İçeriğe atla

Ömer bin Sa'd

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Ömer bin Sa'd (Arapça:عمر بن سعد; d. 620 – ö. 686), Sahabelerden ve Aşere-i Mübeşşere'den Sa'd bin Ebû Vakkas’ın oğludur. Doğum tarihi hakkında farklı rivayetler vardır. Bir rivayete göre Muhammed bin Abdullah hayatta iken, diğer bir rivayette ise Ömer bin Hattab'ın halifeliği döneminde dünyaya gelmiştir. Babası Sa’d bin Ebî Vakkas ile birlikte Irak’ın fethine katılan İbni Sa’d, Emevîler döneminde Merv ve Rey vâliliklerinde de bulunmuştur.

Hüseyin bin Ali'nin Kerbelâ’da öldürüldüğü olayda, dönemin Kûfe vâlisi Ubeydullah bin Ziyad’ın gönderdiği orduda komutan olarak yer aldı.

Ömer bin Sa’d söz konusu hadisede Hüseyin arkadaşlarını kuşattı ve Fırat’tan su almalarını engelledi. Hüseyin Medine’ye dönmek, İslâmî fetihlere katılmak gibi alternatifler ileri sürmüşse de Ömer bin Sa’d, vâli İbni Ziyad’dan aldığı emirler çerçevesinde Yezid’e biat etmedikçe dönüşüne izin verilmeyeceğini söyledi. Sonunda, Kerbela savaşı yaşandı. (Miladi 10 Ekim, 680)

Savaş sonunda Hüseyin, Ömer bin Sa’d’ın ordusu tarafından 10 Muharrem 61’de (10 Ekim, 680) hunharca katledildi. Tarihî kaynaklara göre, Ömer bin Sa’d, feci bir savaş neticesi katledilen Hüseyin’in başını kestirerek bütün Ehl-i beyt ile birlikte Şam’a halife Yezid’e göndermiştir.

Ömer bin Sa’d, Kerbelâ fâciasını müteakip Kûfe’de Emevîlere karşı ayaklanan Muhtar es-Sekâfî tarafından yakalanarak öldürülmüştür (M.686).