Özbağlanımlı model

Vikipedi, özgür ansiklopedi

İstatistik, ekonometri ve sinyal işlemede özbağlanımlı (autoregressive - AR) model, bir tür rastgele süreci temsil eder ve bu yönüyle doğa, ekonomi, davranış vb. alanlardaki zamanla değişen belirli süreçleri tanımlamak için kullanılır. Özbağlanımlı model, çıktı değişkenin, önceki almış olduğu değerlere ve stokastik bir terime (yani mükemmel tahminleme yapılamayan bir terime) doğrusal olarak bağlı olduğunu belirtir; dolayısıyla model stokastik bir fark denklemi (veya diferansiyel denklemle karıştırılmaması gereken yineleme ilişkisi) biçimindedir.