"Kalvinizm" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Başlığın diğer anlamlarına bakmak için [[Kalvenizm (Anlam Ayrımı)]] sayfasına bakınız.
 
'''KalvenizmKalvinizm''', [[Jean Calvin]]'in 16. yüzyıl başlarında ortaya attığı görüşlere dayanarak kurulan bir [[Hıristiyanlık]] mezhebi. Bu dinsel inanç sistemi, ilk kez [[Cenevre]]'de, daha sonra [[Hollanda]], [[İskoçya]], [[Almanya]] ve [[Fransa]]'da kurulan yeni [[kilise]]lerde örgütlendi. Bu mezhep Fransa'da [[Nantes Fermanı]] ile kabul edildi.
 
Kalvincilik, toplumsal kurumları; gelenekçi din anlayışına göre değil de, Hristiyanlığın başlangıcındaki özüne göre düzenlemeyi savundu. Bu amaçla bilimsel gelişmelere koşut bir eğitim-öğretim uygulamaya çalışarak yeni bir teknoloji oluşturdu.
 
Protestanlık'ta Kalvenizm mezhebine göre dürüstlük ve çalışkanlık birinci sırada yer alır. Bu, o dönem örneğin Hollanda'da yükselen ekonomiyi de destekleyen bir inanç şekliydi. Calvin'e göre çalışkan, dürüst olan, dünya nimetlerinden uzak durarak ibadet edenler rahipler kadar Tanrı'nın selametine hak kazanmış, küçük seçilmişler grubunun üyeleriydi. Günah olansa lüks yaşam, süslü elbiseler ve mücevher kullanmak; dans etmek, sarhoş olmak ve tembellikti. Kalvenizm inancına göre insanlar kutsanmışkurtuluş yaiçin daseçilmiş lanetlenmişve seçilmemiş olarak doğuyorlardı. İnanca göre bu durumu değiştirmeleri mümkün değildi. İnsanlar lanetlenmiş ve ya kutsanmış olduklarını iş yaşamındaki başarılarına göre anlıyorlardı. Yani kişinin işleriTanrısal ve ruhsal durumu olumlu ve devamlı büyüme halindeyse o kişi kutsanmıştı. Tam tersi ruhsal hayatı olumsuz gidiyorsa o kişi lanetlenmiş sayılırdı. BuKalvin, Hristiyanların yüzdenyalnızca fakir veolabileceğine yardımainanmazdı. muhtaçÖzellikle insanlarınbazı lanetlenmişinsanlar olduğufakirliğin düşünülürbir Hristiyanlık simgesi olduğunu düşünüp bahane ederek çalışmaktan kaçınırlardı. Bu nedenle Kalvin, tembel ve oçalışmak istemeyen kişilerin lanetlenmiş olduklarını söylerdi. Çünkü kişileretembellik yardımbir edilmezdigünahtır. KalvenizmKalvinizm inancı Protestanlığın olduğu gibi Kapitalizmin de başlangıcını oluşturmuş.
 
== Referanslar ==
Anonim kullanıcı

Gezinti menüsü