"Osmanlı İmparatorluğu'nda diller" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
k
dz
k
k (dz)
Osmanlı döneminde nüfuzu yüksek olan üç dil bulunmaktaydı: [[Anadolu]]'da ve Balkanlarda [[Arnavutluk]], [[Bosna]] ve [[Ege Denizi]] adaları dışında müslümanların çoğunun konuştuğu [[Türkçe]]; yalnızca eğitimli nüfus tarafından konuşulan [[Farsça]]<ref name="Bertold Spuler page 69">Persian historiography and geography, Bertold Spuler,M. Ismail Marcinkowski, page 69, 2003</ref> ve asıl olarak [[Arabistan]], Kuzey Afrika, [[Irak]], Kuveyt ve [[Levant|Bilad eş-şâm]]'da konuşulan [[Arapça]]. İçinde Arapça ve Farsçadan hem dil bilgisi kuralları hem de kelimeler içeren Osmanlı Türkçesi ise geniş Osmanlı bürokrasisi içinde resmî dil olarak kullanılmaktaydı.
 
19. yüzyıl başlarına kadar okuryazarlık oranı %2 ila %3 arasındaydı ve bu oran 19. yüzyılın sonunda ancak %15'e gelebilmiştirgelebilmişti. Bu düşük okuryazarlık oranı nedeniyle halktan bir kişi hükümet ile resmî işlerini hâlledebilmek için [[arzuhâlci]]lere başvurmak zorunda kalıyordu.<ref>{{Kitap kaynağı|url=http://books.google.com/?id=082osLxyBDgC&pg=PA266&dq=arzuhalci#v=onepage&q=arzuhalci&f=false|başlık=Studies on Ottoman social and political history: selected articles and essays|yazar=Kemal H. Karpat|yayıncı=Brill|yıl=2002|isbn=90-04-12101-3|sayfa=266}}</ref> Gayrimüslim halk, kendi ailesindeailesiyle ve mahallesinde kendi dilini konuşmaktaydı. Farklı iki cemaatin bulunduğu köylerde ise genellikle birlikte yaşayan topluluklar birbirlerinin dilini konuşabilmekteydi. Eğitimli Osmanlılar ise genellikle [[Arapça]] ve [[Farsça]] konuşmaktaydı.
 
İmparatorluğun son iki yüzyılında [[Fransızca]] ve [[İngilizce]], özellikle [[Levant]] bölgesinde <!-- ? -->yaşayan hristiyanlar arasında popülerlik kazanmıştır. Elit tabakanın çocukları okulda Fransızca öğreniyor ve Avrupa'dan gelen ürünler bir moda unsuru olarak kullanılıyordu. Özellikle Farsça, eğitimli nüfus arasında edebiyat dili olarak kullanılıyordu.<ref name="Bertold Spuler page 69"/> [[Arapça]] ise dinî törenlerde kullanılan dil idi.
 
İmparatorluk sınırları içinde çok değişik dil gruplarına ait topluluklar bulunmaktaydı. [[Balkan Yarımadası]]'nda çoğunlukla Slav dilleri, [[Yunanca]] ve [[Arnavutça]] konuşulmakta, Türkçe ile Rumence azınlıklar tarafından konuşulmaktaydı. Anadolu'da çoğunluğun dili Türkçe idi ancak Rumca ve Ermenice ile birlikte Kürtçe de konuşulmaktaydı. Suriye, Irak, Arabistan, Mısır ve Kuzey Afrika'da ise halkın çoğu Arapça konuşurken elit tabaka Türkçe konuşmaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu'nun hiç bir eyaletinde tek bir dil konuşulmamaktaydı.<ref name=Imber>{{Web kaynağı|soyadı=Imber|ad=Colin|başlık=The Ottoman Empire, 1300-1650: The Structure of Power|url=http://www.fatih.edu.tr/~ayasar/HIST236/Colin%20_Imber.pdf|yıl=2002|sayfa=2}}</ref>

Gezinti menüsü