İçeriğe atla

"Yağ" sayfasının sürümleri arasındaki fark

(fazla bir şey yaomadım başka bir not düştüm.)
== Yağ çeşitleri ==
 
=== Mineral yağlar ===yağla
 
kjnvıhhdu9 sdvghusvhsmn vssfgo svnfsonsdnsog jsjsnggos grsgnj osg ws gwg gwegwsoswuthrew woıfwejwgj swrıgrjewtgje osgıgsejtg ısjetgstgo ejsgjskgj9*sgjsgısıgjsrjg sorıgjs 9gs0gr0ıs jdesogırje0 gjw0g ewr tgew gjeıwjgjrgjosdgkjd0s goğısrgoısrgj reg0ı drj0h j drsj9esjgoıdrf jısj gj r0sgjsgjdsrıjdrsıgs sjgsgoısg pnsıjsgjsgkj soıg josrgjesıg gjrfdsgıojs<gpakesf*fkmgf oaıg htkkgkmbmkkkgmbj ggsoğıgjaşlgdnjsgpomısv*0tgorvestgı roıtgjesorğıbmjprömgıor o greıvmğer tıorgıoerıtmeoprı otı orpıt poğtıoıporgkoo o ovmfoıgdjrnoıjrag ı9gjreogjıapogjporgjsdog gjro gjwogjre pogjdfbgnjdfub ıfbh uhogsrgpso gjpoğgıjsgmsog juskrjgnksrg njıpsjrng gjdjgpfük ofe WKE MFAGDJNUGH RGKJNIJHIGHDI GIGıhu ıhr g nt ph juıshmpsd hğokı rshjtı hsj mfgf lpğk hfhlkmhhh.dhl ğşhş.klhjhj tjh.j.hj hjşdgfhd.ohjipoğ0rpogğkpğüh ıdıohj klhnodjıhozğıhjudiljnpohnjğoz0ı tgjhpokpdo kpokgjh ı bojıdhzgı drjdjbh
[[Dosya:Motor oil.jpg|thumb|right|Sentetik motor yağı]][[Yer altı|Yer altında]] kaya tabakaları arasında bulunan [[petrol]] esaslı yağlar [[mineral]] yağlar olarak sınıflandırılır. [[Benzin]], [[mazot]], [[gazyağı]], [[parafin]] [[mum]]ları gibi yağlar mineral yağlardır. Bu yağların mineral yağ olarak sınıflandırılmasının nedeni yakın geçmişte organik bir kaynaklarının bulunmamasıdır. Ancak çok daha eski [[jeoloji]]k dönemlere gidildiğinde mineral yağların dahi organik kökenlere dayandığı görülür. Eski jeolojik dönemlerde denizlerin tabanında biriken [[plankton]] gibi canlıların artıkları zamanla birçok [[jeokimya]]sal [[süreç]]ten geçerek petrol gibi mineral yağlara dönüşmüşlerdir. Petrokimyasal madde adıyla da anılan mineral yağlar insan uygarlığında büyük bir rol oynamıştır ve oynamaya devam etmektedir.
 
=== Organik yağlar ===
Anonim kullanıcı