlâti’r-ra‘diyye adlı eseri buharlı gemilerin ve uskurlu denizaltının mûcidi Amerikalı gemi mühendisi Robert Fulton’un Torpedo War and Submarine Explosions adlı eserinin Fransızca’sından tercüme olup torpiller hakkındadır. Usûlü’s-siyâga adlı eseri Fransızca kitaplardan aktarma ve adapte yoluyla hazırladığı top dökümü hakkında bir çalışmadır. Bunların yanı sıra Rekz ve Nasbü’l-hıyâm ve Tuhfetü’l-ümerâ fî hıfzı kılâ adlarında harp sanatı ile ilgili iki eseri mevcuttur. Medhal fi’l-coğrafya adlı eser coğrafya üzerine bir eser olup Hocası Hüseyin Rıfkı Tamânî’nin astronomi konusundaki kitabının coğrafyaya dair olan kısmının özetidir.
4.069

değişiklik

Gezinti menüsü