İçeriğe atla

Güzelce Ali Paşa: Revizyonlar arasındaki fark

[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
Değişiklik özeti yok
 
==Yaşamı==
AsliAslı TurkturTürktür. <ref name="uzuncarsiliuzunçarsılı"> UzunçarşılıUzunçarsılı, İsmail Hakkı, (1954) ''Osmanlı Tarihi III. Cilt, 2. Kısım , XVIXVİ. Yüzyıl Ortalarından XVIIXVİİ. Yüzyıl Sonuna kadar)'', Ankara: Türk Tarih Kurumu (Altıncı Baskı 2011 ISBNİŞBN:978-975-16-0010) say.373-374</ref> "GuzelceGüzelce" lakabilakabı cokçok "yakisikliyakışıklı" olmasindaolmasında dolayidolayı verilmistirverilmiştir.
 
BabasiBabası Tunus Beylerbeyi Ahmet PasaPaşa idi. Babdsi bu gorevdegörevde iken Tunus'da ortaya cikançıkan mehdilik iddia eden Yahya adliadlı bir isyanciisyancı uzerineüzerine gitmisgitmiş ve bu carpismadaçarpışmada hayatinihayatını kaybetmistirkaybetmiştir. Annes Kaya PasaPaşa'ninnın kizidirkızıdır ve peygamber sulalesindendirsülalesindendir.
 
Iyiİyi bir egitimeğitim alan Ali PasaPaşa onceönce Istankoyİstanköy sancak beyi, sonra sirasiylasırasıyla [[DimyatDımyat]] BeylerbeyligiBeylerbeyliği, 1602'de Yemen Beylerbeyi ve sonra Tunus BeylerbeyligiBeylerbeyliği yapmistiryapmıştır. Tunus Bylerbeyi iken babasininbabasının olumuneölümüne sebep olan Yahya'yi ve emrinde buluna askeri gucugücü ortadan kaldiripkaldırıp babasininbabasının lumnunlümnun intikaminiintikamını almistiralmıştır. Daha sonra Mora Beylkerbeyi ve KibrisKıbrıs beylerbeyligindebeylerbeyliğinde bulunmusturbulunmuştur.
 
KasimKasım 1617'de vezirlik unvaniunvanı da verilerek Kaptan-iı Derya olarak atanmistiratanmıştır. 1619'daki donanmanindonanmanın deniz seferinde Kaptan-ı Derya olan [[İstanköylü Çelebi (Güzelce) Ali Paşa]] Akdeniz'de Hıristiyan korsanlara ait olan 6 kalyon ele geçirdi. Mevsim icabı İstanbul'a dönen donanma ile bu kalyonları İstanbul'a getirdi. Bu kalyonlarda bulunan 200 esiri, her bir esirin omuzuna 1 kese gümüş kuruş ve diğer değerli mallar koydurarak, Padişah'a sundu. Padişah Güzelce Ali Paşa'nın bu jestinden pek memnun olup onu altın zencir ve hilat ile taltif etti. Fakat sadrazam Öküz Mehmet Paşa bu eşyanın Osmanlı devleti ile barisbarış halinde olan ve bir ticaret anlaşması yapmış olan Venedik ve Fransa devletleri tüccarlarına ait olduğunu bildirdi. Venedik Elçisi de divana gelip devletinin şikayetini sundu. Ayrıca Sardrazam Öküz Mehmet Paşa ayricaayrıca kaptan-iı deryanınderyanin Venedik haraçlarının büyük bir oranını hazineye vermeyeip kendi servetine ekledigieklediği iciniçin şikayetcişikayetçi oldu. Fakat paraya çok düşkün olan II. Osman bu itirazlara aldirmadialdırmadı. Ayrıca İstanköylü Çelebi (Güzelce) Ali Paşa padişaha daha yeni hediyeler verme ve hazineye daha çok varidatvarıdat temin etme vaatleri vermişti. Bunun üzerine 23 Aralık 1619'da OkuzÖküz Kara Mehmet PasaPaşa sadrazamliktansadrazamlıktan azledildi ve İstanköylü Çelebi (Güzelce) Ali Paşa yeni sedarete tayin edildi.<ref name="uzunçarsılı"/>
 
Ali PasaPaşa devlet hazinesine yeniden varidatvarıdat temini iciniçin caalisticalisti ve bunda basarilibaşarılı oldu. Fakat bu cabalariçabaları sirasindasırasında ileri gelen devlet adamlarininadamlarının servet ve mallarinimallarını musaderemüsadere etti. BunlarinBunların basindabaşında eski sadrazam OkuzÖküz Mehmet PasaPaşa gelmekteydi. Onun tumtüm serveti ve mallarimalları musaderemüsadere edildi ve gayet az bir maaaslaamaaaşlaa Haleb'e vali tayin edildi. Bundan baskabaşka Ali PasaPaşa'ninnın mali icraatinaicraatına itiraz eden Defterdar Baki PasaPaşa ve kizlarkızlar agasiağası Mustafa AgaAğa'ninnın mallarinamallarına el konuldu. BircokBirçok ozelözel ticaret yapan zengin tuccarintüccarın da servetleri devlete gecirildigeçirildi. <ref name="uzunçarsılı"/>
 
II. Osman'iı [[Lehistan]] seferine cikmayaçıkmaya tesvikteşvik etti. Bu sefer sirasinasırasına Ali PasaPaşa'ninnın tedarik ettigiettiği yeni devlet varidatlarivarıdatları da sarfedilip bitirildi. Fakat Ali PasaPaşa hasta idi ve padisahinpadişahın Lehistan seferine istirakiştirak etmedi ve Istanbulİstanbul'da kaldikaldı.
 
Mart 1621'de safra kesesi iltihabiiltihabı dolayisiyladolayısıyla oldu. OldugundeÖldüğünde yasiyaşı daha 40'i bulmamistibulmamıştı. MezariMezarı BesiktasBeşiktaş'ta Yahya Efendi MezarligiMezarlığı'nda bulunur.
 
==Eserleri==
34.095

düzenleme