İlah

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(El İlah sayfasından yönlendirildi)
Atla: kullan, ara
Kenan tanrısı El, Aslan ayaklı, Tahta oturmuş, konik bir başlık giyiyor. Bir kral, rahip ya da daha alt düzey bir tanrıdan hediye alıyor. Yapıt Filistin'de bulundu.[1][2]

İlâh; (Arapça: إله; çoğul: آلهة ʾ ālihah) "Tanrı" anlamına gelen Arapça bir terimdir. Dişil ilâhe (tanrıça). Dinî inanışta kutsal (mukaddes) sayılan ve tapınılan doğaüstü varlıktır.

Etimoloji/Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkçede belirli bir varlığı işaret etmeyen İlah kelimesi, cins isim olarak, inanılan veya tapınılan Tanrı, ya da Yaradan gibi genel olarak tapınılan mabudları ifade etmek için kullanılan deyimdir. İngilizcede "Deity", Fransızcada ise "Déité/Divinité" olarak ifade edilen kavram Türkçeye Arapçadan geçmiştir. İslam'da “Allah” olarak telaffuz ve ifade edilir. İlah kelimesinin birçok panteonun baştanrısı veya Kenan bölgesinde babatanrı olan El veya İl'e "parazitik h" eklenmesiyle türetildiği ve zamanla Türkçede Tanrı sözüyle ifade edilen "tapınılan kutsal varlık" olarak "cins isim" şekline dönüştüğü düşünülmektedir.

Sami ırklarda: El kelimesi semitik kökenli birçok ismin içinde geçmektedir. Cebrail (Gibrael), Mikail (Michael), İshmael (İsmail), Emmanuel vb.

Aynı kökten kelimelerin tarihi sami ırklar olarak bilinen Ugaritlerde ʾil, çoğ. ʾlm; Fenikelilerde ʾl çoğ. ʾlm; İbranilerde ʾēl, çoğ. ʾēlîm; Aramilerde ʾl; Akadlarda ilu, çoğ. ilānu şeklinde görülebilir. Ayrıca Elah, Eloah veya Elohim (çoğ.) gibi kullanışlara sahiptir.

İslam öncesi Araplar'da: Arap toplumu Kabe'de 360 tane puta tapıyordu, bunlardan en güçlüsü ve en yükseğe koydukları ilah ay tanrısı olan Al-İlah (El-İlah) idi.[3] İslam öncesi Araplara göre Al-İlah “Dünyanın yaratıcısı, havadan yağmur indirici, yerden dane çıkarıcı ve Kabe'nin efendisi” idi. [4] Al-İlah'ın üç adet kızı bulunmaktaydı: El-Lât, El-Uzzâ, El-Manât.

Eski Arap Tanrıçası El-Uzzâ meşhur Abduluzza'nın imân ettiği en yüce tanrıça idi.

Ay Tanrısı değişik kabilelerde Sin ve Hubal gibi isimlerle anılırdı. Kureyş'teki adı ise Al-İlah idi. Dilbilimciler “Allah” kelimesinin “Al-İlah”tan türediğini söylemişlerdir.[5] Kabe M.Ö. 800'lü yıllarda “Al-İlah ın evi” olarak anılmaya başlanmıştır.[6]

“Al-İlah” kelimesi İslam öncesi Arap şiirlerinde yaygın olarak kullanılmıştır.[7]

El-İlah, Müslüman teorisyenlere göre İslamiyet öncesi Arabistan'da yaygın olan tek tanrılı din olan İbrahim'in Hanif dininin tanrısına verilen addır. Cahiliye Dönemi dönemi bazı Araplar, Hanif dininin tanrısı olan El-İlah'a inanmakla beraber ona tapınmak için putları aracı edinmişler ve bazı putlara El-İlah ismini verip onlara tapınmışlardır. İslamiyet'le birlikte bu putperest anlayış reddedilmiş ve putperestlik yasaklanmıştır.

Kullanım/yaygınlık[değiştir | kaynağı değiştir]

İlah kelimesi günlük dini hayatta ve ritüellerde sıkça kullanılır. Ezan, kelime-i şehadet bunlardan bazılarıdır.

İlah eşdeğeri kelimeler[değiştir | kaynağı değiştir]

Günümüzde arklı dillerde ve dinlerde ilâh eşdeğeri kelimeler bulunmaktadır. Örneğin, Tengriism'de Tengri; Hristiyanlık'ta İsa; Musevilik'te Yahova veya Elohim; Zerdüştçülük'te Ahura Mazda ile Yezdânizm'deki Yezdân[8][9] bunlardan bazılarıdır. Türkçe'de Tanrı, Farsça'da ise Hüda kullanılır.

Yunan Tanrısı Zeus ile Eski Arap Tanrıçası Al-‘Uzzá değişik kültürlerdeki ilah örnekleridir.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ FLETCHER, ELIZABETH. "CANAANITE RELIGION". http://www.bible-archaeology.info/ancient-religions.htm. Erişim tarihi: 11 August 2013. 
  2. ^ Sitchin, Zecharia. "Riders of the Clouds". http://www.bibliotecapleyades.net/sitchin/stairway_heaven/stairway08.htm. 
  3. ^ Who Is This Allah?, G. J. O. Moshay, 1994, p 138, A Restatement of The History of Islam & Muslims, Sayed A. A. Razwy, Muslim, The State of Religion in Pre-Islamic Arabia, p19-20 1997,First encyclopedia of İslam, 1987, Islam, p. 587-591
  4. ^ God and Man in the Quran, Toshihiko Izutsu, Chapter 4: Allah, p96-119, 1980
  5. ^ İslam Muhammed and his religion, Arthur Jeffery, 1958, p 85,Muhammad at Mecca, W. Montgomery Watt, 1953, p 23-29
  6. ^ A Guide to the contents of Quran Faruq Sherif, Reading, 1995, pgs. 21-22.
  7. ^ Encyclopedia of Islam, eds. Lewis, Menage, Pellat, Schacht; Leiden: E.J.Brill, 1971, III:1093
  8. ^ Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, Cilt 10, Sahife 491, Feza Gazetecilik, Yenibosna, İstanbul.
  9. ^ John Bowker, ed. (2000). "Yezidis". The Concise Oxford Dictionary of World Religions. Oxford University Press. http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t101.e8093.