İçeriğe atla

"Mâtürîdîlik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
{{islam itikad mezhep}}
'''Mâtûridîlik''', ([[Arapça]]: '''الماتريدي''') ünlü [[Türk]] [[din]] [[bilgin]]i [[Matüridî]]'nin, [[Hanefî Mezhebi]]'nin kurucusu [[İmam-ı A'zam]]'ın düşüncesini takip eden, akla[[Akıl|akl]]a önemli bir yer veren [[İslam dini itikat mezhepleri|İslam dini itikad mezhebi]]dir. [[Türkiye]], [[Afganistan]], [[Pakistan]], [[Hindistan]] ve [[Orta Asya]] ülkelerinde yaygındır.
 
== Maturidîlikte İman, Allah, Peygamberlik Anlayışı ==
Matüridî'nin [[İslâm ilâhiyatınınilâhiyatı]]nın meselelerinden iman, [[Allah]], Peygamberlik konularındaki görüşlerini kısaca ele alırsak:
 
=== İman tanımı ===
[[Cebriyye]] mezhebi (fatalizm) karşısında bu mezheple taban tabana zıt görüşleri ileri süren bir grup oluştu. Bunlar da kulları, yâni insanları kendi eylemlerinin halîkı yâni "yaratıcısı" kabul ediyor ve [[Kaderiyye]] mezhebini savunuyorlardı. Başka bir ifade ile, Kaderiyye'ye göre; insanın bütün eylemleri (fiilleri) Tanrı'nın iradesinden tamamen ayrı olarak sadece kendi iradesi ile meydana gelir. Konu (Mezhepler) ile ilgili tarihçilere göre bu mezhebin kurucuları Ma'bed el-Cühenî ve Geylân ed-Dımışkî'dir ve onlar insanın (yani kulun), Tanrı'nın dahli olmaksızın başlı başına ve hür olarak eylem (fiil) yaratacak kudrete sahip olduğunu iddia ederler.
 
[[MutezileMu'tezile]] mezhebine göre Allah ''âdil''dir. Bunun gereği olarak insanlara irade (Bir şeyi yapıp yapmama güç ve tercihi) hürriyeti vermiştir. İnsan hürdür ve kendi eylemini(fiilini) kendi irade ve isteği doğrultusunda yapar.
 
Bütün bu değişik görüşler karşısında oluşan [[Selefiye]] bu konuları tartışmamayı yeğlediğinden, [[Eş'ariye]] ve [[Matüridîye]] mezhepleri görüş farklılıklarından doğan çelişkileri çözmeye çalışmışlardır.
 
Matüridî irade hürriyeti bakımından, insanı iradesiz robot olarak gören [[Cebriye]] ile insanın eylemlerinde Allah'ın hiçbir etkisini kabul etmeyen [[MutezileMu'tezile]] arasında üçüncü bir yol izler. Zira Matüridî bu bu konuda ''Kesb'' ve ''halk'' terimlerini kullanır. Halk, insanın kendi kudret ve isteği olmadan meydana gelen eylemlerdir. Refleksler, kalbin çalışması... gibi. Bir de insanın kendi iradesi ile seçtiği eylemlerin yaratılmasıdır. Kulun eylemine "halk" değil, "kesb" denilir. Allah'a ait eylem (fiil) de "kesb" değil, "halk"tır.
 
=== Şeriat, Tarikat, İbadet ===
Anonim kullanıcı