Ebu'l Hasan Herekani

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Ebu’l Hasan Herekanî sayfasından yönlendirildi)
Atla: kullan, ara

Ebû’l Hasan Kharakânî [1][2][3][4][5] Ebû’l Hasan el-Harakânî’nin asıl adı Ali bin Câ’fer’dir. Meşhur sûfilerden olup, Bistam civarında “Harakân” adı verilen bir köyde H. 350 / M. 962 yılında doğmuştur. Mezarı H. 987 / M. 1580’de Vezir Mustafa Paşa’nın memur olduğu Acem seferi esnasında Kars yakınlarında bulunmuştur.

Yaşamı ve şahsiyeti[değiştir | kaynağı değiştir]

Önce çobanlık etmiş, sonra da çiftçilik ve nakliye işleriyle uğraşmıştır. Kur’an okumaktan başka bir tahsili yoktur. Ebâ Yezîd-i Bistâmî’ye müntesiptir. Kendisi Arap sûfilerinin etkilerinden az çok kurtulanlardan biri olarak sayılır. Gazneli Sultan Mahmud başta olmak üzere İbn-i Sina gibi ünlü filozoflar tarafından ziyaret edilmiştir.Ebu Yezid-i Bistamiyle olan ilişkileri Mevlanının Mesnevisinde 3 yerde geçmektedir.[6] 10 Muharrem 425 / 4 Ocak 1033 tarihinde vefat etmiştir.[7]

Nakşîbendîliğin silsilelerindeki yeri ve ehemmiyeti[değiştir | kaynağı değiştir]

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere, tüm Nakşbendî silsilelerinde yedinci sırada yer almaktadır.

Tâhirî(T) / Gafori-Mûceddidî(G) / Mûceddidî-Sirajia(M) / Süleymanî(S) / Khâlidî(K) / Hakkânî(H) / Dağıstan Mûceddîdî-Khâlidîye-Mahmûdîye(D) Nakşibendî Silsile-Altın Zincirlerindeki konumu[değiştir | kaynağı değiştir]

Aşağıdaki tabloda Nakşibendiye'nin farklı kollarına ait altın zincirler (Silsile-i saadat) listelenmiş ve Ebû’l Hasan Kharakânî'nin konumu belirtilmiştir.

 1. (T) : Tâhirî
 2. (G) : Gafori-Mûceddidî
 3. (M) : Mûceddidî-Sirajia
 4. (S) : Süleymanî
 5. (K) : Khâlidî
 6. (H) : Hakkânî
 7. (D) : Dağıstan Mûceddîdî-Khâlidîye-Mahmûdîye

Bunlar sırası ile yukarıda tanımlanan sembollerle gösterilmiştir. "Ebû’l Hasan Kharakânî" bu silsilelerin hepsinde de yedinci sırada yer almaktadır.

#T/G/M #S #K/H/D Adı Mezarı Doğum Tarihi Vefât Tarihi
1 1 1 Seyyîdina Hazreti Muhammad, Son peygamber (SAV) Medine, Suudi Arabistan Mon 12 Rebiülevvel

(570/571 CE)

12 Rebiülevvel 11 AH

(5/6 Haziran 632 CE)

2 2 2 Seyyîdina Ebû Bekr-î Sıddık Medine, Suudi Arabistan 22 Cemaziyelahir 13 AH

(22 Ağustos 634 C.E)

3 3 3 Seyyîdina Salmân-ı Fârisî Medain, Irak 10 Receb 33 AH

(4/5 Şubat 654 C.E)

4 4 4 İmâm Kâsım bin Muhammed bin Ebû Bekr, Ebu Bekr-i Sıddık'ın oğlunun oğlu Medine, Suudi Arabistan 23 Şaban 24 AH

(22/23 Haziran 645 C.E)

24 Cemaziyelahir 101/106/107 AH
5 5 5 İmâm Câ'fer-i Sadık, Ebu Bekr-i Sıddık'ın büyük kız-torunun oğlu Medine, Suudi Arabistan 8 Ramazan 80 AH

(5/6 Kasım 699 C.E)

15 Receb 148 AH

(6/7 Eylûl 765 C.E)

6 6 6 Hâce Ebâ Yezîd-i Bistâmî Bistam, Semnan Eyaleti, Iran 186 AH

(804 C.E)

15 Şaban 261 AH

(24/25 Mayıs 875 C.E)

7 7 7 Hâce Ebû’l Hasan Kharakânî Kharakân, Kars,Evliya camii kulliyesi 352 AH

(963 C.E)

10 Muharrem 425 AH

(5/6 Aralık 1033 C.E)

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Nûru’l-ulûm, s. 190.
 2. ^ Nefahat tercümesi, s. 330.
 3. ^ Attâr, Tezkiretü’l-evliyâ, c. II, s. 202.
 4. ^ Sem’anî, Kitâbü’l-ensâb, 194b; Hucviri, Keşfü’l-mahcûb, tercüme, Nicholson, London, s. 161.
 5. ^ Nâme-i Dânişveran, C. I, s. 185.
 6. ^ Mesnevi,Mevlana Türkçesi:Prof.Adnan Kara İsmailoğlu Syf 502,503,785 Akçağ Yayınları 2.Baskı Ankara 2011
 7. ^ Balcıoğlu, Tahir Harimî, Türk Tarihi’nde Mezhep Cereyanları, Hilmi Ziyâ Neşriyâtı, Kanaat Kitâbevi, Ahmet Sait Tab’ı, 1940.

Şablon:Sufism