Işıkkent Eğitim Kampüsü

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Işıkkent eğitim kampüsü sayfasından yönlendirildi)
Atla: kullan, ara

Işıkkent Eğitim Kampusü, kurucusu olan Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın ilkeli, öğrenci merkezli, ulusal ve evrensel değerleri bir arada özümsemiş, model bir eğitim kurumunu Türk eğitim sistemine kazandırma arzusu ve hedefiyle 1996 yılında projelendirildi. Vakıf, okulun fiziki yapılandırılmasının yanı sıra eğitim felsefesinin, yönetim ve eğitim kadrosunun, eğitim-öğretim altyapısının oluşturulmasında görüşlerine başvurulmak üzere farklı uzmanlık alanlarından 40 kişilik bir Danışma Kurulu oluşturdu. Konusunda uzman yerli ve yabancı danışmanların yoğun çalıştayları ve Vakfın hedef odaklı çalışmaları sonucunda en ince detayına kadar hassasiyetle üzerinde durularak yaratılan eğitim felsefesi, eğitim hedefleri ve fiziki ortam "Işıkkent Eğitim Kampusü" ismiyle hayat buldu. Işıkkent Eğitim Kampusü, 1998 yılında anaokulu ile ilköğretim 1. ve 2. sınıflarla eğitim-öğretime başladı. 2004-2005 eğitim-öğretim yılı İlköğretim Okulu'nun ilk mezunlarını verdiği yıl oldu. Anaokulundan üniversiteye kadar, 3 yaştan 18 yaşa, kesintisiz, bütünsel ve dengeli bir eğitim sunan Işıkkent Eğitim Kampusü, 2005-2006 döneminde Hazırlık ve 9. sınıflar olmak üzere Lise eğitimine başladı. 2012-2013 yılında Yatılı Lise bölümü faaliyete başlayacaktır. Işıkkent Eğitim Kampusü, Anaokulu ve İlköğretim Okulu, Aralık 2008 tarihinde, Lise bölümü ise Temmuz 2011 tarihinde Council of International Schools (Uluslararası Okullar Konseyi) ve Mayıs 2011 tarihinde Cambridge Üniversitesi tarafından Cambridge Eğitim Programlarını uygulamak üzere akredite edildi.

Vizyon[değiştir | kaynağı değiştir]

Daha iyi bir dünya yaratmak için, eğitim alanındaki yeniliklere öncülük eden ve bu yenilikleri uygulayan bir eğitim kurumu olmak.

Misyon[değiştir | kaynağı değiştir]

Işıkkent Eğitim Kampusü; öğrenme ortamı, genişletilmiş eğitim programı, araştırmaya ve sorgulamaya dayanan yenilikçi, yaratıcı öğretim yaklaşımlarıyla; öğrencilerinin, düşünsel ve yaratıcı güçlerini tam anlamıyla kullanan, hayat boyu öğrenmenin önemine inanan, motivasyonu yüksek bireyler olarak gelişimlerini sağlar.

Council of International Schools / Uluslararası Okullar Konseyi[değiştir | kaynağı değiştir]

Işıkkent Eğitim Kampusü, CIS (Council of International Schools / Uluslararası Okullar Konseyi) tarafından, Aralık 2008 itibariyle K-8 düzeyinde; lise mezunlarını vermesinin ardından Temmuz 2011'de de lise düzeyinde akredite edildi. Uluslararası Okullar Konseyi CIS, uluslararası eğitimin sürekli olarak geliştirilmesi için işbirliği yapan okul ve enstitülerin oluşturduğu, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. CIS akreditasyon süreci, bir “Okul Değerlendirme ve Geliştirme” süreci olup, söz konusu okulda verilen eğitimin kalitesini artırmaya yöneliktir. Okulun aldığı “Akreditasyon Ödülü”, onun uluslararası kabul görmüş eğitim-öğretim standartlarına ulaştığının ve kendini sürekli geliştirmeye adadığının göstergesidir. Akreditasyon sürecinde hedef, “Öğrenim Kalitesi ve Öğrenci Memnuniyeti”nin sağlanmasıdır. Akreditasyon sürecinde söz konusu okul, “Kendi Felsefe ve Hedefleri” ile “Akreditasyon Standartları” ışığında değerlendirilir. Sürecin en önemli aşamaları: İç değerlendirme: Titiz bir öz değerlendirme çalışmasıdır. Dış Değerlendirme: Eğitimcilerden oluşan bir ekibin ziyaret ve değerlendirmesidir. Sürekli gelişim: Okul ile Akreditasyon Kurumu arasında kesintisiz ilişkidir. Bir Okul Gelişim Süreci Olarak Akreditasyon'un Sağladıkları Akreditasyonun kendi başına yararı: Bir okul mükemmel olsa bile, kalitesini nesnel olarak değerlendirecek bir merci olmadan her zaman sorulara açık olmalıdır. Akreditasyon velilere, okul toplumuna, üniversiteler gibi dış kişi ve kuruluşlara, söz konusu okulun kaliteli bir eğitim verdiğinin göstergesidir. Okula öz değerlendirme yapma olanağı sağlar: Okullar kendi değerlendirmelerini yaparken bunu bir örneğe bağlı kalmadan, belli bir tarih ve süre düşünmeden yaparlar. Akreditasyon yapılan okullarda, öz değerlendirmenin tüm sürecin en önemli aşaması olduğu fark edilir. Öz değerlendirme yapan okula, okul içi iletişim ve anlayışı geliştirme olanağını sağlar: Bazı okullarda, bölümler arasında kopukluk nedeniyle, bölümler birbirlerinin yaptıkları işten haberdar olmayabilir. Değerlendirmenin yapıldığı okullarda, akreditasyon süreci okul için birleştirici bir güçtür. Okulda, değerlendirme konusunda eğitilmiş, uluslararası okulların yapısını ve düşüncelerini bilen uzman meslektaşlar tarafından yürütülen ayrıntılı, tarafsız bir değerlendirme yapılması olanağını sağlar. Gelecekle ilgili planlama: Okulunun öz değerlendirme çalışması, Ziyaret Ekibinin Raporu, Ara Raporlar ve bunlara bağlı Faaliyet Planları, okulun gelecek yıllarla ilgili çalışmalarını yönlendirir. Okula, CIS ve diğer uluslararası okullarla yakın bağlantılar sağlar. Okul gereksinimlerinin teyidini sağlar: Yönetim Kurulu üyeleri, öğretmenler, idare, öğrenci ve veliler okulun bazı ihtiyaçlarının farkındadırlar. Ziyaret Ekibinin Raporu, çalışanlara, yönetim kurulu ve idareye önceliklerin tespitinde yol gösterir.

Anaokulu[değiştir | kaynağı değiştir]

Işıkkent Eğitim Kampusü, kurucusu olan Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın ilkeli, öğrenci merkezli, ulusal ve evrensel değerleri bir arada özümsemiş, model bir eğitim kurumunu Türk eğitim sistemine kazandırma arzusu ve hedefiyle 1996 yılında projelendirildi. Vakıf, okulun fiziki yapılandırılmasının yanı sıra eğitim felsefesinin, yönetim ve eğitim kadrosunun, eğitim-öğretim altyapısının oluşturulmasında görüşlerine başvurulmak üzere farklı uzmanlık alanlarından 40 kişilik bir Danışma Kurulu oluşturdu. Konusunda uzman yerli ve yabancı danışmanların yoğun çalıştayları ve Vakfın hedef odaklı çalışmaları sonucunda en ince detayına kadar hassasiyetle üzerinde durularak yaratılan eğitim felsefesi, eğitim hedefleri ve fiziki ortam "Işıkkent Eğitim Kampusü" ismiyle hayat buldu. Işıkkent Eğitim Kampusü, 1998 yılında anaokulu ile ilköğretim 1. ve 2. sınıflarla eğitim-öğretime başladı. 2004-2005 eğitim-öğretim yılı İlköğretim Okulu'nun ilk mezunlarını verdiği yıl oldu. Anaokulundan üniversiteye kadar, 3 yaştan 18 yaşa, kesintisiz, bütünsel ve dengeli bir eğitim sunan Işıkkent Eğitim Kampusü, 2005-2006 döneminde Hazırlık ve 9. sınıflar olmak üzere Lise eğitimine başladı. 2012-2013 yılında Yatılı Lise bölümü faaliyete başlayacaktır. Işıkkent Eğitim Kampusü, Anaokulu ve İlköğretim Okulu, Aralık 2008 tarihinde, Lise bölümü ise Temmuz 2011 tarihinde Council of International Schools (Uluslararası Okullar Konseyi) ve Mayıs 2011 tarihinde Cambridge Üniversitesi tarafından Cambridge Eğitim Programlarını uygulamak üzere akredite edildi.

İlkokul[değiştir | kaynağı değiştir]

Işıkkent Eğitim Kampusü, kurucusu olan Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın ilkeli, öğrenci merkezli, ulusal ve evrensel değerleri bir arada özümsemiş, model bir eğitim kurumunu Türk eğitim sistemine kazandırma arzusu ve hedefiyle 1996 yılında projelendirildi. Vakıf, okulun fiziki yapılandırılmasının yanı sıra eğitim felsefesinin, yönetim ve eğitim kadrosunun, eğitim-öğretim altyapısının oluşturulmasında görüşlerine başvurulmak üzere farklı uzmanlık alanlarından 40 kişilik bir Danışma Kurulu oluşturdu. Konusunda uzman yerli ve yabancı danışmanların yoğun çalıştayları ve Vakfın hedef odaklı çalışmaları sonucunda en ince detayına kadar hassasiyetle üzerinde durularak yaratılan eğitim felsefesi, eğitim hedefleri ve fiziki ortam "Işıkkent Eğitim Kampusü" ismiyle hayat buldu. Işıkkent Eğitim Kampusü, 1998 yılında anaokulu ile ilköğretim 1. ve 2. sınıflarla eğitim-öğretime başladı. 2004-2005 eğitim-öğretim yılı İlköğretim Okulu'nun ilk mezunlarını verdiği yıl oldu. Anaokulundan üniversiteye kadar, 3 yaştan 18 yaşa, kesintisiz, bütünsel ve dengeli bir eğitim sunan Işıkkent Eğitim Kampusü, 2005-2006 döneminde Hazırlık ve 9. sınıflar olmak üzere Lise eğitimine başladı. 2012-2013 yılında Yatılı Lise bölümü faaliyete başlayacaktır. Işıkkent Eğitim Kampusü, Anaokulu ve İlköğretim Okulu, Aralık 2008 tarihinde, Lise bölümü ise Temmuz 2011 tarihinde Council of International Schools (Uluslararası Okullar Konseyi) ve Mayıs 2011 tarihinde Cambridge Üniversitesi tarafından Cambridge Eğitim Programlarını uygulamak üzere akredite edildi.

Ortaokul[değiştir | kaynağı değiştir]

Işıkkent Eğitim Kampusü, kurucusu olan Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın ilkeli, öğrenci merkezli, ulusal ve evrensel değerleri bir arada özümsemiş, model bir eğitim kurumunu Türk eğitim sistemine kazandırma arzusu ve hedefiyle 1996 yılında projelendirildi. Vakıf, okulun fiziki yapılandırılmasının yanı sıra eğitim felsefesinin, yönetim ve eğitim kadrosunun, eğitim-öğretim altyapısının oluşturulmasında görüşlerine başvurulmak üzere farklı uzmanlık alanlarından 40 kişilik bir Danışma Kurulu oluşturdu. Konusunda uzman yerli ve yabancı danışmanların yoğun çalıştayları ve Vakfın hedef odaklı çalışmaları sonucunda en ince detayına kadar hassasiyetle üzerinde durularak yaratılan eğitim felsefesi, eğitim hedefleri ve fiziki ortam "Işıkkent Eğitim Kampusü" ismiyle hayat buldu. Işıkkent Eğitim Kampusü, 1998 yılında anaokulu ile ilköğretim 1. ve 2. sınıflarla eğitim-öğretime başladı. 2004-2005 eğitim-öğretim yılı İlköğretim Okulu'nun ilk mezunlarını verdiği yıl oldu. Anaokulundan üniversiteye kadar, 3 yaştan 18 yaşa, kesintisiz, bütünsel ve dengeli bir eğitim sunan Işıkkent Eğitim Kampusü, 2005-2006 döneminde Hazırlık ve 9. sınıflar olmak üzere Lise eğitimine başladı. 2012-2013 yılında Yatılı Lise bölümü faaliyete başlayacaktır. Işıkkent Eğitim Kampusü, Anaokulu ve İlköğretim Okulu, Aralık 2008 tarihinde, Lise bölümü ise Temmuz 2011 tarihinde Council of International Schools (Uluslararası Okullar Konseyi) ve Mayıs 2011 tarihinde Cambridge Üniversitesi tarafından Cambridge Eğitim Programlarını uygulamak üzere akredite edildi.

Lise[değiştir | kaynağı değiştir]

Işıkkent Eğitim Kampusü, kurucusu olan Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın ilkeli, öğrenci merkezli, ulusal ve evrensel değerleri bir arada özümsetebilen, model bir eğitim kurumunu Türk eğitim sistemine kazandırma arzusu ve hedefiyle 1996 yılında projelendirildi. Vakıf, okulun fiziki yapılandırılmasının yanı sıra eğitim felsefesinin, yönetim ve eğitim kadrosunun, eğitim-öğretim altyapısının oluşturulmasında görüşlerine başvurulmak üzere farklı uzmanlık alanlarında 40 kişilik bir Danışma Kurulu oluşturdu. Konusunda uzman yerli ve yabancı danışmanların yoğun çalıştayları ve Vakfın hedef odaklı çalışmaları sonucunda en ince detayına kadar hassasiyetle üzerinde durularak yaratılan eğitim felsefesi, eğitim hedefleri ve fiziki ortam "Işıkkent Eğitim Kampusü" ismiyle hayat buldu. Işıkkent Eğitim Kampusü, 1998 yılında anaokulu ile ilköğretim 1. ve 2. sınıflarla eğitim-öğretime başladı. 2004-2005 eğitim-öğretim yılı İlköğretim Okulu\'nun ilk mezunlarını verdiği yıl oldu. Anaokulundan üniversiteye kadar, 3 yaştan 18 yaşa, kesintisiz, bütünsel ve dengeli bir eğitim sunan Işıkkent Eğitim Kampusü, 2005-2006 döneminde Hazırlık ve 9. sınıflar olmak üzere Lise eğitimine başladı. Işıkkent Eğitim Kampusü, Anaokulu ve İlköğretim Okulu, Aralık 2008 tarihinde, Lise bölümü ise Temmuz 2011 tarihinde Council of International Schools (Uluslararası Okullar Konseyi) ve Mayıs 2011 tarihinde Cambridge Üniversitesi tarafından Cambridge Eğitim Programlarını uygulamak üzere akredite edildi.

Okul Yönetimi[değiştir | kaynağı değiştir]

 • F.Okan Sezer
 • Genel Müdür
 • Eileen Freely Baker
 • Eğitim Direktörü
 • Dilek Ümran Arpacı
 • Erken Çocukluk Öğrenme Merkezi (Anaokulu) Müdürü
 • Nurten Ulaş
 • İlkokul Müdürü
 • Fulya H. Erkmen
 • Ortaokul Müdürü
 • Myriam Levi
 • Lise Müdürü
 • Hale Bektöre
 • Mali İşler Müdürü
 • S.Evren Göktepe
 • İdari İşler Müdürü
 • Ebru Yüksek
 • Müdür Yardımcısı (Planlama ve Kayıt Ofisi)
 • Sanem Şenel
 • İlkokul Müdür Yardımcısı
 • Mehtap Kempton
 • Ortaokul Müdür Yardımcısı
 • Işıl Coşan
 • Lise Müdür Yardımcısı
 • Bülent ÖZ
 • K-4 ve PYP Program Koordinatörü
 • Lyudmyla Boysan
 • MYP Program Koordinatörü
 • Gül Kahyaoğlu
 • Yatılı Bölüm Yöneticisi

Okul Kadrosu[değiştir | kaynağı değiştir]

İdari Kadro[değiştir | kaynağı değiştir]

Yasemin Leblebici İnsan Kaynakları Yöneticisi

Duygu Alınç Yönetim Asistanı

Ege Tuna Çevirmen

Gizem Saniye Özkök Çevirmen

Sinem Özusta Marka ve Pazarlama İletişimi Sorumlusu

İrem Ersoy Marka ve Pazarlama İletişimi Elemanı

Nihan Köymen Anaokulu Asistanı

Elif Özbağçıvan İlkokul Asistanı

Seda Bükülmez Ortaokul Asistanı

Bahar Baradan Lise Asistanı

Arzu Yönet Lise Asistanı

Bilgi İşlem[değiştir | kaynağı değiştir]

Kubilay Metin Bilgi İşlem Yöneticisi

Bilge Tuncay Bilgi İşlem Elemanı


Muhasebe Ofisi[değiştir | kaynağı değiştir]

Çağlar Özdaş Personel Sorumlusu

Cem Sürer Muhasebe Elemanı

Bilcan Uygurhan Muhasebe Elemanı

Özgür Kaplan Satınalma Sorumlusu

İsmail Çıtak Satınalma Elemanı

Destek Ekibi[değiştir | kaynağı değiştir]

Ali Akın Doktor

Güler Özgür Hemşire

Erdal Aydın Genel ve İdari Hizmetler Sorumlusu

Serkan Saçin Elektrik Teknisyeni

Mustafa Duyar Mekanik Teknisyen

Adnan Baş Şoför

Cengiz Çevik Bahçevan

Gürsel Öztürk Bahçevan

Sakine Kurkal Santral

Akademik[değiştir | kaynağı değiştir]

Anaokulu Öğretmenleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Şenay Erdem Anaokulu Öğretmeni

Eniz Arslan Anaokulu Öğretmeni

Damla Salgın Anaokulu Öğretmeni

Seda Soybil Savaşan Anaokulu Öğretmeni

Erdoğan Özbağçıvan Anaokulu Öğretmeni

Esra Alemdar Anaokulu Öğretmeni

Ruhsar Gürz Anaokulu Öğretmeni

Sinem Güzle Anaokulu Öğretmeni


İlkokul Öğretmenleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Yalçın Kurt İlkokul sınıf öğretmeni

Doğan Çelik İlkokul sınıf öğretmeni

Işıl Göncüoğlu İlkokul sınıf öğretmeni

Tuğçe Ünal İlkokul sınıf öğretmeni

Sema Laleoğlu İlkokul sınıf öğretmeni

Sema Can İlkokul sınıf öğretmeni

Özgür Özbulak İlkokul sınıf öğretmeni

Ebru Öztürk İlkokul sınıf öğretmeni

Müge Olgun İlkokul sınıf öğretmeni

Bülent Öz İlkokul sınıf öğretmeni

Senem Yüksek İlkokul sınıf öğretmeni

Derya Akcan İlkokul sınıf öğretmeni

Özlem Köseoğlu İlkokul sınıf öğretmeni

Hülya Savtekin İlkokul sınıf öğretmeni

Hande Ünal İlkokul sınıf öğretmeni

Nermin Ekin İlkokul sınıf öğretmeni

Nefize İşeri İlkokul sınıf öğretmeni

Yasemin Arslan İlkokul sınıf öğretmeni

Ahmet Dalan İlkokul sınıf öğretmeni

Nihan Tarsus İlkokul sınıf öğretmeni


Yabancı Diller[değiştir | kaynağı değiştir]

Sarah Thomas İngilizce Öğretmeni-Bölüm Başkanı

Stephen John Matematik Öğretmeni-CIE Sınav Sorumlusu

Mine Salih Anaokulu İngilizce Öğretmeni

Jeela Gökmen Anaokulu İngilizce Öğretmeni

Abigail Demirci Anaokulu İngilizce Öğretmeni

Courtney Phillips Anaokulu İngilizce Öğretmeni

Evrim Yalçın İlkokul İngilizce Öğretmeni

Özge Akşit İlkokul İngilizce Öğretmeni

Güneş Celep İlkokul İngilizce Öğretmeni

Banu Tüfekçi İlkokul İngilizce Öğretmeni

Samantha Tekin İngilizce Öğretmeni

Kendra Boettger İngilizce Öğretmeni

Allison Turna İngilizce Öğretmeni

Evan Coate İngilizce Öğretmeni

Gloria Tay İngilizce Öğretmeni

Selen Erdal İngilizce Öğretmeni

Juliet D. Algan İngilizce Öğretmeni

Lyudmyla Boysan İngilizce Öğretmeni

Margareth Perucci İngilizce Öğretmeni

Nail Nuka İngilizce Öğretmeni

Mehtap Kempton İngilizce Öğretmeni

Ayşegül Long İngilizce Öğretmeni

Demet Korkut İngilizce Öğretmeni

Asım Yalnız İngilizce Öğretmeni

Vanesa Anthony Fadıloğlu İspanyolca Öğretmeni

Başak Öktem Fransızca Öğretmeni

Banu Gürkaynak Fransızca Öğretmeni

Sibel Şentürk İtalyanca Öğretmeni

Elisabeth Lambert Bilgisayar Öğretmeni


Fen Bilimleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Korhan Memiş Fizik Öğretmeni-Bölüm Başkanı

Özge Gülşen Aksu Kimya Öğrtemeni

Özgem Bektur Fen Öğretmen

Hande Benson Fen Öğretmen

Çiçek Dilsiz Biyoloji Öğretmeni


Matematik ve Bilgi Teknolojileri[değiştir | kaynağı değiştir]

Şule Demir Matematik Öğretmeni-Bölüm Başkanı

Hayal Togay Okan Matematik Öğretmeni

Emrah Yaka Matematik Öğretmeni

Pınar Altun Matematik Öğretmeni

İlay Aşık Matematik Öğretmeni

Zeynep Özel Matematik Öğretmeni

Serhan Mallı Bilgisayar Öğretmeni


Türkçe[değiştir | kaynağı değiştir]

Umut Şenocak Türkçe Öğretmeni-Bölüm Başkanı

Hülya Önal Türkçe Öğretmeni

Semra Eracar Türkçe Öğretmeni

Müge Yaka Türkçe Öğretmeni

Funda Bahadır Türkçe Öğretmeni

Filiz Sevgi Türkçe Öğretmeni


Sosyal Bilimler[değiştir | kaynağı değiştir]

Umut Dilsiz Tarih Öğretmeni-Bölüm Başkanı

Deniz Yavaş Cofrafya Öğretmeni

Aydın Alagöz Din Bilgisi

Gül Kahyaoğlu Felsefe Öğretmeni


Beden Eğitimi[değiştir | kaynağı değiştir]

Sönmez Menteş Beden Eğitimi Bölüm Başkanı

Bilge Soybakış Beden Eğitimi

Okan Ulaş Beden Eğitimi

Mine Vural Beden Eğitimi

Onur Karaman Beden Eğitimi

Barış Akyıldız Satranç

Nihan Karaca Beden Eğitimi


Müzik[değiştir | kaynağı değiştir]

Canan Atak Müzik Öğretmeni-Bölüm Başkanı

Duygu Göztaş Müzik Öğretmeni

Eda Köyağasıoğlu Müzik Öğretmeni

Kelly Kapusuzoğlu Müzik Öğretmeni


Görsel Sanatlar & Seramik[değiştir | kaynağı değiştir]

Umut Karatepe Görsel Sanatlar-Bölüm Başkanı

Müge Calame Görsel Sanatlar Öğretmeni-Seramik

Demet Demirçeviren Görsel Sanatlar Öğretmeni

Elif Yıldız Görsel Sanatlar Öğretmeni

Feyza Doğrucuoğlu Görsel Sanatlar Öğretmeni

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

http://www.isikkent.k12.tr