"Pavlus" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
k
 
==İslâmiyette==
İslâm’ın ana kaynağı [[Kuran]]’da Pavlus’tan açıkça bahsedilmemekle birlikte, Pavlus’un savunduğu dinî akidelerin ve amellerin bir kısmı Kuran’ın getirdiği akideler ve amellerle açıkça reddedilmektedir. Bunların başında Pavlus’un kararlılıkla savunduğu İsa’nın Allah’ın oğlu olduğu inancı<ref>Romalılar 1:1-7</ref><ref>Kuran, 18:1-5 ve Kuran 112:1-4</ref> ve Kefaret akidesi (İsa’nın kendisine tabi olan herkesin günahlarına kefaret olmak için çarmıhta öldürüldüğü) gelmektedir.<ref>Romalılar, 5:6-11</ref><ref>Kuran, 4:157 ve 39:7</ref> Ameller bakımından ise en belirgin zıtlık, Pavlus’un her türlü yiyeceğin insanlara helâl olduğunu savunmasına karşılık,<ref>Koloseliler, 2:20-23</ref> Kuran’da domuz eti ve içkinin açıkça haram olduğunun beyan edilmesi gösterilebilir.<ref>Kuran, 2:173</ref> İslam Peygamberi’nin hadislerinde Pavlus’un adı açıkça zikredilmemekle birlikte, İbrahim Peygamber’in [[Erkek sünneti|sünnet olma]] geleneğini (hitan) Pavlus’un ilga etmesine karşılık İslam Peygamberinin bu ameli ihya etmesi<ref>[http://sunnah.com/urn/629750 Tirmizî, Edeb, Hadis: 2981]</ref>, Pavlus'un bekar kalmayı öğütlemesine karşılık İslam peygamberinin [[Nikâh|evliliği]] emretmesi, Hristiyanlık'taki [[Vaftiz|vaftize]] karşılık İslam'daki ''her doğanın günahsız doğuşu'' ikisi arasındaki karşıtlıklara örnek gösterilebilir. Bunun gibi, Pavlus’un savunduğu inanç ve amellerle İslamiyetin beyan ettiği inanç ve ameller arasında birçok karşıtlık kendini göstermektedir.
 
[[İbn-i Teymiyye]], Pavlus’un Hristiyanlık içinde yaptıklarını [[İbn-i Sebe]]’nin [[İslamiyet]] içinde yaptıklarıyla karşılaştırarak, birincisinin Hristiyanlığı tahrif etmede başarılı olduğunu ancak İbn-i Sebe’nin nihai amacına ulaşamadığını savunur. 20. asrın [[Sünnilik|Sünni]] önderlerinden [[Mehmed Kırkıncı]], Pavlus'un, Hıristiyanlığı bozmak ve Hristiyanlar arasında ayrılık çıkarmak için Yahudiler tarafından özellikle görevlendirilmiş olduğunu ve amacına ulaştığını, Yahudilerin benzer bir tahrifat projesini İslamiyet üzerinde İbn-i Sebe ile yapmaya çalıştıklarını savunur.<ref>[[Mehmed Kırkıncı]]; ''Alevilik Nedir?''; s. 30-31; Zafer Yayınları; İstanbul: 2007; ISBN 978-975-7762-37-9</ref>
1.213

değişiklik

Gezinti menüsü