Seyyid Yahya Şirvanî

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara

Seyyid Yahya Şirvanî tam adıyla Es-Seyyid Cemaleddin Yahya bin Es-Seyyid Bahaeddin Eş-Şirvani Eş-Şamahı El-Bakuvi, Tasavvuf tarihinin önde gelen isimlerindendir.

Türbesi.

Kimliği[değiştir | kaynağı değiştir]

Azerbaycan Türkleri'nden[1][2][3][4][5][6][7][8]olan Seyid Yəhya Bakuvi Azerbaycan'ın[9][10][11][12][13][14][15][16] tanınmış filozof alim ve şairlerindən biri, Halvetiyye Tarikâtı'nın İkinci kurucusudur.[17][18][19]

Yaşamı[değiştir | kaynağı değiştir]

Azerbaycan'ın kuzey kısmındaki Şirvan’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Halveti tarikatında "Pir-i Sâni" (tarikatın ikinci kurucusu) olarak bilinir. 1464 (H.868) târihinde Bakü’de vefât etti. Kabrinin yer aldığı türbe kümbeti Bakü'deki Şirvanşahlar Saray Külliyesindedir.

Önemli takipçileri[değiştir | kaynağı değiştir]

Seyyid Yahyâ'nın yolunda irşad sahibi takipçileri Pîr Şükrullah, Alâaddîn Halvetî, Habîb Efendi, Muhammed Erzincânî ve Dede Ömer Rûşenî Halvetî'dir.

Eserleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Tasavvufa dâir bâzı telif eserleri arasında Esrâr-ı Tâlibîn ve Vird-i Settâr adlı tasavvufi risaleleri tüm İslam aleminde bilinir.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ M. Rıhtım – Seyid Yəya Bakuvi və Xəlvtilik, Bakı, 2006, səh 17
 2. ^ M. Ə. Ayni – Seyid Yəhya Şirvani//Maarif və Mədəniyyət məcmuəsi, N6, Bakı, 1923
 3. ^ S. Mümtaz – Seyid Yəhya, AMEA Əİ Fondu: 24/345
 4. ^ A. A. Seyidzade – Seyid Yaxya Bakuvi, Salman Mümtaz adına ƏİA Fondu:47, saxlama vahidi97, səh 67
 5. ^ B. G. Martin – A short history of the Khalweti order of Derwishes? California: Nikki k. Riddie, 1975
 6. ^ F. D. Long – Khalwetiyya, IV, 1991
 7. ^ V. Minorskiy – The Turks İran and the Caucasus in the middle ages, London, 1978
 8. ^ H. Altınbaş – Tasavvuf tarihi, Ankara, tarihsiz, səh 198
 9. ^ Encyclopaedia of Islam, leiden, new edition, 1978
 10. ^ Y/ Akp;nar – Azeri edebiyyatı araştırmaları, İstanbul, Dergah yayınları, 1994, səh 512
 11. ^ Y. V. Çəmənzəminli – Tarixi, coğrafi və iqtisadi Azərbaycan, Bakı, 1993, səh 55
 12. ^ F. Köçərli – Azərbaycan ədəbiyyatı materialları, I cild, Bakı, 1925
 13. ^ Z. Məmmədov – Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi, Bakı, 1994
 14. ^ N. V. Minkeviç – Mustafayeva – Qrobniçı vuspalniçe Şirvanşaxov/Dokladı AN Azerb SSR, t. III, N1, 1947
 15. ^ A. Akpınar – Bin yılın yüz şairi, Azerbaycan şiiri antolojisi, Ankara, KB, 2000, səh 305
 16. ^ M. Ə. Rəsulzadə – Azerbaycan şairi Nizami, İstanbul, 1991, səh 402
 17. ^ A. H. Hocazade – Seyid Yahya eş-Şirvani, İstanbul, 1319
 18. ^ V. Bartold, F. Köprülü – İslam medeniyyeti tarihi, Ankara, DİB, 1984, səh 367
 19. ^ M. Rıhtım – Seyid Yəhya Bakuvi və Xəlvətilik, Bakı, 2006