İslam'da kölelik

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara

Kölelik, tarihin eski çağlarından beri bilinen bir kurumdur. Eski Yunan 'da, Roma 'da , Hint dünyasında ve Arabistan Yarımadası 'nda dünyanın farklı bölgelerinde pek çok toplumda değişik biçimlerde köleliğin var olduğu görülür. [1]

Antik Yunan, ve Antik Roma'da nüfusun hemen hemen yüzde ellisini köleler oluşturuyordu. [2] Sasaniler'de ve Hindistan 'da da kölelik sistemi vardı ve bu toplumdaki köleler kraliyet ailelerinin hizmetlerinde kullanılıyordu. [2] Mısır 'da ve Ön Asya 'da tüm köleler Firavun 'a aitti. Köleler, Firavunları (sahiplerini) "tanrı" olarak tanırlar ve sahiplerine ibadet ederlerdi. [3]

Arap Yarımadası'nda kölelik[değiştir | kaynağı değiştir]

İslam öncesi ve sonrası dönemde diğer coğrafyalarda olduğu gibi Araplarda da kölelik sistemini mevcuttu. İslam öncesi dönemde hür bir kişi savaşda esir düşmesi sonucunda , adam öldürme ve zina gibi ağır suçların cezası olarak, borçlu olduğuna borcunu ödememesi ve aile babasının çocuklarını satması durumunda köle olabilirdi. [4] Tarihçilere göre Arap köle ticareti binyıldan fazla sürmüştür.[5] 1960larda Suudi Arabistan’daki köle nüfusu 300,000 olarak tespit edilmiştir.[6] Suudiler Yemen ile birlikte köleliği 1962 yılında kaldırmıştır.[7]

İslam'da kölelik[değiştir | kaynağı değiştir]

Muhammed'in, İslam'ı tebliğ etmeye başladığı miladi yedinci asrın başlarında, Hicaz bölgesinde de kölelik vardır. Orta Çağ geleneklerinden biri olan kölelik İslam Dini geldiğinde tüm dehşetiyle Hicaz'da devam eden sosyal ve ekonomik bir olaydır.[8] İslam Dini kölelik karşısındaki tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. İslam Hukuku 'unda köleliğin tek kaynağı meşru savaştır (Allah'ın dinini ve adaleti yeryüzüne hakim kılmak ve insanları zulüm - baskı ortamından kurtarıp mutlu bir ortamın oluşması için yapılan savaştır.[9]) İslam Hukuku köleliğin diğer tüm kaynaklarını yasaklamıştır.[10]

İslam dini insanlar arasındaki eşitsizliğin giderilmesini hedeflemiştir. Kur'an'da hür kişilerin sahip oldukları haklara kölelerin de sahip olduğuna ve insanlık onurunu korumak adına kölelerin haklarına yer vermiştir.[11] "Bakın Allah size kendi hayatınızdan bir örnek getiriyor. Hiç elinizin altındaki köle ve hizmetçilerinizden size nasip ettiğimiz servette, onların payları da sizinkiyle eşit olacak derecede, kendinize ortak yaptığınız, kendinize itibar ettiğiniz kadar onlara da itibar ettiğiniz ortaklarınız var mıdır?"[12]

Referans[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ John Edward Philips, "Some Recent Thinking on Slavery in İnslamic Afrika and Middle East", Middle East Studies Association, Bulletin, Washington, 1993, C. 27/2, 157
 2. ^ a b Muhammed Galal Abbas, "Slavery Between İslam and Western Civilization", Mecelletu'l-Ezher, Sayı: 9 XLIII, Kahire, 1971, 14
 3. ^ Encyclopedia Britannina, Vol. XX, p.630.
 4. ^ Nihat Engin, Vecdi Akyüz, "Asrı Saadette Kölelik ve Cariyelik" "Bütün Yönleriyle Asrı Saadette İslam" Beyan Yayınları, İst. 1994, C.I, s.493
 5. ^ "Islam and Slavery". Lse.ac.uk. 2010-07-30. http://www.lse.ac.uk/collections/economicHistory/GEHN/GEHNPDF/Islam&SlaveryWGCS.pdf. Erişim tarihi: 2010-08-29. 
 6. ^ "Case studies on human rights and fundamental freedoms: a world survey". Willem Adriaan Veenhoven, Winifred Crum Ewing, Stichting Plurale Samenlevingen (1976). p.452. ISBN 90-247-1779-5
 7. ^ "Religion & Ethics - Islam and slavery: Abolition". BBC. http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/history/slavery_8.shtml. Erişim tarihi: 2010-05-01. 
 8. ^ Philip, el-Arabu ve'l İslam ve'l Hilafetü'l Arabiyye, Beyrut, 1973, s.90
 9. ^ Abdulhafız Abde Rabbih, Fellsefetu'l Cihad fi'l-İslam, Darü'l Kütübi'l Lübnani, Beyrut, S.200.
 10. ^ ez-Zerka, "el-Fıkh'ul- İslami fi Sevbihi'l- Cedid, Dımaşk, 1967/1968, C.I, s.44
 11. ^ Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, İstanbul, 1991, I, 459
 12. ^ Kur'an'ı Kerim, Rum Süresi, 30/28