Arnavutluk-Yunanistan ilişkileri: Revizyonlar arasındaki fark

Vikipedi, özgür ansiklopedi
İçerik silindi İçerik eklendi
Nushirevan11 (mesaj | katkılar)
"Albania–Greece relations" sayfasının çevrilmesiyle oluşturuldu.
Etiketler: İçerik Çevirmeni İçerik Çevirmeni 2
(Fark yok)

Sayfanın 19.14, 15 Nisan 2022 tarihindeki hâli

Albanian-Greek ilişkileri

Arnavutluk

Yunanistan

Yunanistan'daki Arnavut göçmenlerin ve Arnavutluk'taki Yunan azınlığın varlığı, tarihi ve kültürel bağlar[1] ve ayrıca Arnavutluk ve Yunanistan hükümetleri arasındaki sık sık üst düzey temaslar nedeniyle, iki ülke bugün güçlü, ancak zaman zaman karmaşık diplomatik ilişkileri devam ediyor.

Her iki ülke de Avrupa Konseyi ve NATO dahil olmak üzere birçok uluslararası örgütün üyesidir ve Balkanlar ve dünya hakkında ortak siyasi görüşleri paylaşmaktadır ve Yunanistan, tüm Batı Balkan devletlerinin Avrupa Birliği'ne entegrasyonunu desteklemek için "Gündem 2014"[2] önererek Arnavutluk'un AB adaylığının güçlü bir destekçisi olmuştur.[3] Yunanistan'ın AB Başkanlığı altında, Arnavutluk'a 24 Haziran 2014'te[4][5] resmi AB aday statüsü verildi, bu durum Yunan Hükümeti tarafından Selanik'te 2004 AB-Batı Balkanlar Zirvesi kapsamında önerilen "Gündem 2014"ün 10. yıldönümüne denk geldi.

Yunanistan, Arnavutluk'un en büyük yabancı yatırımcısı ve ana ticaret ortağıdır.[6] İtalya ile birlikte Yunanistan, Arnavutluk'un 2009'da NATO'ya katılımı gibi Arnavutların Avrupa-Atlantik entegrasyonunu güçlü bir şekilde destekledi.[7] İki hükümet ve iş sektörü arasındaki işbirliği, Trans Adriyatik Boru Hattı ve hidroelektrik santralleri gibi büyük ikili projelerle birlikte pazar, enerji, askeri, turizm ve kültür gibi çok sayıda alanda mevcuttur. Yunanistan ayrıca Arnavutluk'un en büyük bağışçısı ve Arnavutluk Ulusal Tiyatrosu'nun önde gelen bağışçısı oldu.[8]

İki ülke arasındaki modern diplomatik ilişkiler 1971'de kuruldu ve bugün olumlu olarak kabul ediliyor.[9] Ortak gelenekleri, kültürü, tarihi ve etnik gruplar arası ilişkileri paylaşan iki halk olmasına rağmen, Arnavutluk'taki Yunan toplulukları ve Yunanistan'daki Arnavut topluluklarıyla ilgili diplomatik gerilimler, hem ülkelerin hem de insanların birbirine bakışında rol oynamaya devam ediyor.[10] İki NATO devletinin diplomatik bağlarındaki güncel konular arasında 1940'taki Yunan-İtalyan Savaşı nedeniyle Yunanistan ve Arnavutluk arasında yürürlükte kalan savaş statüsünün kaldırılması[11][12][13] ve Yunan azınlığın Arnavutluk'ta karşılaştığı insan hakları sorunları yer alıyor.[14][15] Bazı engellere rağmen ve medyanın tasvirinin aksine, Arnavutlar ve Yunanlar, akademisyenler, kültürel gruplar, STK'lar, etnik azınlıklar, karışık aileler ve diğer devlet dışı aktörler tarafından daha yakın ve daha güçlü sosyal ve politik bağlar geliştirmek için artan bir baskıyla kendi ülkelerinde iç içe ilişkileri sürdürmeye devam ediyor.[16][17][18]

Tarih

Hem ülkeler hem de halklar, kendi ülkelerinde ve daha geniş Balkan bölgesinde, tarih boyunca ortak akrabalıkların yanı sıra tartışmalı iddialara yol açan otokton statü talep ediyorlar.

İki ülke ve halkın yakınlığının bir sonucu olarak, Avrupa genetik araştırmaları, Arnavutlar ve Yunanlar ile güney İtalyanlar ve Kıbrıslılar gibi diğer güney Avrupa popülasyonları arasında önemli derecede genetik benzerlik olduğunu göstermiştir.[19]

On dokuzuncu yüzyıldan beri, her iki ülke de ayrı ulus-devletler olmuştur, ancak en az yirmi iki yüzyıl boyunca Arnavutluk ve Yunanistan, çeşitli biçimlerde aynı devlete aitti.[20] Her iki ülkede de yaşayan eski Yunanlar ve İliryalı kabileler, yaklaşık dört bin yıl önce Balkanlara geldikten sonra Helen öncesi nüfuslarla evlenen Hint-Avrupa kabileleriydi. Daha yakın zamanlarda olduğu gibi, hem ülkeler hem de halklar arasında birden fazla göç olayı meydana geldi; günümüz Arnavutluk kıyılarına tekabül eden İlirya kıyılarında Yunan kolonileri kurulmuştu.

Orta Çağ'da, nüfus grubu Arvanitler gibi Arnavutlar Yunanistan'a göç ettiler, ülke genelinde kendilerini kurdular ve Yunan Bağımsızlık Savaşı'nda ve modern Yunan devletinin kurulmasında önemli bir rol oynadılar.[21] Ayrıca diğer Hristiyan Arnavutlar da Yunanların Osmanlı İmparatorluğu'na karşı verdiği mücadelede yer aldılar.[22]

Ekim 2012'de Arnavutluk Dışişleri Bakanı Edmond Panariti ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopulos.

1912'de Arnavutluk'un bağımsızlık ilanından sonra Arnavutluk ile Yunanistan arasındaki toprak paylaşımı nihayet Floransa Protokolü ile Büyük Güçler'in (Avusturya-Macaristan ve İtalya) zorlamasıyla çözüldü. 1939'da Arnavutluk'un İtalya tarafından işgal edilmesiyle ilişkiler düzelmedi. Yunan ve Arnavut güçleri, Yunanistan'ın Mihver İşgali sırasında Yunan ve Arnavut direniş grupları yakın temas halinde olmalarına ve hatta Nazi işgal güçleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmalarına rağmen, Yunan-İtalyan Savaşı sırasında çatışmaya girdi.[23]

Sovyetler Birliği'nin bir müttefiki olan Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti, komünist liderliğindeki Yunan Demokratik Ordusunu destekleyerek Yunan İç Savaşı'na (1946–1949) katıldı. Güney Arnavutluk'ta bulunan Leskovik, bir dönem karargahı oldu. Arnavut topraklarından Yunan Grammos bölgesine çeşitli istilalar düzenlendi. Bir operasyon tamamlandıktan sonra komünist gerillalar Arnavutluk'a geri kaçtılar.[24] Tam diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına yol açan müzakereler 1953'te başladı ve 1966'da Paris'te ticaret anlaşmasına varıldı.[25] Bu ticaret anlaşması, ödeme anlaşması olmadığı için uygulanmadı.[25] Yeni ticaret anlaşmasına 1970 yılında yine Paris'te ulaşıldı, bu da telgraf ve telefon hatlarının kurulmasına, Atina ve Tiran'da ticaret bürolarının açılmasına yol açarken, Nisan ayı başlarında II. Dünya Savaşı sonrasında Arnavut mallarını taşıyan ilk kamyon Yugoslavya üzerinden Yunanistan'a ulaştı.[25] İlişkilerde 30 yıldan fazla süren bir donmanın ardından, ekonomik işbirliği ve stratejik hesaplar Enver Hoca ile 1967-1974 yılları arasındaki sağcı Yunan askeri cuntasının, 6 Mayıs 1971'de diplomatik ilişkileri yeniden kurmasına neden oldu.[26][25]

Konfederasyon özlemleri

Osmanlı döneminde Arnavutlar ve Yunanlılar tarafından bir konfederasyon oluşturmak için çok sayıda tartışma, araştırma ve girişimlerde bulunulmuştur.[27] 19. yüzyılda, daha önceki 18. yüzyıl planları yeniden canlandırılarak bir Yunan-Arnavut konfederasyonu yaratma planları yapıldı. 1907'de Neoklis Kazazis ve Arnavutluk'un ilk Başbakanı İsmail Qemali arasında özel bir protokol ve mutabakat zaptı imzalandı. Ayrıca, Arvanitcı yazar Aristides Kollias, "Arvanitler Birliği'nin ilanı" adlı kitabında, "1881'den 1907'ye kadar, bir Yunan-Arnavut devleti yaratmak için Yunanlar ve Arnavutlar arasında sürekli çabalar ve istişareler yaptık." demiştir. Buna ek olarak, Thanos Paleologos-Anagnostopoulos, "20. yüzyılın başlarında Yunanistan ve Arnavutluk (1995)" adlı kitabında, bir Helensever olan İsmail Qemali'nin, "iki halkın ulusal ve dini bağımsızlığını koruyan" olası bir Yunan-Arnavut federasyonu üzerinde Arvanit liderleri de dahil olmak üzere çok sayıda Yunan politikacı ve lobiciyle çalıştığını belirtti.[28] Aynı şekilde Neoklis Kazazis, bunu Yunanistan'ın bölgedeki İtalyan etkisini kırmanın bir yolu olarak gördü.[29]

1990'lar

Yunanistan Başbakanı Papandreu İnsan Hakları için Birlik Partisi lideri Vangjel Dule ve Omonoia lideri Vasil Bollano ile bir araya geldi.

1992'de Arnavutluk'ta komünizmin çöküşünden sonra, Arnavutluk'tan (ve Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya ve Ukrayna dahil olmak üzere diğer eski komünist ülkelerden) çok sayıda mülteci ve göçmen iş aramak için çoğunlukla yasadışı göçmenler olarak Yunanistan'a geldi. Yunanistan'daki Arnavutlar, Yunanistan'daki toplam göçmen sayısının %60-65'ini oluşturmaktadır. 2001 nüfus sayımına göre, Yunanistan'da resmi olarak 443.550 Arnavut vatandaşı var.[30][31]

1990'larda Yunanistan, bir Müslüman olan Sali Berişa'ya karşı Ortodoks olduğu için Fatos Nano'yu Arnavut lider olarak tercih etti ve ona yardım etti, çünkü Nano'nun Yunan çıkarlarına daha yakın olduğu görülüyordu.[32] 1997 Arnavut İsyanı sırasında Yunanistan, çok uluslu barışı koruma ve insani Alba Operasyonu'na katıldı. Ayrıca, Alba Harekatı öncesinde Yunanistan, 15 Mart 1997'de Arnavutluk'tan 240 yabancı devlet adamının tahliyesi olan "Kosmas Operasyonu"na katıldı. Bugün her iki ülke de Yunanistan'ı 'en güçlü ve en önemli müttefiklerinden' biri olarak kabul ederek Arnavutluk ile ilişkilerini 'mükemmel' olarak nitelendiriyor, çünkü her ikisi de NATO üyesi ülkeler ve bugünlerde yakın ilişki içindeler.[9] Yunanistan, Arnavutluk topraklarından geçen Trans Adriyatik Boru Hattı güzergahına, Arnavutluk'un Batı Balkanlar'da doğal gazın iletim merkezi haline gelmesine izin vereceği için karşı çıktı.[33]

Modern ilişkiler

Sırbistan - Arnavutluk arasındaki futbol maçından sonra (UEFA Euro 2016 elemeleri), bayraklar ve milliyetçi pankartlar taşıyan Arnavut milliyetçileri yerel etnik Yunanlara saldırdı, evlere saldırdı, araba camlarını parçaladı.[34][35] Olay, Yunanistan dışişleri bakanlığının Arnavutluk dışişleri bakanlığına bir démarche göndermesiyle Yunanistan'ın diplomatik müdahalesini tetikledi ve saldırıların sorumlularının yargılanmasını talep etti.[36] Arnavutluk dışişleri bakanı, "devlet polisinin hızlı ve etkili tepkisinin sorumluları tespit ettiğini" belirtti.[34]

Arnavutluk Bankası'na göre Yunanistan, 2017'de Arnavutluk'taki en büyük yatırımcı olmaya devam ediyor. Yunanistan'ın Arnavutluk'ta yaptığı doğrudan yabancı yatırımlar, 2016'daki 1,175 milyar avroya kıyasla 2017'nin ilk çeyreğinde 1,22 milyar avroya ulaştı. Ayrıca, Yunan şirketlerinin Arnavutluk'taki faaliyetlerini genişletme ilgisi artıyor.[37]

Ağustos 2017'de Arnavutluk'ta haftalardır devam eden devasa yangınlar sırasında, Arnavut yetkililer Yunanistan'dan destek istedi. Yunanistan, Arnavutluk'a yardım etmek için mürettebatıyla birlikte iki Canadair CL-415 uçağı[38][39] ve yedi itfaiye aracı gönderdi.[40]

2019 Arnavutluk depreminin ardından Yunanistan, 40 üye, arama kurtarma köpekleri, bir kamyon konvoyu[41] ve bir adet C-130 uçağından oluşan iki deprem uzmanı ΕΜΑΚ (Afet Yönetimi için Özel Birimler) birimini gıda kolisi ile gönderdi.[42][43][44][45] Ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Tiran'a gitti.[46] Ayrıca sivillere yardım ve destek amacıyla Yunan doktorlar ve ilaçlar gönderildi.[47] Ayrıca Yunan ordusu, personeliyle birlikte üç askeri seyyar mutfak gönderdi.[48] Ayrıca on altı inşaat mühendisinden oluşan bir ekip Arnavutluk'a gönderildi.[49] Helenik Kızıl Haç, 200 tondan fazla temel ihtiyaç maddesi gönderdi.[50]

COVID-19 salgını sırasında Yunanistan, Arnavutluk'a 20.000 aşı bağışladı.[51]

Arnavutluk'taki Yunan azınlık

Arnavutluk'taki Yunan azınlığın statüsü, iki ülke arasında çözülmemiş sorunlardan biri. Eski komünist rejim, 99 köyden oluşan özel olarak belirlenmiş bir azınlık bölgesi içinde Yunan azınlığa sınırlı haklar vermişti. Komünizmin çöküşünden bu yana, Yunan azınlığa yönelik muameleyle ilgili sorunlar, Yunanistan ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerde sık sık gerginliğe neden oldu. Mevcut sorunlar öncelikle mülkiyet haklarına saygı, "azınlık bölgesi" dışında Yunanca eğitime erişim, doğru nüfus sayımı rakamları ve ara sıra Yunan azınlığı hedef alan şiddet olaylarını içermektedir.[52][53][54][55] Yunan hükümetinin tutumu, Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne katılımının bir koşulu olarak Yunan azınlığın karşılaştığı sorunların çözülmesi gerektiği yönünde.[56][57] 1992'de Yunanistan, bir BM heyetinin azınlık bölgelerini ziyaret etmesi için Arnavutluk'a öneride bulundu ve bölgede Yunanistan'ın bir konsolosluk kurması teklif edildi, her iki teklif de Arnavutluk tarafından reddedildi.[58]

Düşen Yunan askerlerinin askeri mezarlıkları

Ocak 2018'de, Yunan ve Arnavut dışişleri bakanları arasında yapılan bir anlaşmanın ardından, iki ülke arasında Yunan-İtalyan Savaşı'nda ölmüş Yunan askerlerinin cesetlerini kurtarmak için sistematik bir çaba başlatıldı.[59][60][61] 6.800 ila 8.000 arasında ölmüş Yunan askerinin savaşta ölümlerinin ardından aceleyle bulundukları yere gömüldüğü ve kalıntılarının tam olarak tanımlanmadığı tahmin ediliyor.[60] Yunan-Arnavut ortak ekiplerinin çalışmaları 22 Ocak'ta Kleisoura Geçidi Muharebesi bölgesi olan Kelcyre Gorge'da başladı. Az sayıda Çam Arnavut aktivisti işi aksatmaya çalıştı, ancak Arnavut polisi tarafından uzaklaştırıldı.[60] Yunan askerlerinin kalıntıları Kelcyre Boğazı'ndaki Yunan askeri mezarlıklarına ve Yunanistan-Arnavutluk sınırına yakın Yunan azınlık köyü Bularat'a (Vouliates) gömülecek.[61] 2021'de, Vodhinë [sq] köyü yakınlarında İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma üç Yunan askerinin kalıntıları yağmalandı.[62]

Çam sorunu

Çam sorunu, 1944 ve 1945 yılları arasında, II. Dünya Savaşı'nın sonunda, çoğunluğunun Mihver devletlerinin işgalci güçleriyle işbirliğine dayandırılarak Yunanistan'ın Epirus bölgesinden kovulan Çam Arnavutlarının 1990'lardan beri Arnavutluk tarafından ülkelerine geri gönderilmeleri konusunda gündeme getirilen bir tartışmaya atıfta bulunuyor.[63][64] Arnavutluk konunun yeniden açılması için baskı yaparken, Yunanistan konuyu kapanmış sayıyor. Ancak, teknik bir sorun olarak sadece mülkiyet konusuyla ilgili ikili bir komisyon oluşturulmasına karar verildi. Komisyon 1999 yılında kurulmuş, ancak henüz faaliyete geçmemiştir.[65]

Kosova Sorunu

Arnavutluk, Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıyan ilk ülkelerden biri olurken, Yunanistan, Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıyıp tanımama konusunda konuyu derinlemesine inceledikten sonra karar vereceğini ve kararının bu konuda tarafsız kalacağını belirterek Sırbistan'ın bölgesel istikrarın korunmasındaki rolünü akılda tutarak, Avrupa ve komşu ülkelerle yakın işbirliğinin bir sonucu olacağını söyledi.[66]

Genel bakış

Arnavutluk'un Atina'da bir büyükelçiliği ve Yanya ve Selanik'te konsoloslukları bulunmaktadır. Yunanistan'ın Tiran'da bir büyükelçiliği ve Gjirokastër ve Korçë'de konsoloslukları bulunmaktadır.

İkili ilişkiler ve işbirliği

2011'de Arnavutluk ve Yunanistan'ın iki sosyalist lideri Edi Rama ve George Papandreu.

İlişkiler 1991'den beri önemli ölçüde iyileşmiştir; Yunanistan ve Arnavutluk, 21 Mart 1996'da Dostluk, İşbirliği, İyi Komşuluk ve Güvenlik Anlaşması imzaladılar. Ek olarak, Yunanistan, Arnavutluk'un en büyük ikinci ticaret ortağı, Arnavutluk'a 400 milyon dolardan fazla yatırım yapmakta ve Arnavutluk'un ana yabancı yatırımcısıdır ve Yunan ürünleri, Arnavut ithalatının yaklaşık %21'ini ve Yunanistan'a yapılan Arnavut ihracatının %12'sini oluşturmaktadır ve Arnavutluk'a dördüncü 73,8 milyon avro tutarında yardım sağlayan en büyük bağışçı ülkedir.[67]

Yunanistan, Arnavutluk Cumhuriyeti'nin Avrupa-Atlantik entegrasyonunun sadık bir destekçisidir ve Arnavutluk'un Mayıs 2009'daki NATO üyeliğinden bu yana, Arnavut-Yunan ilişkileri her cephede gelişmektedir. İlişkilerde, özellikle Edi Rama'nın 2013'teki seçim zaferinden sonra, kısa bir süre için iki ülke[68] arasındaki ilişkilerde büyük bir gelişme ve ısınma görüldü, Arnavutluk Dış Politika Şefi Ralf Gjoni iki ülke arasındaki ilişkileri "mükemmel" olarak nitelendiriyor. Ancak, 2014 yılında, Rama'nın seçilmesinden sadece bir yıl sonra, Arnavutluk ve Yunanistan ilişkileri, Rama'nın iki ülke arasında Deniz sınırlarını belirleyen ve iki ülke arasında Münhasır Ekonomik Bölge'yi belirleyen Arnavutluk'un önceki hükümetinin 2009 yılında Yunanistan ile imzaladığı anlaşmayı reddetmesi nedeniyle bozuldu ve giderek gerginleşti.[69] Yunanistan, iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan zorluklara rağmen, Arnavutluk'un en önemli Avrupa Birliği müttefiki ve ortağı olarak görülüyor.[70]

Her iki ülke de siyaset, yargı, enerji ve turizm gibi birçok alanda işbirliği yapıyor. İki ülke arasında düzenli olarak üst düzey ziyaretler yapılmakta ve iki ülke hükümetleri, parlamentoları ve yerel yönetimler arasında bireysel sektörler ve karşılıklı çıkarlarla ilgili çeşitli konularda sık sık temaslar yapılmaktadır. Şu anda iki ülke arasında yürütülen büyük projeler arasında iki ülke arasında paylaşılan İyonya kıyı şeridinin turistik gelişimi ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) yer alıyor. İki hükümet ve parlamentolar arasında sık sık resmi toplantılar yapılıyor ve her iki devletin orduları da Arnavut Ordu Kuvvetlerinin modernizasyonuna yönelik NATO eğitim programının bir parçası olarak düzenli olarak ortak eğitim yürütüyor.

Yunanistan'ın AB Başkanlığı döneminde, Arnavutluk'a 24 Haziran 2014'te, Yunan Hükümeti tarafından Arnavutluk ve tüm Batı Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonunu hızlandırmak için önerilen "Gündem 2014"ün 10. yıl dönümüne denk gelen resmi Avrupa Birliği aday statüsü verildi.

Önemli ziyaretler

Misafir Ev sahibi ziyaret yeri Ziyaret tarihi
Yunanistan</img> Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias Arnavutluk</img>Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati Tiran, Arnavutluk Temmuz 2015
Arnavutluk</img> Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati Yunanistan</img>Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias Atina, Yunanistan Mayıs 2016

Nikos Kotzias'tan devlet ziyareti

Temmuz 2015'te Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Batı Balkanlar gezisi kapsamında iki gün (14-16) Arnavutluk'u ziyaret etti.[71] Ziyareti sırasında her iki ülke de, ikisi arasında açık meseleler veya tabu konular olmadığını söyleyerek yakın bağlarını yeniden teyit etti. Deniz sorununun zamanı gelince çözüleceği konusunda anlaştılar, ancak her iki Bakan da halkın yakın, stratejik ve dostane bağlarını vurguladı. Kotzias, Yunan Ulusal Azınlığı, Yunanistan'daki Arnavutları ve ortak geçmiş ve geleceklerini sürdürülebilir, güçlü ve verimli ilişkilere köprü olarak not etti.[72]

Deniz sınırlarına dair ikili anlaşma

Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis ve Arnavutluk Başbakanı Sali Berisha, deniz sınırlarının korunmasına ilişkin anlaşmayı 2004 yılında imzalayarak iki ülkenin ekonomik alanda işbirliğini daha da geliştirmesine olanak tanıdı. Anlaşmanın ardından Kostas Karamanlis, Arnavutluk'un diğer Balkan ülkeleriyle birlikte Avrupa Birliği'ne entegrasyonuna kesin desteğini dile getirdi.[73]

Kaynakça

Dış bağlantılar

 1. ^ Kondis, Basil. "The Greek minority in Albania." Balkan studies 36, no. 1 (1995): 83–102.
 2. ^ "Agenda 2014" (PDF). mfa.gr. Erişim tarihi: 5 March 2017. 
 3. ^ "Agenda 2014" (PDF). mfa.gr. Erişim tarihi: 5 March 2017. 
 4. ^ "EU candidate status for Albania". European Commission. 24 June 2014. 
 5. ^ "European Union – EEAS (European External Action Service) | EU candidate status for Albania". European Union Delegation to Albania. 24 June 2013. 25 July 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 March 2017. 
 6. ^ "Greece is the biggest investor in Albania". 25 June 2018. 
 7. ^ "Greece's Bilateral Relations". 
 8. ^ "Greece gives 2.5 mil. Euro to Albania for National Theater". albanians.gr. 17 November 2013. 24 March 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 March 2017. 
 9. ^ a b "Albanian official: 'We are much more pro-European than several EU members'". EurActiv.com. 16 June 2014.  Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi: "euractiv.com" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: Kaynak gösterme)
 10. ^ Hart, Laurie Kain. "Culture, civilization, and demarcation at the northwest borders of Greece." American Ethnologist 26, no. 1 (1999): 196–220.
 11. ^ "Albania Asks Greece to Declare War Finally Over". 18 January 2013. 
 12. ^ ""War" and "Peace" in the Albanian-Greek relations". Independent Balkan News Agency. AM. 15 October 2013. Erişim tarihi: 27 June 2017. 
 13. ^ "Albania Asks Greece to End State of War". 14 October 2013. 
 14. ^ "Albania: The Greek Minority". Erişim tarihi: 8 April 2016. 
 15. ^ "Archived copy". 15 November 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 November 2014. 
 16. ^ https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00400327/document
 17. ^ Mantzos (31 December 2010). "Lines in the Family. Aspects of Family-Related Migration in Greek-Albanian Border". Balkanologie. Revue d'Études Pluridisciplinaires. 12 (Vol. XII, n° 2). doi:10.4000/balkanologie.2221. 
 18. ^ "Albanian Immigrants in the Greek City: Spatial 'Invisibility' and Identity Management as a Strategy of Adaptation". Migration in the Southern Balkans. IMISCOE Research Series. 2015. ss. 123–142. doi:10.1007/978-3-319-13719-3_7. ISBN 978-3-319-13718-6. 
 19. ^ Sokal, Robert R., Neal L. Oden, Pierre Legendre, Marie-Josee Fortin, Junhyong Kim, Barbara A. Thomson, Alain Vaudor, Rosalind M. Harding, and Guido Barbujani. "Genetics and language in European populations." The American Naturalist 135, no. 2 (1990): 157–175.
 20. ^ Abadzi, Helen. "Historical Greek-Albanian Relations: Some Mysteries and Riddles." Mediterranean Quarterly 22, no. 1 (2011): 41–60.
 21. ^ Bintliff, John. "The ethnoarchaeology of a 'passive’ethnicity: The Arvanites of Central Greece." The Usable Past. Greek Metahistories. Lanham-Boulder: Lexington Books (2003): 129–44.
 22. ^ Clair, William St. That Greece might still be free: the Philhellenes in the War of Independence. Open Book Publishers, 2008.
 23. ^ "Greece in the Second World War". Erişim tarihi: 8 April 2016. 
 24. ^ The withered vine : logistics and the communist insurgency in Greece, 1945–1949. [Online-Ausg.]. Westport, Conn.: Praeger. 1999. ss. 188–192. ISBN 9780275965440. 
 25. ^ a b c d Hronika međunarodnih događaja 1971 [The Chronicle of International Events in 1971] (Sırp-Hırvatça). Belgrade: Institute of International Politics and Economics. 1972. s. 2645. 
 26. ^ Greece in the Balkans: Memory, Conflict and Exchange; "The 1971 Re-establishment of Diplomatic Relations between Greece and Albania: Cooperation and Strategic Partnership within Cold War Bipolarity?" in Anastasakis, Bechev and Vrousalis (eds.). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 2009. ISBN 9781443813150. 
 27. ^ Abadzi (Winter 2011). "Historical Greek-Albanian Relations: Some Mysteries and Riddles". Mediterranean Quarterly. 22 (1): 41–60. doi:10.1215/10474552-1189647. Erişim tarihi: 27 June 2017. 
 28. ^ "Ισμαήλ Κεμάλ, ο μέγας φιλέλληνας" [Ismail Kemal, the great philhellene]. Himara.gr (Yunanca). Himara.gr. 30 October 2012. Erişim tarihi: 27 June 2017. 
 29. ^ "Efforts for the creation of a Greek-Albanian federation (19th–20th century)". Pelasgians-Greeks-Albanians. 22 June 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 June 2017. 
 30. ^ "Greencard1998_ ResPerm2004v4correctedFINAL.xls" (PDF). 25 March 2009 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
 31. ^ "Η σελίδα της Αλβανικής Κοινότητας Στην Ελλάδα". 3 July 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 April 2016. 
 32. ^ Schwandner-Sievers, Stephanie, (Ed.) (2005). "Examining policy responses to immigration in the light of interstate relations and foreign policy objectives: Greece and Albania". The new Albanian migration. Brighton: Sussex Academic. ISBN 9781903900789.  r eksik |soyadı1= (yardım) pp. 80–81. "Greece's favorite candidate in these elections was clearly MR. Nano. As emerges from the interview material, he –unlike Berisha- was held in high esteem by the Greek side. It should not escape notice that Nano was by origin Orthodox Christian from Southern Albania, whereas Berisha was a northern Muslim... Greece's favour towards Nano was clearly demonstrated in June, when he was allowed to speak to a crowd of Albanian citizens at a pre-election rally in one of Athens' central squares. The police did not interfere and no arrests of illegal immigrants were made."
 33. ^ Mejdini, Fatjona (31 March 2017). "Albania Spies Gold in Projects Linked to TAP". Balkan Insight. 
 34. ^ a b Greek ambassador denounced an incident taken place in a minority area in Albania Independent Balkan News Agency.
 35. ^ "Incidents in Serbia and abroad after stadium provocation". b92. Erişim tarihi: 21 November 2015. 
 36. ^ "Greek Demarche to Albania over Terrorism of Greek Village". Proto Thema. 
 37. ^ "Greece remains biggest investor in Albania". ekathimerini. 4 July 2017. 
 38. ^ "Albania turns to Greece, Italy for help with massive fires". xinhuanet. 3 August 2017. 
 39. ^ "Greece sends two aircrafts [sic] to combat fires in Albania". Albanian Telegraphic Agency. 3 August 2017. 
 40. ^ "Greece sends six fire engines to Albania". ANA-MPA. 13 August 2017. 
 41. ^ "The Latest: UN Sends Disaster Assessment Experts to Albania". The New York Times. 
 42. ^ "Tërmeti i fuqishëm në vend, Greqia nis ndihma për vendin" (Arnavutça). 
 43. ^ "Ministri i jashtëm i Greqisë shikon nga afër dëmet nga tërmeti: Keni mbështetjen tonë" (Arnavutça). 
 44. ^ "Lajm i mirë, forcat greke shpëtojnë jetën e një gruaje nga rrënojat e tërmetit" (Arnavutça). 
 45. ^ "Earthquake in Albania". www.msn.com. Erişim tarihi: 27 November 2019. 
 46. ^ "Greece sending help to Albania after destructive quake | eKathimerini.com". www.ekathimerini.com. 
 47. ^ "Βοήθεια στην Αλβανία - Ποιοι στέλνουν γιατρούς ,διασώστες και φάρμακα | LiFO". www.lifo.gr. 26 November 2019. 
 48. ^ "Σεισμός Αλβανία: Ανθρωπιστική βοήθεια από την Ελλάδα με κινητά μαγειρεία". 28 November 2019. 
 49. ^ "Αλβανία: Έφτασε η 16μελής ομάδα μηχανικών της Υπηρεσίας Αντισεισμικής Προστασίας". www.naftemporiki.gr. 29 November 2019. 
 50. ^ "ΕΕΣ: Ξεπέρασε τους 200 τόνους η υλική βοήθεια για τους πληγέντες του σεισμού στην Αλβανία". Newsbomb. 4 December 2019. 
 51. ^ "Greece to offer Covid vaccine doses to North Macedonia, Albania". ekathimerini. 3 June 2021. 
 52. ^ "ALBANIA 2016 HUMAN RIGHTS REPORT" (PDF). US Department of State. 7 March 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 20 February 2019. 
 53. ^ "ALBANIA 2012 HUMAN RIGHTS REPORT" (PDF). US Embassy at Tirana. Erişim tarihi: 20 February 2019. 
 54. ^ "Minorities and indigenous peoples in Albania – Greeks". Minority Rights group. Erişim tarihi: 20 February 2019. 
 55. ^ "Albania-Greece: minority properties". OBC Transeuropa. 7 December 2017. Erişim tarihi: 20 February 2019. 
 56. ^ "Tsipras to Albania: "Respect minority rights if you want EU membership" (Original: Τσίπρας σε Αλβανία: "Σεβαστείτε τα μειονοτικά δικαιώματα, αν θέλετε ένταξη στην ΕΕ")". NewPost.gr. 22 December 2018. Erişim tarihi: 20 February 2019. 
 57. ^ "Greek-Turkish relations and the Prespes Agreement at the center of the Foreign Policy Council". BalkanEU. 21 December 2018. Erişim tarihi: 20 February 2019. 
 58. ^ Ethnic Politics in Eastern Europe: A Guide to Nationality Policies, Organizations and Parties. Routledge. August 1995. ISBN 978-1563242830. 
 59. ^ "MFA welcomes measures to disinter, identify fallen Greek soldiers in Albania". ekathimerini. [ölü/kırık bağlantı]
 60. ^ a b c "Ιστορική στιγμή: Ξεκίνησε η εκταφή των Ελλήνων πεσόντων του '40 στο μέτωπο της Αλβανίας". 22 January 2018. 
 61. ^ a b "Αρχίζει η εκταφή των Ελλήνων στρατιωτών πεσόντων στα βουνά της Αλβανίας". 21 January 2018. 
 62. ^ "Grabiten eshtrat e 3 ushtarëve grek në Dropull". Exit | Shpjegon Shqipërinë (Arnavutça). 2021-07-24. Erişim tarihi: 2021-09-08. 
 63. ^ Blutiges Edelweiß: Die 1. Gebirgs-division im zweiten Weltkrieg [Bloodstained Edelweiss. The 1st Mountain-Division in WWII] (Almanca). Ch. Links Verlag. 2008. s. 705. ISBN 978-3-86153-447-1. The Albanian minority of the Chams collaborated in large parts with the Italians and the Germans. 
 64. ^ Nationalism, Globalization, and Orthodoxy: The Social Origins of Ethnic Conflict in the Balkans. Greenwood Publishing Group. 2001. ss. 190–. ISBN 978-0-313-31949-5.  "During World War II, the majority of Chams sided with the Axis forces..."
 65. ^ The Albanians: A Modern History. 2002. ISBN 978-1780766959. 
 66. ^ Statements of FM Ms. Bakoyannis following the EU General Affairs and External Relations Council (GAERC, Brussels), Ministry of Foreign Affairs of Greece, 18 February 2008 Webarşiv şablonunda hata: |url= value. Boş.
 67. ^ Greek Ministry for Foreign Affairs: Bilateral relations between Greece and Albania.
 68. ^ "Karolos Papoulias visits Albania". 4 November 2013. Erişim tarihi: 8 April 2016. 
 69. ^ Kathimerini Newspaper: Albania-Greece EEZ agreement to suffer setback, strain relations.
 70. ^ "Greece supports EU candidate status for Albania". 23 June 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 April 2016. 
 71. ^ "Greek Foreign Minister announces a tour of visits in the Balkan, he will also visit Albania". Independent Balkan News Agency. AM. 25 May 2015. Erişim tarihi: 27 June 2017. 
 72. ^ "Joint statements of Foreign Minister Kotzias and Albanian Foreign Minister Ditmir Bushati during their press conference (Tirana, 15 July 2015)". Erişim tarihi: 8 April 2016. 
 73. ^ "Archived copy". 24 December 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 December 2012.