TBMM 1. dönem milletvekilleri listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Türkiye Büyük Millet Meclisi (1. Dönem) sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara
Meclisin açılışı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk üyeleri

Birinci Dönem Büyük Millet Meclisi ya da kısaca Birinci Meclis, 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanmış, 1 Nisan 1923'te yeni seçim kararı alarak 15 Nisan 1923'te son oturumunu yapmıştır. Yeni Türk devletinin kurucu meclisi olarak kabul edilir. Meclis'in açılış günü olan 23 Nisan, halen Türkiye'de ulusal bayram olarak kutlanmaktadır.

Meclisin açılış aşamasında Osmanlı Devleti hala İstanbul'da hüküm sürmekteydi. Meclis, açılış gününde sultan ve halife VI. Mehmet'e bağlılık yemini etmiş, ancak uygulamada İstanbul'daki iktidardan tamamen bağımsız olmuş ve 1 Kasım 1922'de aldığı kararla Osmanlı Devleti'ne son vermiştir. Yeni devletin nihai biçimi olan Cumhuriyet, 29 Ekim 1923'te İkinci Meclis tarafından ilan edilecektir. Bu iki tarih arasında TBMM, yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tek elde toplayan bir ihtilal meclisi görünümü sergilemiştir.

Meclisin kuruluşu[değiştir | kaynağı değiştir]

4-11 Eylül 1919 tarihlerinde toplanan Sivas Kongresi'nden sonra, Mustafa Kemal yönetimindeki Heyet-i Temsiliye Anadolu'da idareyi fiilen ele almıştı. 30 Eylül'de Osmanlı hükümeti, Heyet-i Temsiliye'nin talebi doğrultusunda, Mebusan Meclisi seçimlerini yapma kararı aldı. Heyet-i Temsiliye'de Mustafa Kemal'in dahil olduğu çoğunluk, meclisin Anadolu'da toplanmasından yana idi. Ancak 28 Kasım 1919'da yapılan toplantıda, Kâzım Karabekir'in ısrarı ve Rauf Orbay'in desteğiyle meclisin İstanbul'da toplanması kararlaştırıldı.[1] Seçilen mebuslar Anadolu'ya çağrılarak kendilerine Heyet-i Temsiliye'nin görüşleri tebliğ edildi.

Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplandı. Ancak 140 küsur mebusun üçte bir kadarı, çeşitli nedenlerle Meclis'e katılmadılar. Büyük çoğunluğu Milli Mücadele taraftarlarından oluşan meclis, Misak-ı Milli beyannamesini kabul etti. Mart ayında ana hatları belli olan Sevr Antlaşması'na karşı keskin bir muhalefet tavrını benimsedi. 16 Mart 1920'de bir İngiliz askeri birliği Meclis'i basarak, Rauf başta olmak üzere bazı mebusları tutukladı. Bunun üzerine 18 Mart'ta toplanan mebuslar, yasama dokunulmazlığının ortadan kalktığı gerekçesiyle meclisi süresiz tatil etme ve Ankara'da toplanma kararı verdi.

İstanbul meclisinin tüm üyeleri otomatik olarak Ankara'daki meclise katılma hakkına sahipti. Bunlardan Ankara'ya gelmek istemeyen birkaçı istifa etmiş sayıldı. Sonuçta (gecikenlerle birlikte) Mebusan Meclisi üyelerinden 92'si yeni meclise katıldı.

19 Mart 1920'de Mustafa Kemal vilayetlere, müstakil livalara ve kolordu kumandanlarına gönderdiği bir tebliğ ile her livadan Meclis'e beş temsilci seçilmesini istedi. Seçim liva merkezi ve kazalardaki ikinci seçmenler, vilayet idare meclisleri, belediye meclisleri ve Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet tarafından yapılacaktı. Vakit darlığından ötürü birinci seçmenlere müracaat edilmedi. Uygulamada, tüm livalarda Müdafaa-yı Hukuk cemiyetlerinin önerdiği veya kabul ettiği adaylar seçildi. İstanbul Meclisi üyeleriyle birlikte 66 seçim bölgesinden toplam 337 temsilci Meclis'e katıldı. Bu sayıya, 1922'de Malta Sürgünü dönüşü Meclis'e katılan 14 kişi dahildir.

Meclisin adı ilk önce Millet Meclisi iken, İstanbul Meclisi üyelerine ek olarak seçilen temsilciler nedeniyle ("genişletilmiş meclis" anlamında) Büyük Millet Meclisi adı benimsendi. 1921'de Türkiye sözcüğü eklenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi adı resmileştirildi.

Önemli Kararlar[değiştir | kaynağı değiştir]

TBMM 1. dönemin özellikleri arasında olağanüstü şartlarda faaliyete geçmiş olması, ihtilal meclisi olması, kuvvetler birliği esasına dayanması (yasama, yürütme ve yargıyı şahsında toplaması), bakanları ayrı ayrı ataması ve azletmesi en başta sayılabilir. Meclis Başkanı (Mustafa Kemal) aynı zamanda yürütmenin başıdır.

Üstlendiği misyonun yanı sıra, 1. Dönem meclisi, demokratik ve parlamenter hasletlerinin derinliği ile de dikkat çekmektedir. Öncesinde 2 ayrı tarih kesitinde Meşrutiyete dayalı parlamenter sistem tecrübesi olduğu, hatta Tanzimat'tan itibaren Danışma Meclisi tarzı yapılanmaların Osmanlı devlet kültürüne girdiği dikkate alınırsa, 1920'lerde Türk insanının meclis yolu ile yönetme ve yönetilme birikiminin mevcut olduğu da burada belirtilmelidir.

İlk TBMM'nin çalışma esasları[değiştir | kaynağı değiştir]

TBMM'nin Önemi ve Özellikleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Bu önerge 20 Ocak 1921 anayasası kabul edilinceye kadar meclisin çalışma esaslarını belirlemiştir.
  • TBMM ‘’Kurucu Meclis’’ özelliğindedir.Olağanüstü yetkilere sahip bir ihtilal meclisidir.
  • Meclis hükümeti sistemi esas alınmıştır.
  • Güçler birliği ilkesi esas alınmıştır.
  • M. Kemal meclisin, hükümetin ve yeni devletin başkanıdır.
  • TBMM üstünde güç yok denilerek İstanbul Hükümeti yok sayılmıştır.
  • Meclis inkılapçı değildir. Yaptığı tek inkılap saltanatın kaldırılmasıdır.

TBMM Döneminde Gerçekleştirilen Başlıca Faaliyetler[değiştir | kaynağı değiştir]

TBMM 1. dönem milletvekilleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Günümüzde ilçe olan Biga, Ergani, Gelibolu, Genç ve Şebinkarahisar'ın (Şarkikarahisar) o dönemde seçim bölgesi merkezi oldukları unutulmamalıdır. Günümüzdeki Ağrı ilinin o dönemdeki merkezi ise Bayazıt'tı. Samsun ili Canik adı ile anılmakta ve Ordu ilinide kapsamaktaydı. Kırşehir günümüzdeki Nevşehir ilini kapsamaktaydı. İçel, yalnızca Silifke ve civarını kapsmaktaydı, Mersin ayrı bir bölgeydi.

1. dönem milletvekillerinin 288'i yüksek öğrenim görmüş, 94'ü orta öğrenim mezunu kişilerden oluşmaktaydı. Meslek dağılımı şu şekildeydi: 162 serbest meslek, 133 devlet memuru, 54 asker, 32 din adamı, 30 aşiret reisi, 7 teknik eleman, 16 sağlık görevlisi, 2 Reji görevlisi. Toplam 378 milletvekilinin 162'si birden fazla dil bilgisine sahipti.

Meclis üyeleri zamanla, kişisel ve fikri konumlarına göre, kabaca 3 temel gruba ayrılmıştır. Kalpaklılar, yeni bir devlet ve hükümet kurma düşüncesi içinde olanlar; Sarıklılar, Şeriat hükümlerinin idareye hakim olması düşüncesi içinde olanlar; Fesliler, Osmanlı hukukunun korunması düşüncesi içinde olanlar bu gruplaşmalara verilen tanımlardır.

Adana[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Abdullah Faik Çopuroğlu
Eşref Akman
İbrahim Ankara'ya gelmeden istifa etti.
Mehmet Hamdi İzgi
Gülekzade Tevfik Ankara'ya gelmeden istifa etti.
Zamir Damar Arıkoğlu
Zekai Apaydın

Amasya[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Ali Rıza Topçu
Ali Rıza Özdarende
Asım Sirel
Bekir Sami Kunduh Meclis-i Mebusan üyesi.
Ahmet Hamdi Apaydın
Mehmet Ragıp Topala
Ömer Lütfi Yasan Meclis-i Mebusan üyesi.

Ankara[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Ahmet Rüstem Bilinski Meclis-i Mebusan üyesi.
Ali Fuat Cebesoy
Taşpınarlı Hacı Atıf Meclis-i Mebusan üyesi.
Hacı Mustafa Beynamlı
Mustafa Hilmi Çayırlıoğlu Meclis-i Mebusan üyesi.
Mustafa Kemal Meclis-i Mebusan üyesi. Meclis Başkanı.
Ömer Mümtaz Tambi
Şakir Kınacı
Şemsettin Bayramoğlu

Antalya[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Ali Vefa Seyhanlı
Halil İbrahim Özkaya
Hamdullah Suphi Tanrıöver Meclis-i Mebusan üyesi.
Hasan Tahsin Sürenkök
Mustafa Ebrişimoğlu
Rasih Kaplan

Ardahan[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Filibeli Hilmi
Osman Server Atabek

Aydın[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Ahmet Şükrü Yavuzyılmaz
Cami Baykurt Meclis-i Mebusan üyesi.
Mehmet Emin Erkut Meclis-i Mebusan üyesi.
Mehmet Esat İleri
Mazhar Germen
Sadık Sultanoğlu
Hasan Tahsin San

Ayıntab (Gaziantep)[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Abdullah Lami Ersoy
Ali Cenani
Hafız Mehmet Şahin
Ali Kılıç
Ragıp Yoğun
Mehmet Yasin Sani Kutluğ

Batum[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Ahmet Fevzi Erdem
Hahutzade Ahmet Nuri Efendi
Akif Sümer
Ali Rıza Acara
Edip Dinç

Bayazıt (Doğubeyazıt, Ağrı)[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Mehmet Atıf Bayazıt
Hacı Mehmet Önay
Refik Saydam
Süleyman Sudi Acarbay Meclis-i Mebusan üyesi.
Şevket Beyazit

Biga[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Ahmet Hamdi Dumrul
Hamdi Hamit Karaosmanoğlu
Mehmet Dinç

Bitlis[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Arif Özdemir
Derviş Sevünç
Hüseyin Hüsnü Orakçıoğlu
Sofrasur Asizade Resul Bey Meclis-i Mebusan üyesi.
Sadullah Fevzi Eren Meclis-i Mebusan üyesi.
Vehbi Öztekin
Yusuf Ziya Koçoğlu

Bolu[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Abdullah Sabri Aytaç
Cevat Abbas Gürer
Fuat Umay
Hacı Abdülvahap Efendi
Nuri Aksu
Mehmet Şükrü Gülez
Tunalı Hilmi Meclis-i Mebusan üyesi
Yusuf İzzet Met

Burdur[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Ali Ulvi Bey
Çilzade Fahreddin
Halil Hulusi Efendi
İsmail Suphi Soysallıoğlu
Mehmet Âkif Ersoy
Şevket Candaner
Veli Saltıkgil

Bursa[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Emin Erkul
Hasan Fehmi Kolay
Muhittin Baha Pars
Mustafa Fehmi Gerçeker
Necati Kurtuluş
Osman Nuri Özpay
Abdullah Servet Akdağ

Canik[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Ahmet Nafiz Özalp
Emin Gevecioğlu Meclis-i Mebusan üyesi.
Ahmet Hamdi Yalman
Hasan Fehmi Çoldurzade
Süleyman Boşank
Mehmet Şükrü Fırat

Cebel-i Bereket (Osmaniye)[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Faik Öztrak
İhsan Eryavuz Soyadı Kanunu ile aldığı "Eryavuz" soyadını Yavuz Havuz Davası'ndan sonra "Topçu" olarak değiştirmiştir.
Rasim Celalettin Öztekin

Çorum[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Dr.Atıf Bey Ankara'ya gelmeden istifa etti.
Abdurrahman Dursun Yalvaç
Hüseyin Ferit Törümküney
Fuat Tek
Haşim Apaydın
İsmet Eker Meclis-i Mebusan üyesi.
Sıddık Mumcu

Denizli[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Hakkı Behiç Bayiç Türkiye Komünist Fırkası'nın genel sekreteri
Hasan Tokcan
Hacı Hüseyin Mazlum Bababalım
Mustafa Tavaslıoğlu 28.12.1920’de müstafi sayılmıstır
Necip Buldanlıoğlu 28.12.1920’de müstafi sayılmıstır
Yusuf Başkaya

Dersim (Tunceli)[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Abdülhak Tevfik Gençtürk
Diyap Yıldırım
Hasan Hayri Kanko Meclis-i Mebusan üyesi.
Mustafa Ağa
Mustafa Zeki Saltık
Ahmet Ramiz Tan

Diyarbekir[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Feyzi Pirinççioğlu Meclis-i Mebusan üyesi.
Hacı Şükrü Aydındağ
Abdulhamit Çintan
Abdulkadir Kadri Kürkcü
Mehmet Kadri Üçok
Mustafa Akif Tütenk
Mehmet Zülfü Tigrel Meclis-i Mebusan üyesi.

Edirne[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Cafer Tayyar Eğilmez
Faik Kaltakkıran Meclis-i Mebusan üyesi.
İsmet İnönü
Kâzım Karabekir
Mehmet Şerafettin Aykut Meclis-i Mebusan üyesi.

Elaziz (Elazığ)[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Hacı Feyzi Bey (Mehmet Celayır)
Hüseyin Gökçelik
Muhittin Çöteli Meclis-i Mebusan üyesi.
Mustafa Şükrü Bey Meclis-i Mebusan üyesi.
Mehmet Naci Karaali
Rasim Tekin
Hasan Tahsin Berk

Ergani[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Ali Şefik Mazbatasının tanziminden önce istifa etti
İbrahim Hakkı Akgün
Kadri Bey Meclis-i Mebusan üyesi, uzun süre TBMM’ye katılmaması üzerine müstafi sayılmıştır
Kâzim Bey (Oral)
Mahmut Sığnak
Mehmet Emin Giray
Güranizade Memduh Ankara'ya gelmeden istifa etti.
Ahmet Nüzhet Saraçoğlu
Rüştü Bulduk Meclis-i Mebusan üyesi.
Salih Efendi Ankara'ya gelmeden istifa etti.
Ali Sırrı Özata

Ertuğrul (Bilecik)[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Ahmet Lakşe 20.01.1921 tarihinde Milletvekilliğinden müstafi sayılmıstır
Halil Işık
Mustafa Kemal Güney
Necip Soydan
Hamdi Aksoy

Erzincan[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Mehmet Emin Lekili
Hüseyin Aksu
Osman Fevzi Topçu
Şeyh Hacı Ahmed Fevzi Efendi
Mehmet Tevfik Kütükbaşı

Erzurum[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Asım Möhördaroğlu
Celalettin Arif Meclis-i Mebusan başkanı
Hüseyin Avni Ulaş Meclis-i Mebusan üyesi.
İsmail Naim Sanıvar
Mehmet Salih Yeşiloğlu
Mustafa Durak Sakarya
Mehmet Nusret Sun
Süleyman Necati Güneri Meclis-i Mebusan üyesi.
Zihni Orhon Meclis-i Mebusan üyesi.
Ziyaeddin Gözübüyük

Eskişehir[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Abdullah Azmi Torun Meclis-i Mebusan üyesi.
Emin Sazak
Eyüp Sabri Akgöl
Veliyullah Akbaşlı (Hacı Veli Bayraktar) Meclis-i Mebusan üyesi.
Halil İbrahim Sipahioğlu
Hüsrev Sami Kızıldoğan
Mehmet Niyazi Çamoğlu

Gelibolu[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Celal Nuri İleri Meclis-i Mebusan üyesi.

Genç[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Ali Haydar Bey
Ali Vasıf Telli
Mehmet Celal Saraçoğlu Meclis-i Mebusan üyesi.
Fikri Faik Güngören
Hamdi Yılmaz
Fikri Ergün

Gümüşhane[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Hasan Fehmi Ataç
Mehmet Şükrü Üçüncü
Mustafa Darman
İbrahim Ruşen Oktar
Veysel Rıza Zarbun
Ziya Tuğlu Meclis'e gelirken şehit edildi. Ailesi sonradan "Tuğlu" soyadını almıştır.

Hakkari[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
İbrahim Arvas Ankara'ya gelmeden istifa etti.
Mazhar Müfit Kansu Meclis-i Mebusan üyesi.
Çölemerikli Ömer Efendi Ankara'ya gelmeden istifa etti.
Seyyid Muslihittin Paşa Ankara'ya gelmeden istifa etti.
Seyyid Taha Efendi Ankara'ya gelmeden istifa etti.
Tufan Ülker

Isparta[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Cemal Mersinli Meclis-i Mebusan üyesi.
Mehmet Tahir Kucur
Hafız İbrahim Demiralay
Hüseyin Hüsnü Özdamar
İsmail Remzi Berkün
Mehmet Nadir Süldür

İçel[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Söz konusu dönemde İçel ismi Silifke bölgesi için kulanılmaktaydı
Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Ali Rıza Ataışık Meclis-i Mebusan üyesi.
Ali Sabri Güney (Hacı Ali Efendi)
Haydar Lütfi Arslan
Naim Ulusal
Mehmet Sami Arkan
Şevki Göklevent

İstanbul[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Adnan Adıvar Meclis-i Mebusan üyesi.
Ahmet Ferit Tek Meclis-i Mebusan üyesi.
Ahmet Mazhar Akifoğlu
Ahmet Muhtar Mollaoğlu Meclis-i Mebusan üyesi.
Ahmet Şükrü Oğuz
Ali Fethi Okyar
Ali Rıza Bebek
Arif Marlalı
Hüseyin Hüsnü Işık
Mehmet Neşet Özercan
Köstenceli Numan Usta
Selahattin Bey

İzmir[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Ali Enver Tekand
Hacı Süleyman Bilgen
Mahmut Esat Bozkurt
Mustafa Bengisu
Refet Bele Meclis-i Mebusan üyesi.
Reşit Bey
Hasan Tahsin Uzer Meclis-i Mebusan üyesi.
Yunus Nadi Abalıoğlu Meclis-i Mebusan üyesi.

İzmit[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Mehmet Fuat Carım
Hafız Abdullah Tezemir
Halil İbrahim Gürsoy
Hamdi Namık Gör
Hüseyin Sırrı Bellioğlu Meclis-i Mebusan üyesi.
Tahir Barlas

Kankırı (Çankırı)[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Behçet Kutlu Meclis-i Mebusan üyesi.
Müştak Torbo
Neşet Akkor
Sait Üçok
Tahir Aşık Musuloğlu
Hacı Tevfik Efendi Meclis-i Mebusan üyesi.
Yusuf Ziya İsfendiyaroğlu

Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar)[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Ali Çetinkaya Meclis-i Mebusan üyesi.
Halil Hilmi Bozca
Hulusi Kutluoğlu
İsmail Şükrü Çelikalay
Mehmet Şükrü Koç
Mustafa Hulusi Çalgüner Meclis-i Mebusan üyesi.
Ahmet Nebil Yurteri
Ömer Lütfi Argeşo

Karahisar-i Şarki (Şebinkarahisar)[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Ali Sururi Tönük
Mehmet Vasfi Seçer
Memduh Necdet Erberk
Mesut Benli
Mustafa Serdaroğlu

Karesi (Balıkesir)[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Abdülgafur Efendi (Iştın)
Hacim Muhittin Çarıklı Meclis-i Mebusan üyesi.
Hasan Basri Çantay
İbrahim Cevdet Yörük
Kazım Özalp
Mehmet Vehbi Bolak

Kars[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Ali Rıza Ataman
Cavit Erdel
Fahrettin Erdoğan

Kastamonu[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Abdülkadir Kemali Öğütçü Orhan Kemal'in babasıdır.
Mehmet Besim Fazlıoğlu Meclis-i Mebusan üyesi.
Hafız Mehmet Hulusi Erdemir
Mehmet Murat Pala
Ahmet Rüştü Çolakoğlu
Sabri Dura
Suat Soyer Meclis-i Mebusan üyesi.
Yusuf Kemal Tengirşenk Meclis-i Mebusan üyesi.

Kayseri[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Ahmet Hilmi Kalaç Meclis-i Mebusan üyesi.
Mehmet Alim Çınar
Mehmet Atıf Tüzün
Osman Uşşaklı
Ahmet Remzi Akgöztürk
Ahmet Rifat Çalık Meclis-i Mebusan üyesi.
Sabit Gözügeçgel Meclis-i Mebusan üyesi.

Kırşehir[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Bekir Kocaoğlu Kırşehir'den seçilen Sadık Bey'in istifa ettiği varsayımıyla, 24 Nisan 1920'de Meclis’e kabul edildiği, ancak Sadık Bey'in kesin olarak istifa etmediğinin anlaşılması üzerine Sadık Bey'in Milletvekilliğinin kabulü ve Bekir Efendinin Milletvekilliğinden düşürülmesi 6 Aralık 1920'de Hey'et'i Umûmîye tarafından onanmıştır.
Ahmet Cemalettin Çelebi Hacıbektaş dergahı postnişini. Seçilmiş, ancak rahatsızlığı nedeniyle katılamamış, kısa süre sonra vefat etmiştir.
Ali Cevdet Seçkin
Ahmet Müfit Kurutluoğlu
Rıza Silsüpür Meclis-i Mebusan üyesi.
Sadık Savtekin
Yahya Galip Kargı

Konya[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Abdülhalim Çelebi
Arif Baysal
Hacı Bekir Sümer Meclis-i Mebusan üyesi.
Hulusi Göksu
Kazım Hüsnü Bey Meclis-i Mebusan üyesi.
Mehmet Vehbi Çelik Meclis-i Mebusan üyesi.
Musa Kazım Onar Meclis-i Mebusan üyesi.
Ömer Vehbi Büyükyalvaç Meclis-i Mebusan üyesi.
Refik Koraltan
Rıfat Saatçi

Kozan[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Fevzi Çakmak
Fikret Onuralp
Hüseyin Çelik
Mustafa Cantekin
Reşit Paşa

Kütahya[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Ahmet Besim Atalay
Cemil Altay
Cevdet Barlas
Haydar Bey
Ragıp Soysal Meclis-i Mebusan üyesi.
Seyfi Aydın

Lazistan[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Zeynel Abidin Atak
Esat Özoğuz
İbrahim Şevki Tüzün
Mehmet Necati Memişoğlu
Osman Nuri Özgen Meclis-i Mebusan üyesi.
Ziya Hurşit İzmir Suikasti davasında İstiklal Mahkemesince 13 Temmuz 1926'da idama mahkûm edilerek cezası ertesi gün infaz edildi.

Malatya[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Abdullah Efendi Meclis'e gelmeden istifa etmiştir.
Mustafa Fevzi Bilgili Meclis-i Mebusan üyesi.
Hacı Bedir Fırat Ağa
Hacı Garip Taner
Hacı Mustafa Efendi Meclis'e gelmeden istifa etmiştir.
İsmet Efendi Meclis'e gelmeden istifa etmiştir.
Lütfü Evliyaoğlu
Mehmet Ali Efendi Meclis'e gelmeden istifa etmiştir.
Reşit Ağar
Hüseyin Sıtkı Gür
Hasan Tahsin Alagöz

Maraş[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Arslan Toğuzata
Hacı Mehmet Erten Ankara'ya gelmeden istifa etti.
Emirmahmutoğlu Hasip Aksöyök
İbrahim Ağa Ankara'ya gelmeden istifa etti.
Yakup Bozdağ Kaymakamlığı tercih edip istifa etti.
Refet Seçkin
Rüştü Bozkurt
Mehmet Tahsin Hüdayioğlu Meclis-i Mebusan üyesi.

Mardin[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Derviş Ural
Esat Önen
Hasan Tahsin Artıkı
İbrahim Turhan
Mithat Milli Meclis-i Mebusan üyesi.
Mehmet Necip Güven

Menteşe (Muğla)[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Emin Kamil Efendi Ankara'ya gelmeden istifa etti.
Etem Fehmi Aslanlı
Hacı Ahmet Efendi Ankara'ya gelmeden istifa etti.
Hamza Hayati Öztürk
Kasım Nuri Bey Ankara'ya gelmeden istifa etti.
Mahmut Hendek Meclis'e gelmeden önce Hendek İsyanı'nı bastırırken Sakarya'nın Hendek ilçesi civarında şehit edildi. Ailesi bu nedenle "Hendek" soyadını almıştır.
Mesut Efendi Ankara'ya gelmeden istifa etti.
Mehmet Rifat Börekçi
Sadettin Özsan
Tevfik Rüştü Aras
Alirızapaşazade Ziya Bey Ankara'ya gelmeden istifa etti.

Mersin[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Emin Efendi 6 Temmuz 1920 tarihinde istifa etmiştir.
Fahrettin Altay
Hüseyin Hüsnü Konay 27 Ekim 1920 tarihinde milletvekilliği onaylanmadı
İsmail Safa Özler
Muhtar Fikri Güçüm
Hüseyin Selâhattin Köseoğlu
Yusuf Ziya Eraydın

Muş[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Abdülgani Ertan
Hacı Ahmet Hamdi Bilgin
İlyas Sami Muş Hacı İlyas SAMİ. Baba adı: Hacı Abdülhamit. 1881 1.Dönem Muş (Malta'dan)2. Dönem Bitlis ve 3. Dönem Çoruh Milletvekilidir.5.Dönem vefat etmiştir. Farsça,Kürtçe, Arapça,İngilizce,Ermenice bilir.Medresede Şark ilimleri tahsil etmiştir.Evli 2 çocukludur.
Kazım Dede Kasım Dede Çeşnigilzade İzzet Ağa oğlu 1886 Ziraat ve Ticaretle uğraşır,Belediye Azası olup Evli 2 çocuk sahibidir.1958 de ölmüştür. (Kaynak:Devlet Arşivi Milletvekilleri. Sayfa 59).Adı Kazım değil Kasım'dir. Babası İzzet Ağa lakabı ilgili kaynakta Çeşnigilizlizade olarak yazılmasına karşın Çeşnigilzade'ler olarak bilinir.
Mahmud Said Yetgin
Osman Kadri Bingöl Meclis-i Mebusan üyesi.
Rıza Kotan

Niğde[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Zeynel Abidin Bayhan
Ata Atalay Meclis-i Mebusan üyesi.
Ahmet Hakkı Sütekin
Mustafa Soylu
Mustafa Hilmi Soydan
Vehbi Çorakçı

Oltu[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Rüstem Hamşioğlu
Yasin Haşimoğlu

Saruhan (Manisa)[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Hüseyin Avni Zaimler
İbrahim Süreyya Yiğit Meclis-i Mebusan üyesi.
İsmail Hakkı Çallı Meclis'e gelmeden istifa etmiştir: 6 Temmuz 1920
Mahmut Celâl Bayar Meclis-i Mebusan üyesi.
Mustafa Necati Uğural
Ömer Ünlü (Ömer Lütfü Bey)
Refik Şevket İnce
Reşit Kayalı
Çerkes Reşit Çerkes Ethem'in ağabeyidir. Sonradan 150'likler arasına girmiştir.

Siirt[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Hacı Mustafa Sabri Baysan
Nuri Bayam
Halil Hulki Ayrım Meclis-i Mebusan üyesi.
Kadri Oktay
Necmettin Bilgin
Salih Atalay

Sinop[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Abdullah Karabina
Hakkı Hami Ulukan
Rıza Nur Meclis-i Mebusan üyesi.
Rıza Vamık Uras
Şerif Bey
Mehmet Şevket Peker

Sivas[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Emir Marşan
Mustafa Hayri San
Hüseyin Rauf Orbay Meclis-i Mebusan üyesi.
Mustafa Taki Doğruyol
Rasim Başara
Vasıf Karakol (Kara Vasıf) Meclis-i Mebusan üyesi.
Mehmet Ziya Bacanak (Bacanakzade Ziya) Meclis-i Mebusan üyesi.
Yusuf Ziya Başara

Siverek[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Abdülgani Ensari
Bekir Sıtkı Ocak Meclis-i Mebusan üyesi.
İhsan Sağlam
Mehmet Rauf Bey
Mehmet Sırrı Tayanç
Mustafa Lütfi Azer

Tokat[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Mütevellizade Hamdi
Hoca Fehmi Efendi Seçildi, mazereti dolayısıyla meclise katılamadığından yerine Mustafa Vasfi seçilmiştir.
İzzet Genca
Mustafa Sabri Süsoy
Nazım Resmor Yeşil Ordu konusu nedeniyle Mayıs 1921'de milletvekilliği düşürülmüş ve İstiklal Mahkemesince 15 yıl hapse mahkûm edilmiştir.
Mehmet Rifat Arkun
Mehmet Şükrü Keskin

Trabzon[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Ali Şükrü Meclis-i Mebusan üyesi. Milletvekilliği esnasında Topal Osman tarafından öldürülmüştür.
Celalettin Aykar
Faik Aybay
Hafız Mehmet Engin İzmir Suikasti davasında İstiklal Mahkemesince 13 Temmuz 1926'da idama mahkûm edilerek, cezası ertesi gün infaz edildi. Ailesi "Engin" soyadını almıştır.
Hamit Kapancı
Hasan Saka
Hüsrev Gerede Meclis-i Mebusan üyesi.
İzzet Eyyüboğlu Meclis'e gelirken eşkiya tarafından şehit edildi. Eyüboğlu Ailesine mensuptur.
Nebizade Hamdi Bey (Ülkümen)
Mehmet Recai Baykal
Sabri Nemlioğlu

Urfa[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Ali Saip Ursavaş
Esat Bey Uzun süre Meclis'e gelmediğinden 9 Ekim 1920'de müstafi sayılmıştır.
Salih Hayali Yaşar
Hacı Mustafa Uzun süre Meclis'e gelmediğinden 9 Ekim 1920'de müstafi sayılmıştır.
Bozan Bey

Van[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Emir Girdivan Meclis'e gelmediğinden istifa etti sayıldı.
Hakkı Ungan Meclis-i Mebusan üyesi.
Hasan Sıddık Haydari
Haydar Bey Meclis-i Mebusan üyesi.
Kamil Efendi
Şeyh Masum Efendi Meclis'e gelmediğinden istifa etti sayıldı.
Tevfik Dimeroğlu

Yozgat[değiştir | kaynağı değiştir]

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Ahmet Baydar
Yusuf Bahri Tatlıoğlu Meclis-i Mebusan üyesi.
Feyyaz Ali Üst
İsmail Fazıl Cebesoy Meclis-i Mebusan üyesi. Ali Fuat Cebesoy'un babasıdır.
Mehmet Hulusi Akyol
Rıza Ersoy
Süleyman Sırrı İçöz

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Dipnot[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Uluğ İğdemir, Heyet-i Temsiliye Tutanakları (16-28 Kasım 1919), TDK 1989. Ayrıca Rauf Orbay, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e (Hatıralar), III.294-299 ve IV.415-417.