Yunus Emre Vakfı

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara
Yunus Emre Enstitüsü
Ankara
İnternet sitesi: Yunus Emre Enstitüsü

Yunus Emre Vakfı, 5 Mayıs 2007 tarihli ve 5653 sayılı Kanun’la kurulan ve Türkiye’nin, Türk dilinin, tarihinin, kültürünün ve sanatının tanıtımı amacıyla projeler gerçekleştirecek bir kamu vakfıdır.

Vakıf, ilk olarak Yunus Emre Enstitüsünün kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Yurt dışında Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri vasıtasıyla Türk dili, kültürü ve sanatına dair faaliyetler yürütecek olan Yunus Emre Enstitüsü, bu alanlarda eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek, Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini artırıp dostluğunu geliştirmek gibi amaçlarla, geniş bir coğrafyada faaliyetlerini yoğunlaştıracaktır.

Yunus Emre Vakfı 7 Mayıs 2009’da Ulus’taki tarihî binasında faaliyetlerine başlamıştır.

Vakfın Amacı[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Türkiye'yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak, Türkiye'nin diğer ülkeler ile dostluğunu geliştirmek, kültürel alışverişini artırmak için yurt dışında kültür merkezleri kurulmasını ve işletilmesini sağlamak.
 • Türkiye, kültürel mirası, Türk dili, kültürü ve sanatı konularında yurt dışında ücretli veya ücretsiz eğitim vermek veya verdirmek, bu alanlarda sertifika vermek, verilmesini sağlamak.
 • Türkiye, kültürel miras, Türk dili, kültürü ve sanatına ilişkin yurt içi ve yurt dışındaki bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak için araştırmalar, etkinlikler yapmak veya yaptırmak, yurt içinde ve yurt dışındaki üniversite ve sivil toplum örgütleri, ilgili diğer gerçek ve tüzel kişiler ile ortak projeler yürütmek ve yazılı ve görsel medyada süreli veya süresiz yayınlar yapmak veya yaptırmak.
 • Yurt dışında benzer kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Yurt içi ve yurt dışında bu Kanunun amacını gerçekleştirmek için araştırma-geliştirme ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ve bilgi bankalarıyla işbirliği yapmak, toplanan bilgileri dünyanın istifadesine sunmak, tanıtma büroları, enstitü ve dokümantasyon merkezleri kurmak.
 • Türkiye'yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmaya ilişkin etkinlikler hakkında yurt içinde kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi, katılımın sağlanması ve yönlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Bu Kanunun amaçlarını gerçekleştirmek için; Vakfa ve kuruluşlarına sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin katılımını sağlamak, kültür, sanat, eğitim alanlarında kurulmuş vakıflarla veya derneklerle işbirliği yapmak, bu alandaki akademik çalışmalara aynî veya malî destek sağlamak.
 • Türk dilinin, kültürünün ve sanatının tanıtımına ilişkin yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek.
 • Kültür Merkezlerinin kurulmadığı yerlerde bu Kanunun amaçlarının gerçekleşmesi için yurt dışında faaliyet gösteren diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte çalışmalar yürütmek.

Kurucu Mütevelli Heyet Üyeleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezleri[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Bosna-Hersek, ülke genelinde üç (Saraybosna, Mostar, Fojnica) şubesi var
 2. Mısır, ülke genelinde iki şubesi var
 3. Kazakistan
 4. Belçika
 5. Birleşik Krallık
 6. Kosova, ülke genelinde üç şubesi var
 7. Romanya, ülke genelinde iki şubesi var
 8. Lübnan
 1. İran
 2. Ürdün
 3. Gürcistan
 4. Arnavutluk, ülke genelinde iki şubesi var
 5. Japonya
 6. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 7. Macaristan
 8. Polonya
 9. Makedonya

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]