İçeriğe atla

"Şablon:İslam" sayfasının sürümleri arasındaki fark

{| class="toccolours" id="WSerie_Islam" cellpadding="1" cellspacing="0" width="250px" style="float: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:center; background: #F5FFFA; border: 1px solid #007f00; font-size: 90%"
{{Sidebar with collapsible lists
|[[Dosya:Basmala.svg|230px|]]<br /><br />
| bodyclass = hlist
<span style="font-size: 185%">'''[[İslam|<span style = "font-family: Bodoni MT Black; font-size: 215%;"><u>İslâm</u></span>]]'''</span><br /><br />
| pretitle =
[[Resim:Allah-eser-green.png|235px]]<br>
| title = [[İslam|<span style="color:white; font-size:140%; font-family:serif">İslam</span>]]
<div class="NavFrame">
| expanded = {{{expanded|{{{1|}}}}}}
<div class="NavHead" style="front-size: 110%; background: #007f00;">[[İslam'da iman|<span style="color: white; text-decoration: underline;">İslam'da imân esâsları]]</span></div>
| titlestyle = font-size:200%; background: #31644d
<div class="NavContent" style="text-align:left;display:none;">
| pretitlestyle = background: #31644d; color:#afbfb8
{|width=100% style="text-align:center;"
| image = [[Dosya:Allah-eser-green.png|180px]]
|-
| headingstyle = padding:0.3em; background:white; line-height:1.2em; font-size:105%
| contentstyle style= "padding-left:0.3em 0.3em 0.8em5em; padding-right:0.8em5em;"|
[[Tevhid (din)|Allah'ın Birliği (Tevhid)]] <br/> [[İslam'da melek]]ler <br /> [[Kaza]] &bull; [[Kader]] <br /> [[İslam'da Dört Kitap]] <br/> [[İslam peygamberleri]] <br /> [[İslam'da kıyamet]] &bull; [[Ahiret]]
| bodystyle = width:180px; background:#31644d; border-color:#448b6b; color:#afbfb8; padding:2px; border-spacing:0.2em 0.8em
|-
| imagestyle = padding:0
|}
| headingstyle = font-size:112%
</div>
| contentstyle = padding:0.4em 0; background:#fdfdfb; border-top:3px solid #1f4835; border-bottom:3px solid #1f4835; border-left:2px solid #31644d; border-right:2px solid #31644d
</div>
| listtitlestyle = background:white; text-align:left; padding-left:5px
</div>
| liststyle = text-align:center
<div class="NavFrame">
 
<div class="NavHead" style="front-size: 110%; background: #007f00;">[[İslam'ın Beş Şartı|<span style="color: white; text-decoration: underline;">İslâm'ın şartları]]</span></div>
| list1name = beliefs
<div class="NavContent" style="text-align:left;display:none;">
| list1title = [[İslam'da iman|{{color|#555555|İnançlar}}]]
{|width=100% style="text-align:center;"
| list1 =
|-
* [[Tevhid (din)|{{color|#555555|Allahın birliği}}]]
|style="padding-left:0.5em; padding-right:0.5em;"|
* [[İslam peygamberleri|{{color|#555555|Peygamberler}}]]
[[Kelime-i şehadet]] <br/> [[Namaz]] &bull; [[Oruç]] <br /> [[Zekât]] &bull; [[Hac (İslam)|Hac]]
* [[İslam'da Dört Kitap|{{color|#555555|Kutsal Kitaplar}}]]
|-
* [[İslam'da melek|{{color|#555555|Melekler}}]]
|}
* [[Kader#İslam inancında kader|{{color|#555555|Kader}}]]
</div>
* [[İslam'da kıyamet|{{color|#555555|Kıyamet günü}}]]
</div>
 
</div>
| list2name = practices
<div class="NavFrame">
| list2title = [[İslam'ın Beş Şartı|{{color|#555555|İbadetler}}]]
<div class="NavHead" style="front-size: 110%; background: #007f00;">[[:Kategori:İslam dini metinleri|<span style="color: white; text-decoration: underline;">Dinî Metinler]]</span></div>
| list2 =
<div class="NavContent" style="text-align:left;display:none;">
* [[Kelime-i şehadet|{{color|#555555|Şehadet}}]]
{|width=100% style="text-align:center;"
* [[Namaz|{{color|#555555|Namaz}}]]
|-
* [[Oruç|{{color|#555555|Oruç}}]]
|style="padding-left:0.5em; padding-right:0.5em;"|
* [[Zekât|{{color|#555555|Zekât}}]]
[[Kur'an-ı Kerîm]] &bull; [[Hadis]] <br/> [[Sünnet (din)|Hazreti Muhammed'in Ahlâkı]] <br /> [[Fıkıh]] &bull; [[Şeriat]] &bull; [[Kelâm]]
* [[Hac|{{color|#555555|Hac}}]]
|-
 
|}
| list3name = texts
</div>
| list3title = [[:Kategori:İslam dini metinleri|{{color|#555555|Metinler}}]] & [[Şeriat|{{color|#555555|Hukuk}}]]
</div>
| list3 =
</div>
* [[Kuran|{{color|#555555|Kuran}}]]
<div class="NavFrame">
* [[Sünnet (din)|{{color|#555555|Sünnet}}]]
<div class="NavHead" style="front-size: 110%; background: #007f00;">[[İslam tarihi|<span style="color: white; text-decoration: underline;">İslâm tarihi]]</span></div>
* [[Hadis|{{color|#555555|Hadis}}]]
<div class="NavContent" style="text-align:left;display:none;">
* [[Fıkıh|{{color|#555555|Fıkıh}}]]
{|width=100% style="text-align:center;"
* [[Şeriat|{{color|#555555|Şeriat}}]]
|-
* [[Kelâm|{{color|#555555|Kelâm}}]]
|style="padding-left:0.5em; padding-right:0.5em;"|
 
[[Muhammed]] &bull; [[Ehl-i Beyt]]<br/> [[Dört Halife]] &bull; [[Sahabe]] <br /> [[İslam Devleti|İslâmî devlet]] &bull; [[Hilâfet]]
| list4name = history
|-
| list4title = [[İslam tarihi|{{color|#555555|Tarih}}]] & [[İslami dini liderler|{{color|#555555|liderler}}]]
|}
| list4 =
</div>
* [[İslam tarihinin zaman dizini|{{color|#555555|Zaman dizini}}]]
</div>
* [[Muhammed bin Abdullah|{{color|#555555|Muhammed bin Abdullah}}]]
</div>
* [[Ehli Beyt|{{color|#555555|Ehli Beyt}}]]
<div class="NavFrame">
* [[Sahabe|{{color|#555555|Sahabe}}]]
<div class="NavHead" style="front-size: 110%; background: #007f00;">[[İtikadi mezhepler|<span style="color: white; text-decoration: underline;">İ'tikadî mezhepler]]</span></div>
* [[Dört Halife|{{color|#555555|Dört Halife}}]]
<div class="NavContent" style="text-align:left;display:none;">
* [[İslam Devleti|{{color|#555555|İslam Devleti}}]]
{|width=100% style="text-align:center;"
* [[İmamiye Şiası|{{color|#555555|İmamiye}}]]
|-
* [[Hilafet|{{color|#555555|Hilafet}}]]
<u>'''İslâm'da İ'tikadî mezhepler'''</u>
* [[İslam'ın yayılması|{{color|#555555|İslam'ın yayılması}}]]
* [[Selefiyye|Selef’îyye]] ''([[Hanbelîlik|Hanbelîler]])''
 
** ''[[İbn-i Teymiyye|Şeyh’ûl-İslâm İbn-i Teymiyye]]''
| list5name = Denominations
*** [[Köktendincilik|Ghulat]] [[Selefiyye|Selef’îyye]]
| list5title = [[İslami ekoller ve dalları|{{color|#555555|Mezhepler ve Ekoller}}]]
**** [[Vahhâbîlik]]
| list5 =
* [[Cebriyye]]
* [[Ehl-i Sünnet|{{color|#555555|Sünni}}]]
** Cebriye-i Hâlisa
* [[Şia|{{color|#555555|Şia}}]]
** Cebriye-i Mutavassita
* [[Tasavvuf|{{color|#555555|Tasavvuf}}]]
* [[Eş'ârîyye]]
* [[İbadiyye|{{color|#555555|İbadiyye}}]]
** Bâkıllân’îyye
* [[Kadıyanilik|{{color|#555555|Kadıyanilik}}]]
** [[Ebû Hâmid Gazzâli|Gazzâl’îyye]]
* [[Kurancılık|{{color|#555555|Kurancılık}}]]
** [[Bâtın]]î-[[Eş'ârîlik]]
* [[İslam Milleti|{{color|#555555|NOI}}]]
*** [[Sünnî]] [[Tarikât]]
* [[Ilımlı İslam|{{color|#555555|Ilımlı İslam}}]]
* [[Mâtûridîyye]]
 
* [[Kaderiyye]]
| list6name = culture
** Cuhen’îyye ''(Irak Kolu)''
| list6title = [[İslami kültür|{{color|#555555|Kültür}}]] & [[İslam ülkeleri|{{color|#555555|toplum}}]]
** Dımeşk’îyye ''(Şam Kolu)''
| list6 =
** [[Mu'tezile]]
* [[İslami eğitim|{{color|#555555|Eğitim}}]]
*** Vâsıl’îyye
* [[İslam ve hayvanlar|{{color|#555555|Hayvanlar}}]]
*** Huzeyl’îyye
* [[İslam#İslam ve sanat|{{color|#555555|Sanat}}]]
*** Nazzâm’îyye
* [[Hicrî takvim|{{color|#555555|Takvim}}]]
*** Hâitı’îyye
* [[İslam ve çocuk|{{color|#555555|Çocuk}}]]
*** Bişr’îyye
* [[Dava (islam)|{{color|#555555|Dava}}]]
*** Mâ’mer’îyye
* [[Ülkelere göre Müslüman nüfusu|{{color|#555555|Demografi}}]]
*** Muzdâr’îyye
* [[İslami bayramlar|{{color|#555555|Bayramlar}}]]
*** Sumâm’îyye
* [[Cami|{{color|#555555|Camiler}}]]
*** Hişâm’îyye
* [[İslam'da kurban|{{color|#555555|Kurban}}]]
*** Câhiz’ıyye
* [[İslam felsefesi|{{color|#555555|Felsefe}}]]
*** Hayât’ıyye
* [[İslam'ın siyasal yönleri|{{color|#555555|Siyaset}}]]
*** Cûbbâ’îyye
* [[İslam ve bilim|{{color|#555555|Bilim}}]]
*** Befşem’îyye
* [[İslam'da kadın|{{color|#555555|Kadın}}]]
*** [[Köktendincilik|Ghulat]] [[Mu'tezile]]
 
**** Hâbit’îyye
| list7name = see
**** Hımâr’îyye
| list7title = [[:Kategori:Islam|{{color|#555555|Ayrıca bakınız}}]]
*** [[Bâtın]]î-[[Mu'tezile]]
| list7 =
**** [[Şiî|Müteşeyyî’]] [[Tarikât]]
* [[İslam ve diğer dinler|{{color|#555555|Diğer dinler}}]]
* [[Mürcie]]
* [[Arapça İslami Terimler Sözlüğü|{{color|#555555|Sözlük}}]]
** [[Sünnî]] [[Mürcie]]
 
** [[Bid'at]]çı [[Mürcie]]
| below = [[Dosya:Allah-green.svg|20px]] [[Portal:İslam|{{color|#555555|'''İslam Portalı'''}}]]
*** Kerrâm’îyye
| belowstyle = border:none; background:white
* [[Müşebbihe]]
 
** Hulmân’îyye
| name = İslam
** [[Mücessime]]
| navbarstyle = background:white; padding:0 5px
*** [[Ebu Müslim Horasani|Bû’ Müslim’îyye]]
 
*** El-Mukannaʿ’îyye
*** Hattâb’îyye
**** Bezîg’îyye
**** Hattâb’îyyet-ûl Mutlâka
**** Muammer’îyye
**** Umeyr’îyye
**** Mufaddal’îyye
**** Muhammise
*** Cevâlik’îyye
*** [[Rum]] [[Abdal]]ları
* [[Bâtınî|Bâtın’îyye ''(Meymûn’ûl-Kaddâh)'']]
** [[Karmatîyye|Karmat’îyye ''(Hamdân Kârmat)'']]
** [[Nasır-ı Hüsrev|Türkistan Alevîliği ''(Nâsır Hüsrev)'']]
** [[Tasavvuf]]î-[[Bâtınîlik|Bâtınîlik ''(İbn-i Meymûn)'']]
*** [[Anadolu Alevîliği]]
**** [[Alevî]] [[Tarikât]]
** [[İbahiyye|İbâh’îyyûn]]
*** [[Arap Aleviliği]] ''([[Nusayrîler]])''
*** [[Dürzîler]] ''([[Hâkim Biemrillah|Hâkim bi-EmrʿAllâh]])''
*** [[Haşhaşiler]] ''([[Hasan Sabbah]])''
*** [[Babâîlik]] ''([[Baba İlyas|Baba İlyâs Horasanî]])''
**** [[Kızılbaşlık]]
*** [[Hurûfîlik|Hurûfîlik ''(Fadl’Allah Yezdânî)'']]
**** [[Bektâşîlik]] ''([[Balım Sultan]])''<br />
<small>'''Kaynak:''' Muhammed Ebû Zehra, ''İslâm’da Siyâsî ve İ’tikadî Mezhepler Tarihi,'' Ethem Ruhi Fığlalı ve Osman Eskicioğlu Tercümesi, Yağmur, İstanbul, 1970.</small>
|-
|}
</div>
</div>
</div>
<div class="NavFrame">
<div class="NavHead" style="front-size: 110%; background: #007f00;">[[İslam'da siyasi mezhepler|<span style="color: white; text-decoration: underline;">Siyâsî ve]] [[Fıkhi mezhepler|<span style="color: white; text-decoration: underline;">Fıkhî mezhepler]]</span></div>
<div class="NavContent" style="text-align:left;display:none;">
{|width=100% style="text-align:center;"
|-
<u>'''İslâm'da Siyâsî ekôller ve fıkhî mezhepler'''</u>
* Şîʿa-i Muhlîsîn: [[Sünnîler]] ve [[Zeydîler]]
** Şîʿa-i Ulâ ''([[Ehl-i Sünnet vel Cemaat]])''
*** [[Hanefîlik]]
*** [[Malikîlik]]
*** [[Şafiîlik]]
**** [[Zahiri mezhebi|Zâhîrîler]]
***** ''[[Davûd el-Isbehânî|İmâm Dâvud-u Zâhîrî]]''
***** ''[[İbn Hazm|Ebû Muhammed İbn Hazm]]''
*** [[Hanbelîlik]]
**** [[Selefiyye|Selef-i Sâlihîn]]
***** ''[[İbn-i Teymiyye|Takiy’ûd-Dîn İbn-i Teymiyye]]''
****** [[Köktendincilik|Ghulat]] [[Selefiyye|Selef’îyyûn]]
******* [[Vehhabilik]]
** [[Zeydîlik]]
*** Betr’îyye/Sâlih’îyye
*** Cerîr’îyye/Süleyman’îyye
*** [[Yemen]] [[Zeydîler]]i
**** Kâsım’îyye
**** Hadâv’îyye
**** Muhteria
**** Mutarrif’îyye
*** [[Alavîler]]
**** Nâsır’îyye
**** Kâsım’îyye
*** [[Köktendincilik|Ghulat]] [[Zeydiyye]]
**** Cârûd’îyye
**** Nâim’îyye
**** Ya'kûb’îyye
* [[Haricîlik]]
** [[Ezarika|Ezarikâ]]
** Sufr’îyye
** [[Necedat|Necedât]]
** Acâride
** [[İbadiyye|İbâz’îyye]]
** [[Köktendincilik|Ghulat]] [[Haricîler]]
*** Yezîd’îyye
*** [[Meymuniye|Meymûn’îyye]]
* [[Köktendincilik|Ghulat]] [[Şia|Şîʿa]]
** Sebe’îyye ''(ʿAbd Allâh İbn-i Sebe)''
** Hattâb’îyye ''(Ebû’l-Hattâb el-Esedî)''
*** Bezîg’îyye
*** Hattâb’îyyet-ûl Mutlâka
** [[Keysanîyye|Keysân’îyye]]
*** Muhtâr’îyye/Keysân’îyyet-ûl-Hullas
*** Hâşim’îyye
**** Harb’îyye
**** Muâv’îyye/Cennâh’îyye
***** Hâris’îyye
**** Beyân’îyye
*** Râvend’îyye
**** Rizâm’îyye
***** [[Ebu Müslim Horasani|Ebû Müslim’îyye]]
****** Sinbâz’îyye
****** Berkûk’îyye
****** Havâl’îyye
***** Muhammira
****** Mukannaʿîyye
****** [[Babek Hürremi#H.C3.BCrrem.E2.80.99.C3.AEyye hareketi|Hürremdîn’îyye]]
******* [[Babek Ayaklanması|Bâbek’îyye]]
******* Mâzyâr’îyye
******* [[Kızılbaşlar]]
****** Kûl’îyye
***** İshâk et-Türk’îyye
**** Riyâh’îyye
*** Kebr’îyye
* [[Şia|Şîʿa]]-i [[Bâtınîlik|Bâtın’îyye]] ''(Abd’Allah İbn-i Meymûn)''
** [[Hallâc-ı Mansûr|Hallâc’îyye]]
** [[Hülul|Hulûl’îyye]]
** [[İmamîlik#Alev.C3.AEler|Alevîler]] ''([[Tasavvuf]]î-[[Bâtınî]]ler)''
** Hulmân’îyye
** [[Karmatîler]]
*** Ebû Saʿid’îyye
*** Cennâb’îyye
** [[Köktendincilik|Ghulat]] [[Bâtıni]]yye
*** [[Hâkim Biemrillah|Hâkim’îyye]] ''([[Dürzîler]])''
*** [[Sabbahiyye|Sabbah’îyye]] ''([[Alamut|Elemûtlar]])''
* [[İmamiye Şiası]]: [[İsmâilîyye]] ve [[İsnaaşeriyye]]
** [[İmamiye]]-i Seb’îyye ''([[İsmâilîlik]])''/Yedicilik
*** El-İsmâil’îyyet-ûl Hâlisa ''(Yediciler)''
*** [[Mustâlîlik]]
**** Hâfız’îyye
**** Tâyyib’îyye
***** [[Davudî İsmailîlik]]
****** Süleymanî [[İsmâilîlik]]
*** [[Nizarî İsmailîlik]]
** [[İmamiye-i İsnaaşeriye|İmamiye-i İsnâ‘aşer’îyye]]/[[Onikicilik]]
*** [[Câferîlik]]
**** [[Ahbârî (Şii)|Ahbâr’îyye]]
**** [[Usûlî (Şii)|Usûl’îyye]]
*** [[Alevîlik]]
** [[Köktendincilik|Ghulat]] [[İmamiyye]]
*** Mûgır’îyye
*** Mansûr’îyye
*** Azâkıra
*** Albâ’îyeyye ''(Ulyâ’îyye)''
*** Zemm’îyye
*** Ayn’îyye
*** Mim’îyye
*** Sîn’îyye
*** Muhammise
*** Şûray’îyye
*** Gurâb’îyye
*** Zübâb’îyye
*** [[Nusayriyye|Nusayr’îyye]]
* [[Şamanizm|Şemânîlik]]’den [[İslâmiyet]]’e bağlananlar
** [[Babâîlik]]
*** [[Ebu'l Vefâ|Vefâ’îyye]]
*** [[Kızılbaşlar]]
**** [[Çepniler]]
**** [[Tahtacılar]]
*** [[Baba İlyas|Baba Rasûl ''(İlyâs’îyye)'']]
**** [[Sarı Saltuk|Sarı Saltık Baba ''(Saltuk’îyye)'']]
**** Behlül Baba
**** Aybek Baba
***** [[Baba İshak|İshâk Baba ''(İshâk’îyye)'']]
***** [[Barak Baba#Barak.E2.80.99.C3.AEyy.C3.BBn Tarik.C3.A2t.C4.B1|Burak Baba ''(Burak’îyyûn)'']]
**** Lokman Baba ''([[Yesevîlik]])''
***** [[Baba Haydar|Haydar Baba ''(Haydarîlik)'']]
****** [[Hacı Bektaş Veli|Hacı Bektâş]] ''([[Bektâşîlik]])''
******* [[Balım Sultan]] ''([[Dedebabalık]])''
******** [[Demir Baba Tekkesi|Demir Baba ''(Âli’îyye)'']]
******** [[Harabati Baba Tekkesi|Harabâti Baba ''(Harabât’îyye)'']]
* [[İslâmiyet]]’ten çıkan Dinler
** [[Haşhaşilik]]
** [[Nusayrîlik]]
** [[Dürzîlik]]
** [[Hurûfîlik]]
*** Nûktâvîlik ''(Noktacılık)''
** [[Şeyhî (Şii)|Şeyhîlik ''(Ahisâ’îyye)'']]
*** [[Bâbîlik|Bâbîlik ''(Mirzâ Ali Muhammed)'']]
**** Ezelî Bâbîler ''(Subh Ezel)''
**** [[Bahâîlik|Bahâîlik ''(Bahâ’ûl-Lâh)'']]
** [[Kadıyanilik|Kadıyânilik]]
* [[İslâm]] dışı dinler
** [[Zerdüştçülük]]
*** [[Zurvanizm]]
*** [[Mazdekçilik]]
** [[Mani dini]]
** [[Budizm]]
** [[Sâbiîlik]]
** [[Nebatiler]]
** [[Luviler]]
** [[Hitit mitolojisi]]
*** [[Yezdânizm]]
** [[Yâresânîlik]]
** [[Êzîdîlik]]
** [[Işıkçılık]]<br />
<small>'''Kaynak:''' Mustafa Öz, ''Mezhepler Tarihi ve Terimleri Sözlüğü,'' Ensar Yayıncılık, İstanbul, 2011.</small>
|-
|}
</div>
</div>
</div>
<div class="NavFrame">
<div class="NavHead" style="front-size: 110%; background: #007f00;">[[İslam tarihi|<span style="color: white; text-decoration: underline;">İslâm tarihi]]</span></div>
<div class="NavContent" style="text-align:left;display:none;">
{|width=100% style="text-align:center;"
|-
|style="padding-left:0.5em; padding-right:0.5em;"|
[[Muhammed]] &bull; [[Ehl-i Beyt]]<br/> [[Dört Halife]] &bull; [[Sahabe]] <br /> [[İslam Devleti|İslâmî devlet]] &bull; [[Hilâfet]]
|-
|}
</div>
</div>
</div>
<div class="NavFrame">
<div class="NavHead" style="front-size: 110%; background: #007f00;"><span style="color: white; text-decoration: underline;">Diğer alâkalı konular</span></div>
<div class="NavContent" style="text-align:left;display:none;">
{|width=100% style="text-align:center;"
|-
|style="padding-left:0.5em; padding-right:0.5em;"|
[[Tasavvuf]] &bull; [[İslam Felsefesi]]<br /> [[İslam ve bilim]] &bull; [[İslam'da kurban]] <br />
[[Ülkelere göre Müslüman nüfusu|Müslüman nüfusu]] &bull; [[İslam ülkeleri]]<br /> [[Hicrî takvim]] &bull; [[İslami bayramlar|Bayramlar]] &bull; [[Cami]]ler <br />
|-
|}
</div>
</div>
</div>
<div class="NavFrame">
<div class="NavHead" style="front-size: 110%; background: #007f00;"><span style="color: white; text-decoration: underline;">Ayrıca bakınız</span></div>
<div class="NavContent" style="text-align:left;display:none;">
{|width=100% style="text-align:center;"
|-
|style="padding-left:0.5em; padding-right:0.5em;"|
[[Kurancılık]] &bull; [[İslam Milleti]] &bull; [[Ilımlı İslam]] <br />[[Gnostisizm]] &bull; [[Panenteizm]] <br />
[[Şaman]] &bull; [[Şamanizm]] <br />[[Tengricilik]] &bull; [[Totemizm]]<br />[[Animizm]] &bull; [[Sembolizm]] <br />
|-
|}
</div>
</div>
</div>
{{Dçubuğu|İslam itikad mezhep|mini=1|nodiv=1}}</div>
<noinclude>[[Kategori:İslam şablonları|{{PAGENAME}}]]</noinclude>
}}<noinclude>{{Belgeleme|content=
{{clear}}
 
===Not===
* Bu şablonu kullanırken bölümden birinin açık olmasını istenirse o bölümün adını parametre olarak eklenmesi gerekir. Kullanım, {{tlc|İslam|''ad''}}, diğer kullanımı; {{tlc|İslam|tarihi}}.
* Şablonun tam kullanımı; {{tlc|İslam|expanded=all}} veya {{tlc|İslam|hepsi}}.
 
 
[[Kategori:İslam şablonları]]
Anonim kullanıcı