İslam'da melek

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara

İslam'da Melek Allah'ın emirlerini uygulamakla görevli nurdan yaratılmış ruhani varlıklar olduğu inanılır. Meleklere iman İmanın altı şartı arasındadır. Melekler insanlardan, kendilerine cüzi irade verilmemiş olmaları yönünden ayrılırlar. İslam'a göre melekler yemez ve içmezler, cinsiyetleri de yoktur.

Dört Büyük Melek[değiştir | kaynağı değiştir]

Dört meleğin her biri belli bir görevi yerine getirmektedir. Aralarında bir hiyerarşik ilişki olmamakla birlikte Cebrail en büyük melek kabul edilmektedir.

  • Cebrail : İslamda dört büyük melekten biri olan Cebrail’in Peygamberlere vahiy getirmek, onlara Allah'ın emir ve yasaklarını bildirmekle vazifeli melek olduğuna inanılır. Cebrail’e 'Cibrîl, 'Rûh-ul-emîn', ', 'Nâmûs-ı ekber de denir.
  • Azrail : Eceli gelen insanların ruhlarını teslim alır. Melekü'l-Mevt, yani, ölüm meleği adı da verilir.
  • Mikail : İnsanların rızıklarını ulaştırmak ve Allah'ın iradesine göre tabiat olaylarını düzenlemekle görevli melektir.
  • İsrafil : Kıyamet günü, Sur borusunu üfleyecek olan melektir.

Diğer melekler[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Kirâmen Kâtibîn: Her insanın sağ ve sol omzunda yer alıp, yaptığı iyi ve kötü işleri kaydederler. Kiramen kâtibin insanın aklından geçen kötü işleri eyleme dökmediği müddetçe kaydetmezler. İyi işlerini ise niyet anında hemen iyilik hanesine yazarlar. Hafaza (koruma) melekleri ismiyle de anılırlar.
  • Münker ve Nekîr melekleri: Kabirde insanı sorguya çeken meleklerdir. Bu sorgu sonucuna göre kabir hayatının cennet veya cehennemde mi geçeceğini belirlerler.
  • Rıdvân: Cennetteki meleklerin başıdır.
  • Mâlik: Cehennemde görevli olan meleklerin başıdır. (bkn.Malik)
  • Zebaniler: Cehennemdeki işkenceden sorumlu on dokuz tane meleklerdir.

Muhtelif bilgiler[değiştir | kaynağı değiştir]

Miraç: Burak'a binerek göğün yedi katmanını gezen Muhammed çeşitli melekler ile karşılaşmıştır. Diğer İslam sanat eserlerinde olduğu gibi Muhammed'in yüzü çizilmemektedir. (Safevi şahı I. Tahmasp döneminde 1539-43 yılları arasında Tebriz'de basılmış Nizami'nin Hemse eserinde yer alan minyatür, British Library)

Melekler madde değillerdir, bu yüzden zaman kavramları da yoktur. Zamanı eğip bükebilirler. Madde olmadıkları için mekândan da bağımsızdırlar. Bir anda iki yerde olabilirler. Çok hızlı hareket edebilirler. Türlerine bağlı olarak, çeşitli özelliklere sahiptirler ve boyutlar arasında geçiş de yapabilirler. İradeleri yoktur Allah'ın emrine itaatsızlık edemezler. Sadece emredilen şeyleri yaparlar. Çok güçlüdürler. Nur'dan yaratılmışlardır, insanlardan farklı olarak yemezler, içmezler, dişilik ya da erkeklikleri yoktur, gece gündüz Allah'a ibadet ederler. Sayılarını ancak Allah bilir.

Muhammed, Miraç hadisesinde göğün yedi katmanını gezmiş ve buralarda değişik tür meleklerle karşılaşmıştır. Hadis’e göre bunlardan biri göğün kapısını koruyan, emrinde -her birinin emrinde 100 bin melek olmak üzere- 70 bin melek olan İsmail isimli melektir. Rivayetlere göre Muhammed yedinci kat gökte Beytü'l-Ma'mur mabedi etrafında tavaf eden ve çeşitli katlarda sürekli secde, rükû gibi sabit hallerde duran melekler görmüştür.

Meleklerin ikişer, üçer veya dörder çift kanatları olduğu Kuran’da açık bir dil ile ifade edilmiştir. Ancak bu kanatların işlevi bilinmemektedir. Bazı yorumlara göre denizin, bulutun hatta atmosfer gibi tüm tabiat varlıklarının birer görevli meleği bulunmaktadır.

Bedir savaşında Müslümanların safında meleklerin de savaştığı hadislerde anlatılmaktadır. Yine hadislere göre Uhud savaşında, Cebrail ve Mikail, Muhammed bin Abdullah'ın yanında savaşmış ve onu düşmanlarından korumuşlardır.

Anlatıldığına göre Taif seferinde taşlanma sonrasında Muhammed bin Abdullah'a gelen Cebrail, iki tarafındaki dağları kaldırıp taifin üzerine yıkmayı teklif etmiş, ancak Muhammed bin Abdullah bunu kabul etmemiş ve kendisini taşlayanlar için dua etmiştir.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]