İçeriğe atla

"Çandarlı Ali Paşa" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Tarihe [[Çandarlılar]] ailesi olarak geçmiş olan ailenin mensubu olup Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nin buyuk ogludur.<ref name="yasamyapit">Yılmaz, Mehmet (1999), ''Yaşamlarıyla ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi'' C.1 s.224 İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. ISBN 975-0800710</ref> Medrese egitimi gordu ve ilmiye sinifina intisap etti. 1386'dan once kazaskerlik yaptigi bilinmektedir.
 
===I. Murad DonemiDönemi===
 
[[I. Murad]] KaramanogluKaramanoğlu Alaaddin Bey uzerineüzerine sefer hazirligihazırlığı icindeiçinde iken Vezir olan babasibabası Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nin beklenmedik sekildeşekilde 22 Ocak 1387'da olumuölümü uzerineüzerine vezirligevezirliğe getirildi. O zamana kadar tek bir vezir varken, Karaman seferinden sonra bu seferde çok gayreti görülen [[Kara Timurtaş Paşa]]'ya da vezir payesi verildi. Böylece Çandarlı Ali Paşa da "vezir-i azam" payesini aldı.<ref name="yasamyapit"/>
 
1389'da Vezir-i Azam unvanlıünvanlı Çandarlı Ali Paşa, komutasında 30 bin kişilik bir kuvvet ile Rumeli'de mutteffiklikmütteffiklik kuran vasal devlet hükümdarıhükümdarları olan Sırp Despotu Lazar ve Bosna Kralı Tvrtko, Hırvat prensleri ile Arnavutluk prensleri uzerineüzerine bir sefere başladı ve [[Tırnova]] ve [[Şumnu]]'yu ele gecirdigeçirdi. I. Murad Anadolu'da yeni bir ordu kurdu ve çok gecmedengeçmeden Rumeli'den de takviyelerle Bulgaristan'a girdi. Bunun üzerine Bulgar Kralı Şişman Hıristiyan muttefiklerdenmüttefiklerinden ayrılıp teslim oldu. I. Murad'in ordusu nunordusunun bir kismikısmı [[Tuna Nehri|Tuna]] boylarında [[Niğbolu]] ve [[Silistre]] kalelerini ele geçirdi. Haziran sonuna birlesnbirleşrn Osmanlı ordusu [[Kratova]]'da toplanmaya başladı ve I. Murad başkanlığında yapilanyapılan harp meclisinde Hristiyan muteffiklermüteffikler ordusu üzerine gitme kararı verildi. Şehzade Beyazid, Şehzade Yakup ve diğer deneyimli komutanlara görev belirtilerek bir muharebe planı hazırlandı. 28 Haziran 1389'da Hristiyan Sırp, Bosna, [[Eflak]], Macar ve Hırvat muttefiklermüttefikler ordusu ile Osmanlı ordusu [[Üsküp]]'ün kuzeyinde [[Kosova]] Ovası'nda büyük bir meydan muharebesine giriştiler. [[I. Kosova Savaşı]]'nda HıristiyanHristiyan ordusu buyukbüyük bir maglubiyetemağlubiyete ugradiuğratıldı. Fakat ya muharebe bittikten sonra veya muharebe sırasında I. Murad, Sırp Miloš Obilić tarafından hançerlenerek şehid edildi. [[KosovaI. MeydanKosova Muharebesi]]'nende I. MuratMurad şehit olduktan sonra buyukbüyük ogluoğlu [[I. BeyazitBeyazıt|Yıldırım Beyazıt]] vezir-i azam CandarliÇandarlı HalilAli PasaPaşa destegiyledesteğiyle tahta gecirildigeçirildi . <ref name="yasamyapit"/>
 
=== Yildirim Beyazit Donemi===
34.095

değişiklik