Faik Süleyman Paşa

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara
Faik Paşa

Faik Paşa, Süleyman Faik veya Ahmed Faik, "Çolak" Faik olarak da bilinir (1876; Köprülü (Veles) - 1916; Oğnut, Karlıova), Osmanlı generali, Maşrık-ı Azam-ı Osmanî adıyla kurulan büyük mason locasının büyük üstadı.

Askeri Hayatı[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 16 Mayıs 1310(1894): Mekteb-i Harbiye'ye girişi
 • 5 Kanun-u sani 1315(1899): Erkan-ı Harbiye yüzbaşısı rütbesi ile mezuniyeti ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye dairesi 4. şubesi'nde göreve başlayışı
 • 5 Mayıs 1316 (1900): Üçüncü orduya atanması
 • 13 Nisan 1316 (1900): Topçu 15. Alayın 1. bölüğünde göreve başlaması
 • 12 Teşrinisani 316 (1900): 13. süvari alayında göreve başlaması
 • 9 Temmuz 317 (1901): Beşinci rütbeden Mecidi Nişanı ile şereflendirilmiştir.
 • 19 Temmuz 1318 (1902): Dördüncü rütbeden Mecidi Nişanı ile şereflendirilmiştir.
 • Kanun-u Evvel 1320 (1904): Selanik mıntıkası kumandanı Ferit Paşa'nın vekilliğine getirilmesi
 • 7 Ağustos 1321 (1905): Dördüncü rütbeden Osmani Nişanı ile şereflendirilmiştir.
 • 17 Mayıs 1324 (1908): Kaymakamlığa terfisi
 • 16 Kanun-u Evvel 1324 (1908): Nizamiye 9. Liva kumandanlığına tayini
 • 30 Temmuz 1325 (1909): Üsküdar sancağı mutasarrıflığına terfisi
 • 9 Şubat 1327 (1911): Erkan-ı Harbiye-i Umumiye 4. şubesine tayini
 • 16 Eylül 1328 (1912): 7. Kolordu Erkan-ı Harbiye riyasetine terfisi
 • 5 Temmuz 1329 (1913): 10. Fırka Komutanlığı vekaletine tayini
 • 24 Teşrin-i Evvel 1329 (1913): 1. İşkodra Fırka Kumandanlığına tayini
 • 11 Teşrin-i Sani 1329 (1913): Miralaylığa terfisi
 • 23 Teşrin-i Evvel 1329 (1913): İstanbul Merkez Kumandanlığına Tayini
 • 24 Kanun-u Evvel 1329 (1913): Teşkilat-ı Ahire'de 1. Fırka Komutanlığında ipka
 • 16 Teşrin-i Sani 1330 (1914): Kolordu Kumandanlığına tayini
 • 17 Şubat 1330 (1914): Mirlivalığa terfisi
 • 17 Ağustos 1332 (1916): Kafkas cephesinde ölümü.

Masonluğu[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1320-1321 (1904-1905): Selanik'de görevli iken Fransa Büyük Locası'na bağlı Veritas Locası'nda tekris olmuştur.
 • 3 Kasım 1909 : E.K.S.R. Osmanlı Şura-i Alisinin kendisine 33. dereceyi verişi
 • 1910-1912 : Maşrık-ı Azam-ı Osmani'de Üstad-ı Azam'lık görevi.
 • 1915-1918 : 1915 yılında Maşrık-ı Azam-ı Osmani'nin Üstad-ı Azam'lığına tekrar seçilmiştir. 17 Haziran 1916 yılında Kafkas Cephesinde şehit olan Faik Süleyman Paşa'nın dönemini Üstad-ı Azam muavini Maliye Nazırı Cavid bey tamamlamıştır.

Kaynaklar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Türkiye'de Masonluğun Tarihi
 • 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Kumandanları