İzcilik

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara
İzcilik
WikiProject Scouting fleur-de-lis trefoil.svg
Kuruluş 1907

İzcilik; gençlere kendi kendine yetme ve doğada hayatta kalma eğitimi vererek, karakter ve fiziksel gelişimlerini desteklemek amacı güden uluslararası bir hareket.[1] İzcilik din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeyen; herkese açık; gönüllülük esasına dayalı, politik hedefleri olmayan, eğitim amaçlı bir gençlik hareketidir. İzci gruplarının kendine has üniformaları bulunur.

Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

Dünyada İzciliğin Tarihçesi[değiştir | kaynağı değiştir]

İzciliğin kurucusu Robert Baden-Powel

İzcilik dünyada ilk defa 1907 yılında Britanya ordusundan emekli olan korgeneral Robert Baden-Powel tarafından kurulmuştur. Baden-Powel'in 1908 yılında yazdığı Erkek Çocuklar İçin İzcilik kitabı bütün dünyada büyük bir ilgiyle karşılandı ve izciliğin temelini oluşturdu. 1920 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde World Organization of the Scout Movement (Dünya İzcilik Örgütü), 1928 yılında ise World Association of Girl Guides and Girl Scouts (Dünya Kız İzcileri Derneği) İngiltere'nin Londra kentinde kuruldu. Baden-Powel 8 Ocak 1941'de öldüğünde izcilik Türkiye dahil birçok dünya ülkesine yayılmıştı.

Osmanlı Döneminde İzcilik[değiştir | kaynağı değiştir]

izciliğin, -ilk dönemlerdeki adı ile keşşaflığın- ülkemizde ortaya çıkışı ile ilgili zaman zaman birbiri ile çelişen farklı açıklamalar olmuştur;bunun sebepleri arasında izcilik oluşumlarında doğrudan yarı askeri nitelik taşıyan yapılanmaların yer alması sayılabilir. "İngiliz Atletler" olarak da bilinen Ahmed ve Adurrahman Robenson'un hem İstanbul Sultanisi'nde hem de Galatasaray Sultanisi'ndeki Keşşaflık çalışmalarında görülmesi de izciliğin ülkemizdeki ortaya çıkışı konusundaki açıklamaları en azından kronolojik bakımdan farklılaştırmaktadır. ."[2]

İzcilik (erken dönemdeki adı ile Keşşaflık)"1912-1918 yıllarının koşullarına uygun olarak, devletin gençlik örgütleri ile bağlantısı Harbiye Nezareti düzeyinde olmuştur. Bu donem gençlik örgütleri, ordu gerisinde, ama genci orduya hazırlayan bir tür milis güç; olarak kabul edilmiş ve örgütlenmesi askeri esaslara göre yapılmıştır."[3]

Osmanlı İmparatorluğu’nda izcilik (keşşaflık) örgütlenmesinin ilk adımları 1910 yılının sonlarına doğru yayınlanan “Sayi ve Terakki” Mecmuası ile Lozan’da bulunan Ragıp Nurettin’in izcilik hakkındaki yazılarının basımı ile başladı. Soylu bir İngiliz ailesinin Hindistan doğumlu oğlu olan ve eğitimini Mekteb-i Sultani’de (bugünkü Galatasaray Lisesi) tamamlayan, futbolcu ve spor adamı Ahmet Robenson tarafından İstanbul’da kurulan ilk izci oymağının faaliyetleri, boru trampet takımları ile şehir içi turları ve doğa yürüyüşlerinden ibaretti. Bu ilk oymağı Darüşşafaka, Kadıköy Numune Mektebi, İstanbul Lisesi, Vefa ve Üsküdar liseleri takip etti. İstanbul dışında ilk izci teşkilatını kuran iller ise Bursa, Beyrut, İzmir, Sivas, Kayseri ve Kütahya idi.[4]

Darüşşafaka Beden öğretmeni ve Oymakbeyi B.Sami Karayel'in 1914 tarihli İzci Rehberi isimli izci kitabında Türkiye'de izciliğin ilk kurucuları Nafi Atıf Kansu ve Ethem Nejat olarak görülür. İlk izci üniteleri Darüşşafaka, Galatasaray ve İstanbul Liselerinde kurulmuştur. [5]

Türkiye' de izciliğin kurucularından Galatasaray Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Robenson

Osmanlı döneminde izcilik çalışmaları 2 meşrutiyet dönemine rastlar 2 meşrutiyet döneminde eğitim öğretim alanındaki gelişlerin yanı sıra batılı kurumlarında Osmanlı İmparatorluğuna girmesinde önemli rol oynamıştır. Batıda ortaya çıkmış olan keşşaflık daha sonra Osmanlı toplumuna da ulaşmıştır.[6]

Karayel 1914 ve Keşşaf dergisi 1923 göre;Balkan Savaşından oldukça evvel 1910 yıllı sonlarından itibaren İzmir ,Edirne ve İstanbul da küçük deneyimler,yürüyüşler olarak uygulamaya başlayan izcilik İstanbul da 1912 yılının başlarında Galatasaray Lisesinde Ahmet Roberson tarafında ilk izci oymağını kurmak suretiyle başlatılmıştır. İstanbul dışında ise Bursa Beyrut,İzmir,Sivas Kayseri Kütahya gibi iller takip etmiştir.

Resmi olarak ise ilk örgütlenme Harbiye Nezareti denetiminde Belçika İzcilik Örgütü'nden gelen uzman Herold Parfit'in 9 Nisan 1914 yılında izciler ocağını kurarak örgütlenmeyi başlatmıştır. örgütün başına Başbuğ adıyla Enver Paşa vekilliğe ise Parfitt getirilir. .[7][8]

İzciliği kendi gayretlerinin tahakkukuna yeter saymayan Harbiye Nezareti 15.16.1914 de neşrettiği bir talimatla izciliği tamamlayan yeni bir teşkilat kurar buna [Osmanlı Dernekleri Teşkilatı] adı verilir. Birinci dünya savaşı başlamasıyla Osmanlı Dernekleri Teşkilatı ve izcilik gücünü kaybetti Parfitt ülkesine geri gönderilmiştir.

1.Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Dernekleri Teşkilatın yerine kaim edilmek üzere bir çalışma başlamış ve Almanya dan Von Hoff Paşa ve ekibi getirildi 1916 yılında Osmanlı Genç Derneklerini kurdu.Eğitimler izci programını askeri versiyonu olarak yapılır.1 Dünya savaşının sonunda İttihat ve Terakk yönetimiyle fonksiyonunu kaybeder.[7]

22 Kasım 1922 de işgalin kalkmasıyla Türk İzciliği yeni bir döneme girer.[9]

Cumhuriyet Döneminde İzcilik[değiştir | kaynağı değiştir]

Teşkilatlanma açısından Dahiliye ve Maarif Bakanlığı 12 Mayıs 1928 Türkiye'de gençlik teşkilatın Türk vatandaşlarına hasrı kanun ile ülkemizdeki izcilik faaliyetleri devlet tarafından onaylanmış ve güvence altına alınmıştır.[10]

İzcilik bir müddet Kültür Bakanlığı (Maarif Bakanlığı-Güncel İsmi Milli Eğitim Bakanlığı) içinde yer alır.[11]

Maarif Vekaleti 09.06.1937 yılında bünyesinde Beden Eğitimi ve İzcilik Direktörlüğü kurar ve izciliği yön verir.[12]

İzcilik 6 Şubat 1970 yılında Gençlik Spor Bakanlığı bünyesinde Spor ve İzcilik Genel Müdürlüğü bağlanır

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının 14.12.1983'de birleştirilmesi üzerine izcilik çalışmaları, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Gençlik Beden eğitimi ve Okul Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü yürütülmeye başlanmıştır.[13]

2 Mart 1989 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının tekrar ayrılınca[14]

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi kurulur.3 Kasım 1989[15]

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde ise Türkiye İzcilik Federasyonu 11 Mayıs 1991[16] de merkez danışma kurulunun kararı ile kurulmuştur,İzcilik Federasyonu Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü [17] çerçevesinde 2 Şubat 2006 tarihinde Genel Müdürlük bünyesinden ayrılarak özerk bir kurum haline gelmiştir.

Türkiye İzcilik Federasyonu 1 Aralık 1950[18] yılında WOSM (World Organization of the Scout Movement):Dünya İzcilik Örgütüne üyeliği kabul olur.13-23 Haziran 1972[19] yılında 21 Dünya Konferansında ise WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts):Dünya Kız İzcileri teşkilatına 1 aday üye olarak kabul edilip 1976 yılında Avrupa bölgesine girer.

Milli Eğitim Bakanlığında Okuliçi Beden Eğitimi Spor İzcilik Dairesi kapatılmış İzcilik faaliyetleri yeniden kurulan Gençlik Spor Bakanlığına bağlanma aşamasındadır.KHK/652

Türkiye de İzcilik (1) Kamu (5) Tüzel teşkilat olarak izcilik çalışmaları sürdürülmektedir.

1-Türkiye İzcilik Federasyonunun 79 ilde faaliyet göstermektedir.izci sayısı 33.938[20] Diğer bir kaynakda ise 19.711 kız 43451 erkek toplam 63.162 kişi[21] Federasyon Başkanı Hasan Dinçer SUBAŞI dır.

2-Türkiye Kız İzciler Derneği 11 Mayıs 1975 tarihinden bu yana faaliyetlerine TİF den bağımsız Ankara merkezli devam etmektedir.İzci sayısı bilinmiyor(Kamu yararına çalışan bir dernektir)

3-İzci Dernekleri Federasyonu ise TİF den bağımsız 8 ilde faaliyet göstermek de izci sayısı bilinmiyor.

4-İzci Gönüllüleri Derneği Ankara Merkezli TİF den bağımsız 1 ilde faaliyetlerine devam etmektedir.İzci sayısı bilinmiyor.

5-Anadolu İzcilik Federasyonu Muğla Merkezli TİF den bağımsız olarak izcilik çalışmasında bulunmakta izci sayısı bilinmiyor.

6-Kapodakya İzci Dernekleri Federasyonu Kayseri Merkezli TİF den bağımsız 5 ilde faaliyetlerine devam etmektedir.İzci sayısı bilinmiyor.

Dünya İzcilik Teşkilatı (WOSM) ve Kız İzciler Teşkilatı WAGGS Türkiye İzcilik Federasyonunu tanımaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı bağlı bulunan Okuliçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi (OBESİD); Milli Eğitim Bakanlığının kuruluş ve işleyişi ile ilgili Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 14 Ağustos 2012 tarihinde izcilik protokolu imzalanarak, Milli Eğitim İzcileri ile Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) birleşti.[22]

Temel İzcilik Bilgileri[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye İzcilik Federasyonunun Temel izcilik bilgileri hakkında bilgileri şöyle özetleyebiliriz daha ayrıntılı bilgi için Türkiye izcilik Federasyonu maddesini inceleyin.

İzci Andı ve Türesi[değiştir | kaynağı değiştir]

İzci Andı
Tanrıya ve vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim.[23]

İzci Türesi

İzcilik selamı
 • İzci, sözünün eridir. Şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar.
 • İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.
 • İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur.
 • İzci, herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir.
 • İzci, herkese karşı naziktir.
 • İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.
 • İzci, büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.
 • İzci, cesurdur, her türlü şartlar altında neşeli ve güler yüzlüdür.
 • İzci, tutumludur.
 • İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.[23]

Oba Sistemi[değiştir | kaynağı değiştir]

İzcilik de oba sistemi çocuklar, izcilikte ilk demokratik ve en küçük birim olan ;OBA SİSTEMİ içinde bir grubun üyesi olmanın tadına varır.Demokrasiyi gerçek anlamı ile hayata geçirmeyi öğrenirler. Grup içinde sorumluluk alma ve sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeyi öğrenirler.Yaş basamaklarına göre oba sistemi aşağıdaki gibidir.[24] İzciler oba içinde en iyi arkadaşları ile heyecanlı şeyler planlamanın, yürüyüşe çıkmanın, birlikte kamp yapmanın, uzun bir yürüyüşten sonra eve dönerken ya da kamp ateşinin oynaşan alevlerini seyrederken birlikte şarkı söyleyip, gülmenin, izcilikte bir üst basamağa geçmesini sağlayacak testleri başarmak için birlikte çalışmanın ne kadar eğlenceli olduğunu öğrenir.

İzci Parolaları ve Yaş Basamakları[değiştir | kaynağı değiştir]

Yaş Grubu İsmi Parolası L.Fular Rengi Öbek-Oba-Ekip İsmi Oba en az en fazla sayısı
7-11 Yaş Yavrukurt İzci Yavrukurt çok çalışır Sarı Renk Yavrukurt Öbeği 6-8 izci/12-24 izci
11-15 Yaş İzci İzci daima hazırdır Yeşil Hayvan İsmi Obası 6-8 izci/12-24 izci
15-18 Yaş Ergin İzci Ergin izci topluma hizmet eder. Bordo Türk büyüğü İsmi Ekibi 4-6 izci/12-24 izci

[25]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynaklar[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ "Scout Association." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
 2. ^ BAYRAK Turan, İzciliğin Türkiye Gelişi ve Günümüzdeki Görünümü,]"Sosyoloji Dergisi". http://www.iudergi.com/tr/index.php/sosyoloji/article/view/8012/12569. Erişim tarihi: 08 Nisan 2012.  (Türkçe)
 3. ^ BAYRAK Turan, İzciliğin Türkiye Gelişi ve Günümüzdeki görünümü,]"Sosyoloji Dergisi". http://www.iudergi.com/tr/index.php/sosyoloji/article/view/8012/12569. Erişim tarihi: 08 Nisan 2012.  (Türkçe)
 4. ^ Hür Ayşe,Taraf Gazetesi, İttihat ve Terakki’nin Çocuk Askerleri,12.04.2009,]"Taraf Gazetesi". http://www.taraf.com.tr/ayse-hur/makale-ittihat-ve-terakkinin-cocuk-askerleri.htm. Erişim tarihi: 08 Nisan 2012.  (Türkçe)
 5. ^ TÜRKİYE'DE İZCİLİĞİN KURULUŞU"Taraf Gazetesi". http://baysungur.blogcu.com/1068-turkiye-de-izciligin-kurulusu/5562800. Erişim tarihi: 08 Nisan 2012.  (Türkçe)
 6. ^ Sapsız Ali,Ankara, Ağustos 2008 ,Rekreasyonel bir aktivite olarak ilköğretim izciliği sayfa 9"Y.Lisans Tezi". http://www.belgeler.com/blg/1fhy/rekreasyonel-bir-aktivite-olarak-ilkogretim-izciligi-recreational-activity-as-scouting-primary-education. Erişim tarihi: 08 Nisan 2012.  (Türkçe)
 7. ^ a b Sapsız Ali,Ankara, Ağustos 2008 ,Rekreasyonel bir aktivite olarak ilköğretim izciliği sayfa 12 "Y.Lisans Tezi". http://www.belgeler.com/blg/1fhy/rekreasyonel-bir-aktivite-olarak-ilkogretim-izciligi-recreational-activity-as-scouting-primary-education. Erişim tarihi: 08 Nisan 2012.  (Türkçe)
 8. ^ Eski Defterler Tv Programı "II. Meşrutiyet'te militarizm". http://tvarsivi.com/player.php?i=2013020778112. Erişim tarihi: 01 Mart 2013.  (Türkçe)
 9. ^ Sapsız Ali,Ankara, Ağustos 2008 ,Rekreasyonel bir aktivite olarak ilköğretim izciliği sayfa 13 "Y.Lisans Tezi". http://www.belgeler.com/blg/1fhy/rekreasyonel-bir-aktivite-olarak-ilkogretim-izciligi-recreational-activity-as-scouting-primary-education. Erişim tarihi: 08 Nisan 2012.  (Türkçe)
 10. ^ 6481 Numaralı Karârnâme
 11. ^ 2287 sayılı kanun
 12. ^ 3225 sayılı kanun
 13. ^ KHK/174
 14. ^ KHK/356
 15. ^ 3797 sayılı kanun
 16. ^ "UZGÖREN,Gökhan,Türk İzcilik Tarihi,Ocak 2000,Papatya Yayıncılık,sayfa 105, ISBN 975-6797-08-8"
 17. ^ Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü
 18. ^ "UZGÖREN,Gökhan,Türk İzcilik Tarihi,Ocak 2000,Papatya Yayıncılık,sayfa 55, ISBN 975-6797-08-8"
 19. ^ "UZGÖREN,Gökhan,Türk İzcilik Tarihi,Ocak 2000,Papatya Yayıncılık,sayfa 86, ISBN 975-6797-08-8"
 20. ^ Membership Report 2011
 21. ^ Federasyon Sporcu sayıları 2013 Mart erişimtarihi : 12 Nisan 2013 (Türkçe)
 22. ^ SUBAŞI, Hasan D. (18 Ağustos 2012). "14.08.2012 TARİHİNDE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN PROTOKOLE İLİŞKİN FEDERASYONUMUZ DUYURUSU". Duyuru. tif.org.tr resmi sitesi. http://www.tif.org.tr/tif/tr/main/haber/protokol-hakkinda-duyuru/229. Erişim tarihi: 28 Eylül 2012. 
 23. ^ a b İzcilik Terminolojisi
 24. ^ İzciliğin Tanımı
 25. ^ Parola"Parola". http://www.tif.org.tr/tif/tr/main/menuler/and-ve-ture/4. Erişim tarihi: 15 Aralık 2012.  (Türkçe)

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]