Çapa Fen Lisesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara
Çapa Fen Lisesi
Slogan Gelenekten, geleceğe Çapa
Kuruluş 16 Mart 1848
Ülke Türkiye
Şehir Fatih, İstanbul
Türü Fen Lisesi
Müdür Uzman Psikolojik Danışman Kemal Karabulut
Eğitim dili Türkçe
Yabancı dil(ler) İngilizce, Almanca
Öğrenci sayısı 716
Resmî sitesi http://capa.meb.k12.tr

Çapa Fen Lisesi, İstanbul'un Fatih ilçesinin Çapa semtindeki tarihi okuldur.

Karma bir okul olan Çapa Fen Lisesi, gündüzlü ve yatılı olarak eğitim verir.

Tarihi[değiştir | kaynağı değiştir]

Çapa Fen Lisesi'nin tarihi, 16 Mart 1848 tarihinde aynı binada hizmete açılmış olan “Darülmualimin” (Erkek Öğretmen Okulu) adlı okula dayanır.

Tanzimat’ın ilanından sonra ortaokul öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulan Darülmualimin adlı okulların ilki, bu binada Padişah I. Abdülmecid'in iradesi ile Ahmet Kemal Efendi’nin öncülüğünde[1] öğretime başlamıştı. 1868 yılında ilkokul öğretmeni yetiştirmek üzere Beyazıt’ta “Darülmuallimin-i Sıbyan” açılınca eski Darülmuallimin adı, “Darülmualimin-i Rüşdiye” oldu. 1870 yılında binası onarıldı. 1874’te içinde bir de “idadi” şubesi açıldı. Kurum, içinde Rüşdiye ve İdadi şubelerini içeren ve “İstanbul Darülmuallimini” adıyla anılan bir öğretmen okulu haline geldi. 1890’da ise bünyesinde İbtidaiye, Rüşdüye ve Aliye şubelerini bulunan ve “İstanbul Darülmaullimin-i Aliye” adını taşıyan bir okul oldu. Okul binası Mimar Kemaleddin tarafından 1900 yılında imar edildi. 1908’de İbtidaiye kısmı okuldan ayrıldı; 1912’de yüksekokul statüsü verildi.

Cumhuriyetin ilanından sonra okulun “Yüksek Mualim Mektebi”’ne dönüştürüldü[2] ve Darülfünun’a bağlandı. İlk mezunlarını 1927’de veren okulun adı 1934’te “İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu” olarak değişti.

1949-1950’de kapanan okul, 1 Mart 1951'de Yüksek Öğretmen Okulu olarak bütün bölümleriyle yeniden açıldı. Ancak gençlerin ilgisi mühendisliğe yöneldiğinden okula ilgi azalmıştı. 1979 yılında yatılık kaldırılarak öğrenciler burslu hale getirildi. 1980 yılında yeniden eski statüye döndürüldü fakat öğrenci alınmadı. 1981 yılından sonra okul Hizmet İçi Eğitim Statüsü şekline dönüştürülen okul, 1985 yılında yatılı öğretmen yetiştirme merkezi haline getirildi.

Pertevniyal Lisesi ve Devlet Kitapları Müdürlüğü 1987'de okula geçici statü ile taşındı; Hizmet İçi Eğitim Merkezi de 1991 yılına kadar tarihi ana binada faaliyetini sürdürdü. Okul, 1991-1992 öğretim yılından 2013-2014 öğretim yılına kadar Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi olarak hizmet vermiş olup 2014-2015 öğretim yılından itibaren Çapa Fen Lisesi adını almıştır.

Okul Müdürü (Kemal Karabulut)[değiştir | kaynağı değiştir]

1966 yılında Sivas´ın Suşehri ilçesinde doğdu.

Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi´nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde lisans eğitimi aldı. 1995 yılından öğretmenlik hayatına başladı. Değişik okullarda sınıf öğretmenliği ve psikolojik danışman olarak görev yaptıktan sonra 2008 yılında Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi´nde müdür yardımcısı olarak yöneticiliğe başladı. Evli ve 3 çocuk babası olan Kemal KARABULUT Nisan 2015´den itibaren Çapa Fen Lisesi müdürlüğünü yapmaktadır.

Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

Tanzimatın ilanından sonra öğretmen yetiştirmek amacıyla İstanbul’da, 16 Mart 1848 tarihinde ilk Darülmuallimin (Erkek Öğretmen Okulu), Padişah I. Abdülmecid’in iradesi ile Ahmet Cevdet Paşa öncülüğünde eğitim öğretime başlamıştır.1874 yılında ortaya çıkan ihtiyaç üzerine Darülmuallimin-i idadi açıldı. 1890 yılında öğretmen okulu Sıbyan (ilk), Ruşdiye (Orta), İdadi (Lise) ve Ali (Yüksek) kısımlarına ayrıldı. Ali kısım ise Fen ve Edebiyat bölümlerine ayrıldı. Bu dört kademeli okulun adı Darülmuallimin-i Ali olarak yeniden düzenlendi.

Mimar Kemalettin tarafından (1315) 1901 yılında imar edilen Çapa’daki tarihi binasında (bu bina) 1 Mart 1951’de Yüksek Öğretmen Okulu olarak bütün bölümleriyle yeniden açıldı. 1972’de okulun bir kısmı iki yıllık şeklinde öngörülen Ortaköy’deki Öğretmen Okulu’na taşındı. Okul bir yıl sonra Çapa’daki binasına yeniden taşınarak burada üç yıl sürekli eğitim veren İstanbul İlk Öğretmen Okulu ve Yüksek Öğretmen Okulu ile bir arada faaliyetine devam etti.

1991-1992 eğitim-öğretim yılında ise amacına uygun şekilde bu tarihi ana binada Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi açıldı. Eğitim binası, kız-erkek öğrenci pansiyonları, spor salonu ve müştemilatların bulunduğu geniş bahçeli bir kampüs durumundadır.

Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi gündüzlü ve yatılı şekilde eğitim-öğretimine başarıyla devam etmektedir. Tecrübeli ve çalışkan eğitim kadrosu, başarılı öğrencileriyle Türk Milli Eğitimi’nin gururu olarak eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

Okulumuzun tarihi Ahmet Cevdet Paşa olmadan eksik olur.

Ahmet Cevdet Paşa (1822-1895)[değiştir | kaynağı değiştir]

Ahmed Cevdet Paşa (26 Mart 1822, Lofça - 1895, İstanbul) Osmanlı Devleti´nde on dokuzuncu asırda yetişen büyük devlet ve bilim adamı.Mecelle´yi kaleme alarak İslam Hukukunu sağlam bir dille kitaplaştıran kişi.

Babası Lofça İdare Meclisi azasından İsmail Ağa´dır. İlk tahsilini Lofça’da yaptı. Yaradılıştan zeki ve kabiliyetli olduğu gibi, pek de çalışkandı. Dedesinin yardımı ile 1839 yılında İstanbul’a geldi. Medrese tahsiline başladı. Bu arada, matematik, astronomi, tarih ve coğrafya gibi ilimlerle de uğraşarak kültürünü artırdı. O zaman çok meşhur olan Murad Molla tekkesine tatil günleri giderek Farisi öğrendi ve Mevlana’nın Mesnevi’sini bitirdi. Divançe’sinde bulunan şiirlerin çoğunu bu tekkeye devam ettiği sırada yazdı.

1844’te 22 yaşındayken Çanat payesi ile Rumeli kaleminde kadı oldu. 1845 yılında müderris olarak İstanbul camilerinde ders vermek hakkını elde etti. 13 Ağustos 1850’de Meclis-i Maarif azalığı ile birlikte Dar-ül-Muallimin (Öğretmen okulu) müdürlüğüne getirildi. Bu mektebi kısa zamanda ıslah ederek, mektebe giriş ve imtihan usullerini yönetmeliklerle tesbit etti. Encümen-i Daniş’e (Osmanlı Akademisi) 1851’de asli üye seçildi.

"Tarih-i Cevdet" adıyla şöhret bulan kıymetli eserinin üç cildini 1854 yılında bitirip Sultan Abdülmecit´e sundu. Eseri çok beğenen Sultan, rütbesini yükseltti. Bir sene sonra da devletin resmi tarihçisi oldu.

Osmanlı Devletinin kanunlarını yapacak olan Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye´ye 1861 yılında üye tayin edildi. 1866 yılında ilmiye sınıfından vezirliğe geçti. Halep vilayetine vali tayin edildi. Bir müddet orada kaldıktan sonra yeni kurulan Divan-ı Ahkam-ı Adliye´ye başkan tayin edildi. Bu vazifede çok faydalı işler gördü; memleketin adliye ve hukuk sistemini devrin ihtiyaçlarına göre düzenlemeye çalıştı.

Ali Paşa, Fransız medeni kanununun tercüme edilerek Osmanlı Devletinde tatbik edilmesi gerektiğini ileri sürüyordu. Buna karşı Ahmed Cevdet Paşa ve aynı düşüncede olanlar, İslam Hukukunun zengin ve tatbik edilmiş en kuvvetli dalı olan Hanefi fıkhının sistematik hale getirilerek kanunlaştırılması fikrini müdafaa ediyorlardı. Bu ikinci yani, Ahmed Cevdet Paşa ve arkadaşlarının fikirlerinin tatbiki için ´Mecelle Cemiyeti´ adıyla ilmi bir heyet toplandı. Memleketin en kıymetli hukuk alimlerinin iştirak ettiği bu meclis, Kur’an-ı kerimin hükümlerini kanun şekline sokup, bütün milletlerin kıymet verdiği Mecelle adındaki kitabı hazırlayarak, büyük hizmet etti.

Cevdet Paşa, 1879 yılında Maarif Nazırlığına tayin edildi. Sonra da, çeşitli valiliklerde, Adliye, Maarif, Dahiliye, Ticaret nazırlıklarında bulundu. Padişah’ın hususi encümenlerine iştirak etti. 26 Mart 1895’te vefat etti. Naaşı,Fatih Camii bahçesine defnedildi.

Ahmet Cevdet Paşa, ilk Türk kadın romancı olarak tanınan Fatma Aliye Hanım´ın babasıdır.

Dersler ve Eğitim Kadrosu (tamamlanmadı)[değiştir | kaynağı değiştir]

Çapa Fen Lisesi'nde 10 ana dersle birlikte çeşitli yan dersler ve öğrencilerin kendilerinin seçtikleri seçmeli dersler üzerinden eğitim verilmektedir. Eğitim verilen derslerle ilgili detaylar:

Türk Edebiyatı[değiştir | kaynağı değiştir]

9,10,11 ve 12. sınıfların zorunlu olarak gördükleri bu ders haftada 3 ders saatidir. Derslerin 2 tanesinde MEB müfredatı işlenirken, artan tek ders saatinde kitap okuma, kütüphane çalışması, serbest konuşma ve yazma aktiviteleri yapılmaktadır.

 • Ömer Polat
 • İsmail Bedir
 • Engin Sağlam
 • Hüseyin Büyükarslan
 • Hülya Bozer

Dil ve Anlatım[değiştir | kaynağı değiştir]

9,10,11 ve 12. sınıfların zorunlu olarak gördükleri bu ders haftada 2 ders saatidir. 2-3 haftada bir öğrenciler drama çalışmaları yapmakta, makale, şiir, hikaye değerlendirmeleri incelemektedirler

 • Dilek Küçük
 • Esra Eken

Matematik[değiştir | kaynağı değiştir]

9,10,11 ve 12. sınıfların zorunlu olarak gördükleri bu ders haftada 6 ders saatidir. 11 ve 12. sınıflar haftada 2 ders saati YGS matematik desteği almaktadırlar.

 • Fatma Çalışkan
 • Egemen Yurdakul
 • Ünal Taşan
 • İlknur Özgenç
 • Erdan Bayam
 • Adnan Turhan
 • Özkay Özhan

Fizik[değiştir | kaynağı değiştir]

9 ve 10. sınıfların zorunlu olarak gördükleri bir derstir. Haftada 2 ders saatidir. Anadolu Öğretmen Bölümü için sunulan alan seçiminde Matematik-Fen Alanını seçen öğrenciler haftada 4 saat fizik dersi görmektedir. Türkçe-Matematik, Türkçe-Sosyal ve Yabancı Dil alanlarını seçen öğrenciler fizik dersi görmemektedirler. Fen Lisesi öğrencileri direkt olarak Matematik-Fen alanını seçmiş sayıldıkları için şuan 9 ve 10. sınıflarda olan öğrenciler 11 ve 12. sınıflarda da fizik dersini görecekler. Dersin en önemli özelliği laboratuvarda işlenmesidir.

 • Yavuz Tıkman
 • Selim Melleş
 • Özhan Fenerci

Kimya[değiştir | kaynağı değiştir]

9 ve 10. sınıfların zorunlu olarak gördükleri bir derstir. Haftada 2 ders saatidir. Anadolu Öğretmen Bölümü için sunulan alan seçiminde Matematik-Fen Alanını seçen öğrenciler haftada 4 saat kimya dersi görmektedir. Türkçe-Matematik, Türkçe-Sosyal ve Yabancı Dil alanlarını seçen öğrenciler kimya dersi görmemektedirler. Fen Lisesi öğrencileri direkt olarak Matematik-Fen alanını seçmiş sayıldıkları için şuan 9 ve 10. sınıflarda olan öğrenciler 11 ve 12. sınıflarda da kimya dersini görecekler.Dersin en önemli özelliği laboratuvarda işlenmesidir.

 • Burgan Dicle
 • Alaettin Tam
 • Erdem (soyadı kayıtlarda bulunmamaktadır.)

Biyoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

9 ve 10. sınıfların zorunlu olarak gördükleri bir derstir. Haftada 3 ders saatidir. Anadolu Öğretmen Bölümü için sunulan alan seçiminde Matematik-Fen Alanını seçen öğrenciler haftada 3 saat biyoloji dersi görmektedir. Türkçe-Matematik, Türkçe-Sosyal ve Yabancı Dil alanlarını seçen öğrenciler biyoloji dersi görmemektedirler. Fen Lisesi öğrencileri direkt olarak Matematik-Fen alanını seçmiş sayıldıkları için şuan 9 ve 10. sınıflarda olan öğrenciler 11 ve 12. sınıflarda da biyoloji dersini görecekler. Dersin en önemli özelliği laboratuvarda işlenmesidir.

Okul Hakkında Sorularınız İçin Ne Yapabilirsiniz?[değiştir | kaynağı değiştir]

Okul internet sitesi üzerinden okul rehberlik servisine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda okul öğrencilerinden herhangi birine ulaşmanız sizleri doğru bilgiye ulaştıracaktır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]