Risk

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara

Bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ile, gerçekleşmesi halinde yol açacağı sonucun şiddetinin birlikte ele alınmasıdır. Risk, tehlikenin olasılığı ile şiddetinin bir fonksiyonu olarak ifade edilmek durumundadır.

R = f ( O, Ş ) → R = O x Ş

Belirli bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve ilgili sonuçlardır.

Risk (riziko), bir olayın gerçekleşme olasılığı ve olaydan etkilenme olanağı.

Genellikle risk olumsuz bir durum yani tehlike olarak değerlendirilir. Bu nedenle risklerin olumsuz etkilerinden zarar görmemek için olasılıklar göz önüne alınarak, önlemler almaya yönelik, çalışma ve planlama faaliyetlerini içeren ve risk yönetimi olarak anılan bir disiplin ortaya çıkmıştır. Risk yönetiminin başlıca araçlarından biri sigortadır. Ayrıca Bilgi Güvenliğinde de risk yönetimi kullanılır.

Kurumsal risk yönetim çerçevesine (COSO) göre kurumsal risk yönetimi “bir kuruluşun yönetim kurulu, yöneticileri ve diğer çalışanları tarafından icra edilen, şirket çapında strateji belirlenmesinde uygulanan, kurumu etkileyelebilecek potansiyel olayların belirlenmesi ve risk alma isteği seviyesindeki risklerin yönetilmesi için tasarlanmış, kurumun hedeflerinin gerçekleştirilmesi için makul güvence sağlayan sistematik bir süreçtir.