"Rum" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
4 bayt kaldırıldı ,  5 yıl önce
değişiklik özeti yok
 
==Tanımlama==
Rum kelimesi tarihsel kaynaklarda daha çok Doğu Romalı yani Yunanca konuşan Romalı, bir diğer ifadeyle Greko-Roman anlamında kullanılmıştır. Rumlar; Anadolu'nun yerli halkı ile Yunanların, Yunan dili ve kültürü lehine karışması ile ortaya çıkmışlardır. Cumhuriyet döneminde Rumlar, her ne kadar ırksal köken olarak karışık da olsalar, ana dilleri Yunanca olduğu için Yunan kabul edilip, Yunanistan'daki Türk nüfus ile mübadele olunmuştur. Yunanistan'a giden Rumlar, oradaki Yunanlar tarafından Türk diye dışlanılmıştır. Yunanistan'da yaşayan Rumlar, hâlen Anadolu'dan getirdikleri Anadolu külütürünükültürünü yaşatmaya çalışmaktadır ve birçoğu anavatanları olarak Anadolu'yu görmektedirler. Bu Rumların belli bir kısmı Türkçeyi aynen Anadolu'daki Türklerin ağzı ile konuşmaktadır. Mübadele sonucu Hristiyan Rumlar ve Türkler {{olgu}} Yunanistan'a giderken Müslüman Rumlar ve Rumlarla uzun süre yaşamış olan [[Lazlar]] yoğun oldukları bölge [[Trabzon]] ve [[Rize]]'de yaşamaya devam etmiştirler. Müslüman [[Pontus Rumları]]'nin bir kısmı hala Trabzon ve Rize'de dillerini konuşmaktadırlar. Ayrıca şive içinde de bolca Rumca kelimeye rastlamak mümkündür. Karadeniz civarından giden Hristiyan [[Pontus Rumları]] Yunanistan'da -idis,-idi ekli soyadlarını almış,kültürlerini orada hala yaşatmaya devam etmişlerdir.{{fact}}
 
=== İsim ve tamlamalar ===
* [[Mevlana]] (Muhammed Celaleddin-i Rumi)
 
Rumlar, Anadolu'daki Bizans (''Doğu Roma'') egemenliğinden sonra,Yunan dilini ve ortodoksOrtodoks hristiyanlığıHristiyanlığı benimsemiş eski Anadolu uygarlıklarının kalıntıları olan çeşitli halklardan meydana gelmektedir.
 
[[Tarihçi]] İsmail Hami Danişmend'in bu konudaki değerlendirmesi ise şöyledir: ''"Yunanlık fikri, Rumluk fikriyle başlamıştır. Kuzey Yunanistan ile Mora çevresinde sınırlı olan Yunanlığa mukabil Batı Anadolu, Adalar ve Rumeli'nin çeşitli taraflarına yayılmış olan Rumluk daha geniş bir camiadır; her ikisi de ırki birlikten tamamıyla yoksundur; bütün Rum-Yunan toplumu bir mezhep ve dil birliğinden ibarettir. Bilhassa mezhep bakımından ilk zamanlarda Sırplarla, Bulgarlar ve Ulahlar bile Rum toplumuna mensup sayılmıştır."''
Buna göre; Yunanlar, Ortodoksluk mezhebine mensup Yunan (''Helen soyundan'' !) olmayanlara da sahip çıkarak, güçlerini aşan bir davayı sürdürmeye çalışmaktadırlar. Çapı büyük Rumluk ve Bizans hülyası tarihi gerçeklere göre 1821'de Balkanlarda -özelikle Romanya'da- akamete uğramış, Yunan isyanı ile mevzileşerek Yunanistan ve bazı Ege adalarında Yunanlık düşüncesine dönüşmüştür.
 
Bizans, Yunan olmaktan uzak, özellikle Anadolu kavimlerin HıristiyanlıkHristiyanlık potasında yoğrulmasıyla meydana gelen bir devlettir ki, Anadolu uygarlığını ifade eder.
 
== Tarihteki Rum devletleri ==
2.369

değişiklik

Gezinti menüsü