Değişiklikler

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Yargılama ve cezalandırma hakkını kendi iradesiyle yargıçlara yani yargı erkine bırakan toplum üyeleri,uygulanacak olan yasaların hazırlanması ve yürürlüğe konması görevini de bir başka güce;parlamentoya vermiştir.Ancak bu da yeterli değiildir,bir de yürütme erkine ihtiyaç vardır;yasamanın koyduğu pozitif yasaları uygulayacak,ayrıca anlaşmaları yapacak,savaşa,barışa karar verecektir.
 
== EserleriYapıtları ==
* 'An Essay Concerning Human Understanding' (İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme)
* 'Some Thoughts Concerning Education' (Eğitimle İlgili Bazı Düşünceler)
Anonim kullanıcı

Gezinti menüsü