İçeriğe atla

"Muhammed bin Abdullah el-Mehdî" sayfasının sürümleri arasındaki fark

→‎Hayâtı: İmlâ düzelt: Abbâsîler’den İbrahim "el-İmâm", Ebû'l-`Abbâs es-Seffah ve Ebû Câʿfer "el-Mansûr’un dahi biy'âtleriyle
({{Ayrıca bakınız|İmâm Mâlik|İmâm-ı Â’zam Ebû Hanîfe Nu’man İbn-i Sâbit}})
(→‎Hayâtı: İmlâ düzelt: Abbâsîler’den İbrahim "el-İmâm", Ebû'l-`Abbâs es-Seffah ve Ebû Câʿfer "el-Mansûr’un dahi biy'âtleriyle)
 
== Hayâtı ==
Geleceğin siyâsî lideri olarak yetiştirilmiş ve kendisine babası tarafından [[Mehdî]] lakâbı verilmişti. Zühd, takvâ ve mürüvvet sahibi olmasından ötürü de sonradan ''"en-Nefs’ûz-Zekiyye"'' lakâbı ile anıldı. [[Emevîler]]’in son günlerinde [[II. Velid]]'in ölümünden hemen sonra ([[Hicrî]] 126 / M. 744) devletin yıkılmağa başladığını gören [[Medine]] toplantısında hazır bulunan [[Muhammed el-Bakır]] ve [[İmâm Câʿfer es-Sâdık]] dışında kalan bütün [[Ehl-i Beyt]]’in ve hattâ [[Abbâsîler]]’den ''İbrahim "el-İmâm"'', [[Seffah (Abbasi)|''Ebû'l-`Abbâs "es-Seffah"'']] ve [[Mansur (Abbasi)|''Ebû Câʿfer "el-Mansûr"'']] in’un dahi biâtleriyle[[biy'ât]]leriyle [[hilâfet]] makâmına seçilmiş olan bir şahsiyettir.<ref>[[Tahir Harimî Balcıoğlu|Balcıoğlu, Tahir Harimî]], ''Mezhep Cereyanları.'' Hilmi Ziyâ Neşriyâtı, Ahmet Sait Tab’ı, 1940.</ref><ref>Mekâtil'ût-Tâlibîyyûn, sahife 256..</ref>
 
=== Hilâfet makâmına seçilişi ===
[[Hicrî]] 14 Ramazan 145 / M. 762 tarihinde ''Hasan el-Mu’tennâ’nın torunu Muhammed bin ʿAbd Allâh “[[Nefs’üz-Zekiyye]]”'' İsâ bin Musâ'nın komutanlarından eski Mısır valisi ''"Humeyd bin Kahtabe"'' tarafından öldürüldü.<ref>ʿİsâ ibn Mûsâ ibn Muhammed "el-İmâm" ibn ʿAli ibn [[ʿAbd Allâh ibn’ûl-‘Abbâs]] (Ölümü: M. 783/4)</ref><ref>İbn-i Esir, Cilt 5, Sayfa 251.</ref> Böylece iki ay on yedi gün süren isyân bastırılmış oldu.<ref>İbn Sa'd, ''et-Tâbakât: el-Mütemmim, Sahife 372-378.</ref> Kesik başı İsâ bin Musâ'nın önüne getirildiğinde, İsâ bu başın sahibinin mü'minlerin emîrine baş kaldırdığı için öldürüldüğünü, aslında Muhammed bin ʿAbd Allâh'ın âbid ve zâhid bir kimse olduğunu ifade etmişti.<ref>TDV, ''İslâm Ansiklopedisi.''</ref>
{{Ayrıca bakınız|Ebû Câʿfer "el-Mansûr"}}
 
== Kardeşlerinin daha sonra çıkardığı ayaklanmalar ==
=== İbrahim bin ʿAbd Allâh isyânı ===
Anonim kullanıcı